Tolnai Népújság, 2002. július (13. évfolyam, 151-177. szám)

2002-07-10 / 159. szám

6. OLDAL KÉK 2002. JÚUUS 10., SZERDA T U K O R Baleset a pörbölyi állomáson Kisiklott a vonat utolsó kocsija Tolnában történt SZÍNES FÉMET LOPTAK. Kivágták a kerítést, majd megbontották egy raktár oldalfalát ismeretlen tettesek tegnapra virradóan Szek- szárdon. Egy kft. készletéből színes fémből készült alkatrészeket loptak el mintegy 200 ezer forint értékben. ÉGETT A TARLÓ. Egy tűzeset történt tegnap a megyében. Öt óra­kor riasztották a tűzoltókat, mert Szentiván pusztán mintegy 1,5-2 hektárnyi területen kigyulladt a búzatarló. A dombóvári tűzoltók az ott dolgozókkal közösen eloltották a tüzet. FELTÖRTÉK AZ AUTÓT. Még a hétvégén törtek fel egy teherautót Szekszárdon a sportcsarnok mögött. Mindkét oldalsó ablaküvegét betörték ismeretlenek és a járműből egy rádiót emeltek ki. PÉNZ NÉLKÜL MARADT. Bátaszéken egy munkahely nyitott öltö­zőszekrényéből ellopták egy férfi havi fizetését. LELŐTTE A KUTYÁT. Értényben egy helyi lakos sörétes vadász- fegyverrel lelőtt egy kutyát. Tettének egyelőre nincs elfogadható ma­gyarázata. ELFOGTÁK A GYANÚSÍTOTTAKAT. A dombóvári rendőrök meg­találták azt a két férfit, akik egyébként helyi lakosok, és akik alapo­san gyanúsíthatók azzal, hogy a Családsegítő Központ lemezkazettá- jából elvittek 11 ezer forintot. _________ __ ■ Va jka Mezőgazdasági Bt. Vállaljuk term haszonbérle gépi bérmunkákat, kombájnozást. Becsületes munka Telefon: 06-30/385-8186 TÜZÉPl (TÁNCSICS) Akác Tűzifa helyben szállítással 1.000 Ft/mázsa Fenyő fűrészáru 43.500 Ft áfával eladó akciós áron. KORONA VENDÉGLŐ Ha jól akarja érezni magát, látogassa meg hangulatos vendéglőnket! Udvarias kiszolgálás. Széles választék, a legkülönbözőbb játékgépek. Takács István Fadd, Mátyás kir. u. 2. 06-74/447-840. ■ ■ On a biztos nyertes!^ Szerezzen új előfizetőt a Tolnai Népújságra, Öné lehet egy szép edény! Ha az Ön által hozott új előfizető 1 hónapra rendeli meg a lapot, 2 literes nyeles tejforralóval, ha 3 hónapra fizet elő zöldségpároló készlettel, 6 hónapos előfizetés esetén pedig üvegtetős wok sütővel ajándékozzuk meg Önt. Hívjon bennünket a 74/511-539-es telefonon, vagy küldje vissza a megrendelőt címünkre: Tolnai Népújság 7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3. MEGRENDELŐ Régi előfizető:................... Címe:......................................... . ........Tel,: Új előfizető:.......................... Címe:.......................................... ........Tel.: El őfizetési időszak:....... Nógrádi: másfél év felfüggesztve Másfél év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte az első fo­kon eljáró Pesti Központi Kerületi Bíróság tegnap Nógrádi Zsoltot hamis vád és rágalmazás miatt. Az ügyészség mindkét vádpont minősített esetének megállapítását kérte, ezt azon­ban a fórum elutasította, a Szabó Ivánnal szembeni vád alól pedig felmentette az olajtanút. Budapest Különösebb megilletődöttség nél­kül állt a bíróság elé tegnap Nóg­rádi Zsolt. Rá sem hederített a vil­logó fényképezőgépekre, a tekin­tetét fürkésző kamerákra. Úgy tűnt, megszokta már a nyilvános­ságot. Az ítélet kihirdetéséig azért észrevehető volt némi feszültség az idősebbik Nógrádi fivéren, amiről időnként meg-megrándu- ló arcizmai árulkodtak. A fórum másfél év felfüggesz­tett szabadságvesztésre ítélte a vádlottat négyrendbeli hamis vá­dért és kétrendbeli rágalmazá­sért. Mindkét vádpont alapeseté­ben találták bűnösnek Nógrádit. A bíróság szerint - az ügyészség álláspontjával ellentétben - egyik pont minősített esete sem állapít­ható meg. A hamis vádé azért nem, mert a megvádolt szemé­lyek ellen - közvetlenül - nem in­dult büntetőeljárás, a rágalmazá­sé pedig azért, mert az 2000. júni­us 30-án az RTL Klub Akták című műsorában az egykori miniszter- elnökre, Boross Péterre és fiára tett nyilatkozta nem okozott je­lentős érdeksérelmet. A fórum ugyanakkor Szabó Ivánt illetően bűncselekmény hiányában fel­mentette Nógrádit, mert a volt pénzügyminiszterről nem is állí­totta, hogy bűncselekményt kö­vetett volna el, ráadásul Szabó ál­lítólagos tetteiről ő is csak