Tolnai Népújság, 2002. július (13. évfolyam, 151-177. szám)

2002-07-10 / 159. szám

m 2002. JÚUUS 10., SZERDA MEGYEI TÜKÖR 5. OLDAL Mondom a magamét IHAROSI IBOLYA Kinek a g? An mi el tud romlani, az el is romlik, mondja Murphy törvénye. Nem mondja, de tényekkel alátámasztható állítás, hogy amit az em­ber el tud rontani, azt el is rontja. Itt van mindjárt az elektromosság, mely fényt és meleget visz az életünkbe, illetve ha kell, akkor hűti ételünket és kedélyünket, utóbbit légkondicionálás formájában. Mégis eszébe jutott valakinek, hogy villamosszéket tervezzen, el is készült, smais használják emberek az USA egyes államaiban. Már közhely: a csodás atomenergiából tömegpusztító fegyvert fabrikált az ember. Ha volt, ki is próbálták. Most meg egyre többet tudunk a génekről, s egyesek máris a teremtésen gondolkodnak. Embert akar­nak gyártani az ivaros szaporodás mellőzésével. Ne képzelje az em­ber istennek magát, mert beláthatatlan következményei lehetnek, hiszen amit el lehet rontani, azt az ember el is rontja. Egyre fejlettebbek a technológiák, amelyekkel meddő házaspárok életét teszik boldoggá. Minél bonyolultabb egy rendszer, egy techno­lógia, annál sérülékenyebb. És akkor még ott van maga az ember, kiszámíthatatlan hangulataival, 'tetteivel, gonoszságaival vagy téve­déseivel. a Ivasom, hogy fehér házaspárnak fekete ikrei születtek. Hiába a korszerű műszerek, azok elromolhatnak, hiába a precízen megterve­zett mesterséges megtermékenyítés, ha azt is emberek csinálják. Most aztán törhetik a fejüket a jogászok, orvosok, filozófusok, hogy megválaszolják a kérdést: kinek a gyerekei is szüleiek meg? Megkérdeztük olvasóinkat Ön milyen célért tüntetne? Az elmúlt napok demonstrációiról már nyilatkoztak a pártok képviselői, általában fenntartásaikat hangoztatva a módszer­ről. Ön milyen cél érdekében lenne hajlandó az utcára vonul­ni? Ez alkalommal ezt kérdeztük a járókelőktől. Kaluzsáne Varga Ibolya Cseke lYliklosné Kaluzsáné Varga Ibolya, nyugdíjas: - Nem tüntetnék, de azt azért várnám, hogy a politikusok többet foglalkozzanak velünk, mint ön­magukkal és egymással. Erre késztetném valahogy a pártokat,' de nem tüntetéssel. Cséke Miklósné, nyugdíjas: - Ha arról lenne szó, hogy új választás legyen, akkor ezt támogatva kimennék az utcára. Tudom, hogy nem­rég szavaztunk, de ennyi kifogás után nem vetném el az ismételt vá­lasztást. Kerekes Lajos, logisztikus: - Most nem tudok olyan égető okot mondani, ami miatt elmennék tüntetni. De számomra is elképzelhe­tő olyan végső helyzetet, ami után már csak az utca következik. Szüle László, informatikus: - Én a törvényes megoldások híve va­gyok, s nem lehet olyan személyes vagy közösségi ügy, ami miatt - főleg a törvény ellenében - az utcára vonuljak.__________________■ yjLLÁMV Előző kérdésünk: Részt ven- ne-e a pamplonai bikafuttatá­son? Szavazóink több mint fe­le, 61,5 %-a inkább nem venne részt. MAI KÉRDÉSÜNK: Ön szerint eősegitheti-e Horn Gyula az EU-csatlakozást? Szavazhat az Interneten: www.tolnalnepujsag.hu , és SMS üzenetben: 20/484-36-64 Ewald Quintet, díj esővel A Zeneakadémiáról a világ rangos fesztiváljaira Viktor Ewald a XIX.-XX. század fordulójának híres orosz komponistája volt. Úgy hat évvel ezelőtt ennek a zeneszerzőnek a művét is játszotta estjén öt fiatal magyar rézfúvós. A csapaton így maradt rajta az Ewald Quintet elnevezés. Szekszárd Az eltelt rövid fél évtizedben azután nemcsak a szakma, hanem a közönség is megismerte ezt a nevet, tekintettel arra, hogy az együttes a világ jelentős fesztiváljain némi túlzással élve csak akkor nem nyert fődíjat, amikor nagyon nem akart. Bakó Levente, Tarkó Tamás (trombita), Káip Róbert (harsona), Kelemen Tamás (tuba) és beszélgetőpartnerünk, Kovalcsik András (kürt) tegnap Szekszárdon, a Művészetek Házá­ban, a Nemzetközi Rézfúvós Napok alkalmából bi­zonyította tehetségét a közönségnek.- Valamennyien a Zeneakadémiáról indultunk, Szabó László tubaművész tanárunk útravalójával - emlékezett az első állomásra Kovalcsik András. - Már az első nemzetközi megmérettetésen, Fran­ciaországban komoly elismerésben, különdíjban részesültünk. A sikerszéria ezután tovább folytató­dott: tíz versenyen négy első, négy második, egy harmadik helyezést értünk el, illetve egy különdí- jat vehettünk át, a világ különböző pontjain. Ám nem ezekre vagyunk a legbüszkébbek, hanem ar­ra, hogy vállaljuk a magyar kortárs zene bemutatá­sát is. A rengeteg nekünk íródott darab meghálálta magát, ezt jelzi a tavalyelőtti Artisjus díj, illetve az idén március 15-én odaítélt Liszt-díj. Kovalcsik András és Káip Róbert FOTÓ: BAKÓ JENŐ A mindössze 25 év átlagéletkort magáénak mondható, számos műfajban - Gershwintől Bachig - muzsikáló ötös a sikert példamutató sze­rénységgel viseli, néha nehezen is hiszi, hogy meglett művészek társaságában fogadhatja a hazai és nemzetközi kulturális élet vezetőinek gratuláci­óit. Ami az anyagi elismerést illeti, Kovalcsik And­rás megjegyzi: bár az Ewald Quintet képes lenne eltartani önmagát, azért valamennyi tag - biztos, ami biztos - rendelkezik egy „civil” zenészi állás­sal. A magyar rézfúvósoknak, legalábbis a legjob­baknak egyébként nem kell attól tartaniuk, hogy munka nélkül maradnak, hiszen ott vannak a világ élvonalában: nem véletlen, hogy a szakág vezetői­nek tartott német együttesekben szinte mindenütt magyar zenészek viszik a prímet. • -S2Á­Újra dolgoznak a csatornán Tartható lesz a határidő Újra teljes erővel folyik a munka Dunaföldváron, a szenny­vízcsatorna hálózat építésén. Az alvállalkozók tegnap meg­kezdték a madocsai tisztítótelep felé vezető gerinc építését a Dunaföldvár - Bölcske közötti közút mellett is. Dunaföldvár A Wiedemann Rt. több alvállal­kozónak tartozik - mint arról a múlt hét csütörtökön beszámol­tunk. Az érintett települések - Dunaföldvár, Madocsa, Bölcske és Paks - közbenjárására meg­egyezés született, a Wiedemann engedményezte, hogy az alvállal­kozóknak közvetlenül fizethes­sen a gesztor Madocsa önkor­mányzata, ehhez a beruházás pénzügyeit kezelő bank is hozzá­járult. Már történtek is kifizeté­sek - tudtuk meg Gelencsérné Tolnai Klárától, Madocsa polgár- mesterétől - így a Dunaföldvár területén dolgozó és a madocsai tisztítótelep felé vezető gerincve­zetéket építő cégek újra teljes erővel dolgoznak. Ezer János, az egyik érintett vállalkozó megerő­sítette információnkat, elmondta, hogy a területen dolgozó eddigi két gépláncot és két brigádot to­vábbi kettővel növelték. Tegnap megkezdték a munkát a Földvár­ról Madocsa felé vezető gerincve­zeték építésén is, hogy mielőbb indulhasson a hálózat próbaüze­me. Ezer János elmondta azt is, hogy ha a pénzügyekkel kapcso­latban nem lesz újabb probléma, tartani tudják a határidőt és az év végéig elkészülhet a teljes szennyvízhálózat. RÁKOSI Hamis volt a szállított bor Három és félmilliós bírságot szabtak ki Mint arról beszámoltunk, egy évvel ezelőtt, egy közúti ellen­őrzés során a vámosok több ezer liter, zárjegy nélküli bort foglaltak le egy kiskőrösi autóban. Az ügyben ma már jogerős határozat született, a bírság mértéke 3,5 millió forint. milyen fajta bor van a műanyag­kannákban. Az ellenőrzés során vett mintát a vámhivatal elküldte az Országos Borminősítő Intézet­be, ahol megállapították, „beteg, hamisított bornak minősülő, nem habzó, köztes alkoholtermék”-ről van szó - tájékoztatta lapunkat Takács Róbert, a szekszárdi vám­hivatal jövedéki alosztályának ve­zetője. A Kecskeméti Jövedéki Köz­Kiskörös-Szekszárd A szekszárdi vámosok nagy fogá­sának számított a múlt év júliusá­ban, amikor Baja és Bátaszék kö­zött, egy közúti ellenőrzés során, egy Fiat Ducato kisteherautóban 3160 liter, zárjegy nélküli, bornak mondott terméket foglaltak le, az autóval együtt. A sofőr, egy kiskő­rösi férfi, akkor azt mondta a pénzügyőröknek, hogy nem tudja pont a közelmúltban meghozta a határozatát, mely azóta jogerőssé is vált, így a kiszabott büntetés mértéke 3,5 millió forint pénzbír­ság. A Fiat Ducatot azonban a pénzügyőrök visszaadták, mert annak tulajdonosa úgy nyilatko­zott: nem tudott róla, hogy bort szállítottak az autójával, ő ehhez nem adta a beleegyezését. A pancsolt borhamisítványokra minden tiltás ellenére addig lesz kereslet, amíg akadnak olyan ven­déglők és kocsmák, ahol átveszik az olcsó, értéktelen árut, mondta Takács Róbert. ______________________MAUTHNER [ Hír ek DALMAND. Tizenegy felső ta­gozatos fiú autóbusszal utazott a testvértelepülésre, ahova egy focikupára hívták meg a gyere­keket. Badmérgentheim város­hoz tartozik közigazgatásilag Wachbach falu, ezzel a kis te­lepüléssel ápol Dalmand test­vérkapcsolatokat. A három fel­nőtt kísérő, az iskola igazgató­ja, a helyettese, a testnevelésta­nár a testvériskola vezetőinek a látogatását viszonozza. A ki­rándulás ingyenes, minden költséget a vendéglátók fedez­nek. A gyerekek vasárnap ér­keznek haza. KISMÁNYOK. Húsz általános iskolás fiatal érkezett tegnap a kismányoki evangélikus pap­iakba. Á hittantábor lakói Mucsfáról, Majosról, Kis-, illet­ve Nagymányokról jöttek, és az egy hét alatt József történe­tével ismerkednek meg alapo­sabban, szabadidejükben pe­dig kirándulnak, kézműves- kednek. BONYHÁD. A Solymár Imre Városi Könyvtár szombatig 10- től 18 óráig várja az olvasókat, szombaton 13-tól 17 óráig tart nyitva. STOLLBERG. Július 12-én há­rom napos látogatásra Tamási német partnervárosába, Stollbergbe utazik a város kül­döttsége. A delegáció tagja Hajdics József polgármester és felesége, Kovács Zoltán, a rendőrkapitányság vezetój e, valamint a Würtz Ádám Általá­nos Iskola igazgatója, Mézes Ferencné. A küldöttség a tize­dik alkalommal megrendezen­dő Altstadtfest rendezvényein vesz részt. IREGSZEMCSE. Az iregszemcsei önkormányzatot is szélerőművek építését terve­ző cég kereste meg a közel­múltban. A képviselő-testület legutóbbi ülésén támogatta a tiszakécskei Boreas Kft. esetle­ges beruházását. Tamásiban újabb jelentkező van a város határában létesítendő szélpark­ra, ezzel együtt már négy cég szándékozik a szélenergiát Ta­mási közigazgatási területén hasznosítani. • TAMÁSI. A héten a lámpateste­ket szerelik fel Tamási korsze­rűsítés alatt lévő közvilágítási hálózatára. A rekonstrukcióval párhuzamosan, de attól függet­lenül a Dédász Rt. kábelcserét végez a városközpontban, érint­ve a Móricz Zsigmond lakótele­pet. Az önkormányzat csak földkábel elhelyezéséhez járult hozzá. A római katolikus temp­lom díszkivilágításának a Ma- ‘ gyár Turizmus Rt. támogatásá­val folyó kiépítése augusztus 15-én fejeződik be. KI, KICSODA SZEKSZÁRDON? Bemutatták tegnap a megyeszékhelyen a Ki, kicsoda Szekszárdon? cí­mű kiadványt. A külső megjelenésében azonos sorozat 15. kötete a szekszárdi. A 230 oldalas könyvben 500 jeles és ismert helyi személyiség fotója és legfontosabb adatai jelentek meg. Helyet kaptak még a ki­adványban 50 közösségről szóló legfontosabb információk. A könyvet a helyi Tourinform irodában le­het beszerezni, akik előjegyezték, de a tegnapi megnyitón nem vettek részt, szintén ott vehetik át. A ké- pen: Érintettek és érdeklődők a könyvbemutatón _____________________________________fotó: bakó jenő To lna külföldről jött polgárai Az idén januárjában alakult meg az önálló Bevándorlási és Ál­lampolgársági Hivatal. A szekszárdi ügyfélszolgálati iroda ve­zetőjét, Csiginé Komáromi Máriát az elmúlt fél évről kérdeztük. Szekszárd Az eltelt fél év alatt naponta 15-20 ügyfél kereste fel az ügyfélszolgá­lati irodát, mondta Csiginé Komá­romi Mária. A hét négy napján van ügyfélfogadás, míg szerdán azért van szünnap, mert a bevándorlási hivatal munkatársai a beadott ké­relmeket ellenőrzik. Június végéig 110 meghívólevél záradékolására került sor, ez ha­sonló mint a korábbi években. A meghívólevelet általában olyan külföldiek is kérik, akik azzal a cél­lal szeretnének hazánkba jönni, hogy itt majd, a későbbiekben munkát találnak maguknak. A szálláshely bejelentést (amikor a külföldi állampolgár 30 napon túl is hazánkban szeretne tartózkod­ni) az elmúlt fél évben 120-an tet­ték meg, a kérelem mögött általá­ban munkavállalás, családegyesí­tés áll. A kérelmezők között sok a román állampolgár, de svájci és né­met nyugdíjasok is előfordulnak. Egy év eltelte után lehet kérni tar­tózkodási engedélyt, az elmúlt hat hónapban 150-en adták be igényü­ket. Köztük is sok a nyugdíjas, olyanok akiket évtizedekkel ez­előtt kitelepítettek, majd idős ko­rukra ismét visszavágjak a szülő­hazájukba. Az elmúlt fél évben 10 főt utasí­tottak ki a régióból, mert nem ren­delkeztek a megfelelő feltételekkel. Hőgyészen és Felsőnyéken fia­tal mongol lányok dolgoznak egy varrodában, közülük többen már családot is alapítottak, magyar fér­jet választva maguknak. Igaz, arra is akadt példa, hogy a jobb boldo­gulás, anyagi haszon reményében volt aki önkényesen egyik napról a másikra otthagyta a munkáját és a fővárosba utazott, papírok és enge­dély nélkül. Minden ügy más, és érdekes, mondta az ügyfélszolgá­lati iroda vezetője, hiszen minden eset mögött emberi történetek, sorsdöntő kérdések húzódnak. Letelepedési kérelmet az idén közel negyvenen adtak be, amit a szekszárdiak továbbítottak Pécsre, a regionális központba, ahol elbí­rálják majd azokat. A jogszabály 120 napot jelöl meg az ügyintézési időnek. A letelepedést kérők kö­zött évek óta első helyen szerepel­nek a magyar nemzetiségű román állampolgárok. MAUTHNER t > A t

Next

/
Oldalképek
Tartalom