hallo­másból értesült. Az ítélet szerint Nógrádi Zsolt valótlanul állította, hogy Pintér Sándor egykori országos rendőr-főkapitány, Boross Péter volt miniszterelnök, Lezsák Sándor volt MDF-es ország- gyűlési képviselő és Szabó Iván Fellebbezzek? egykori pénzügyminiszter bű­nös kapcsolatban állt az olaj­maffiával. A vádlott állítása sze­rint Pintér 1993 és ’96 között körülbelül 30-szor járt Nógrádi apjánál, az azóta meggyilkolt Nógrádi Józsefnél, néhányszor pedig Flaisz Ferencnél, és mind- kettejüktől aktatáskával távo­zott, amelyben eseteként 25-30 millió forint volt. A vádlott azt mondta: apjáék azért adták a pénzt az akkori rendőrkapi­tánynak, hogy a rendőrök ne zavarják az olajos ügyleteket. Nógrádi azt állította, hogy Lezsák telephelyet, Boross pe­dig piacot biztosított a szőkített olajnak. Nógrádi a hosszúra nyúlt in­doklás során sokáig türelmesen hallgatta a jogi szakszöveget, ám az idő előrehaladtával fészkelő­FOTÓ: EUROPRESS/KERÉK ÁGNES dött, a tárgyalás befejezésekor pe­dig már felszabadultan mosoly­gott. Az ítélet nem jogerős, mert az ügyész a minősített eset és Szabó Ivánt illetően a bűnösség megállapításáért, valamint sú­lyosbításért, a vádlott pedig fel­mentésért fellebbezett. FARKAS MELINDA Stohl ittas volt Budapest Alapanyagok drog helyett- Ittas vezetés vétsége miatt in­dított eljárást Stohl András el­len a gödöllői rendőrkapitány­ság - mondta lapunknak Módis Ágnes, a Pest Megyei Rendőr­főkapitányság sajtóügyeletese. Hozzátette: ezért maximum két évig terjedő szabadságvesztés­sel sújtható a színész, televízi­ós műsorvezető. Stohl András vérében 1,7 ezrelék alkoholt ta­láltak, ami a nyomozók szerint a baleset bekövetkeztekor 1,9 ezrelék is lehetett. Módis Ág­nes szerint a művészt egyelőre nem lehet kihallgatni, csak ak­kor, ha javul az állapota. A sú­lyos, életveszélyes sérülésekkel kórházba szállított színész szombaton közlekedési balese­tet szenvedett a 30-as úton, amikor gépkocsijával - ismeret­len okból - felborult. Az autó hármat pördült, és a tetejére borulva egy árokban állt meg. A rendőrség közleménye sze­rint a járművet ma szakértők vizsgálják meg. NAGY ED Frankfurt A nemzetközi drogkartell önálló kereskedelmi hálóza­tot épít ki, amely kábító­szerek előállítására alkalmas vegyi alapanyagokkal áraszt­ja el a világot. A Német Szövetségi Nyomozóhi­vatal nemrég megállapította: a gyorsan fejlődő maffiaágazat fő kiindulópontja a Távol-Kelet (a szárazföldi tóna és Tajvan), első számú célállomása pedig Német­ország. Az Interpol „sárga maffia­ként” emlegeti a szervezetet, mi­vel a bűnözés ősi kínai rendje alapján működik, és több száz önálló csoportra épül. Elsőként a frankfurti repülőté­ren foglaltak le a vámosok 452 ki­ló, Kínából származó, egy ham­burgi cégnek címzett anyagot, amelyből kábítószer állítható elő. A további vizsgálatokból kiderült: az ázsiai eredetű tiltott drogalap­anyagok jó kétharmada német cí­meken keresztül jutott el a kábító­szergyártókhoz: ezek 70 százalé­ka pedig 750 Hamburgban be­jegyzett vegyi és gyógyszerüzem, köztük több neves cég. A nemzetközi kábítószer­csempészetnek ez a - napjainkig alábecsült - „második frontját” azóta kíséri fokozott figyelemmel a drogelhárítás, amióta kiderült: csak Kínából legalább évi 700 ton­na alapanyag érkezik az Európai Unió területére. Az új maffia elleni „csendes há­borúba” bekapcsolódott az ENSZ Kábítószer Ellenőrző Szervezete (Narcotic Control Board) is. Ta­valy két akciót is lebonyolítottak, amely 50 országot ölelt fel. Az egyik során 65 tonna ecetsav- anhidridet foglaltak le, amelyet 26 tonna heroin készítéséhez akar­ták felhasználni. A másik akcióval 700 tonna hipermangán illegális exportját akadályozták meg Kíná­ból. Ennek a mennyiségnek a fel- használásával a világpiac kétéves kokainforgalmát remélte megala­pozni a nemzetközi drogkartell. KOCSIS TAMÁS FEGYVERES RABLÁS. Megtámadtak és kiraboltak egy külkereskedőt tegnap hajnalban Budapesten. A férfi a XX. kerületben, a Szentlőrinci és a Köves út kereszteződésében járt Ford terepjárójával, amikor fel­szólítás nélkül többször az autójára lőttek, majd egy álarcos férfi az üzletember ülésen heverő táskáját kiemelte a kocsiból. Az elkövetők - valószínűleg hárman - elmenekültek a helyszínről, a károsult pedig a közelben található nagybani piacra hajtott, és értesítette a rendőrséget. Az MTI információi "szerint az elrabolt táska közel 30 millió forintot tartalmazott. A terepjáró ablakait több helyen átlőtték, de a vezető nem sérült meg. _____________ _____________________________________________fotó: europress ÜG YELETI NAPLÓ este 6-tól este 6-ig ŐRIZETBEN. Három férfit gya­núsít a rendőrség a múlt heti budapesti pénzszállító autó elrablásával. Az egyik közülük a pénzszállító cég alkalmazottja volt. Az autó sofőrjét fegyverrel kiszállásra kényszerítették a rablók, miközben a kocsi kísé­rője egy közeli boltban tartózko­dott. A tettesek elhajtottak a páncélautóval. A járművet a rendőrség később megtalálta egy parkolóban. A zsákmányolt pénz egy része előkerült. A há­rom férfit őrizetbe vették, mti CSALÓK. Hamis százdollároso­kat akart beváltani egymástól függetlenül egy nagycserkeszi férfi és egy záhonyi nő Nyíregy­házán, de a pénzváltóban észre­vették, hogy a bankjegyek nem igaziak. A férfi meghallgatása során elmondta: a két 100 USA- dollárost még tavaly nyáron kapta egy ismeretlentől, aki valutával fizetett a tőle vásárolt áruért. A záhonyi fiatalasszony szintén egy ismeretlennek vál­tott át forintra dollárt. Az érin­tettek - elmondásuk szerint - nem tudták, hogy a bankjegyek hamisak, mti PŐRÉN. A motorháztetőjén kí­vánt szeretkezni a prostituálttal egy férfi Hajdúhadházán, de le­ütötték. Mire magához tért, au­tóját és értékeit elvitték. A mez­telen férfi bement a rendőrkapi­tányságra és feljelentést tett. Kiderült, a lány előre kérte a pénzt, ám az aktus előtt társai hátracsavarták a sértett kezét, fojtogatták, míg eszméletét nem vesztette. A rendőrök rövid időn belül elfogták a prostituáltat és a bántalmazókat: a nő testvérét és sógorát. A két férfit őrizetbe vet­ték, a prostituált szabadon véde­kezhet. MTI RENDŐRKÉZEN. Elfogták a rendőrök azt a férfit, aki halálra gázolt egy idős embert a hétvé­gén Lukácsházán, és segítség- nyújtás nélkül továbbhajtott. A cserbenhagyásos baleset elsőd­leges szakértői vizsgálata során megállapították, hogy az elkö­vető Trabanttal közlekedett. A rendőrök a környező települése­ken sorra ellenőrizték az ilyen típusú járműveket és megtalál­ták a keresett gépkocsit. Tulaj­donosát, egy 25 éves fiatalem­bert őrizetbe vettek. A tettesről kiderült, hogy egy rendvédelmi szervezet tagja, mti LÖVÖLDÖZŐ. Szolgálati fegy­verével fürdőző gyermekekre lőtt egy férfi Kemecse külterü­letén, a gyerekek nem sérültek meg. Az eddigi vizsgálat megál­lapítása szerint a halőrként dol­gozó nagyhalászi férfi szándé­kosan használta engedéllyel tar­tott sörétes fegyverét, mert a gyerekek felszólítása ellenére sem jöttek ki a vízből. A lövöl­döző ellen eljárást indított a rendőrség, mti BETÖRŐK. Ismeretlen tettesek csaknem hárommillió forintot loptak el a bökönyi polgármes­teri hivatal páncélszekrényéből. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Me­gyei Rendőr-főkapitányság nyo­mozást indított az ügyben, de nyomozók a betörésről egyelőre nem közölnek részleteket, mti BALESET. Halálos közlekedési baleset történt tegnap reggel a 63-as főúton. Egy Székesfehér­vár irányából érkező személy- gépkocsi eddig ismeretlen okból áttért a szemközti sávba, és frontálisan ütközött a vele szemben szabályosan haladó te­hergépjárművel. A karambol kö­vetkeztében a személyautó ve­zetője, egy 40 éves székesfehér­vári férfi azonnal életét vesztet­te. A tehergépjármű sofőrje sér­tetlenül úszta meg az ütközést. A baleset körülményeit a rend­őrség szakértők bevonásával vizsgálja, mti _______________________________■ * t i Kisiklott tegnap 15 órakor a Pörbölyi állomásra behaladó sze­mélyvonat utolsó kocsija és le­zárta a vasúti pályát. A személy- vonaton utazók közül szerencsé­re senki sem sérült meg. Baja és Pörböly között az utasokat a helyreállításig autóbuszokkal szállították. A rendőrség és a MÁV szakemberei megkezdték a baleset körülményeinek a vizsgá- latát. ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom