Tolnai Népújság, 1998. január (9. évfolyam, 1-26. szám)

1998-01-02 / 1. szám

CÍMERES DEMIZSONOK WERNAUBA (4. oldal.) BÁTASZÉK, BONYHÁD, DOMBÓVÁR, DUNAFÖLDVÁR, PAKS, SIMONTORNYA, SZEKSZÁRD, TAMÁSI, TOLNA ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA 1998. JANUÁR 2. PÉNTEK _______________________ÁRA: 37 FORINT__________________________________IX. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM T elefonon is megrendelheti! NÉPÚJSÁG-ELŐFIZETÉS: 74/415-468. HIRDETÉSFELVÉTEL: 74/416-211. AB-bébik az újév hajnalán Szilveszter éjszakáján Szekszárdon nem született kisbaba Szilveszter éjjelén - éjfél és egy óra között - összesen öt budapesti és tizenkettő vidéki csecsemő születéséről érke­zett bejelentés az ÁB-Aegon biztosítóhoz, ahol éjfél és haj­nali 2 óra között fogadták a kórházak és szülészetek hívá­sait. A Tolna megyei közgyű­lés kórházából nem érkezett hívás, ugyanis szilveszter éj­szakáján Szekszárdon nem született kisbaba. A csecsemők közül közjegyző jelenlétében sorsolták ki azt a négy vidéki és egy budapesti újszülöttet, akik az idén a 250 ezer forint értékű Szemünk fé­nye elnevezésű életbiztosítási kötvényt kapták. A budapesti szerencse gyer­meke - Faddi Bianka - a SOTE 1 -es számú női klinikáján szü­letett. A vidéki nyertesek: Va- nyó Benjámin Egerben, Bárány Boglárka Szentesen, Pisák Áron István Nagykanizsán, Bartók Tamás pedig Pécsett lá­tott napvilágot. A kismamáknak a kötvényt és az ezzel járó ajándékkosarat újév napján, illetve 2-án adják it az ÁB-Aegon vezetői. Eddig - 37 év alatt - összesen 134 ÁB­bébi született, közülük 44-en már betöltötték a 18. életévü­ket, s így felvehették az aján­dékkötvény alapján járó össze­get. Dr. Erdosi Ervin január else­jén reggeltől, másodikén regge­lig volt ügyeletes orvos a me­gyei kórház szülészeti nőgyó­gyászati osztályán. Kérdésünkre elmondta, hogy szilveszter éjszakán nem volt szülés a megyeszékhelyen. Ami nem azt jelenti, hogy Tolna megye lakossága nem gyarapo­dott volna. Beszélgetésünk ide­jén is három kismama vajúdott a szülőszobán. Az utolsó 1997- ben született kisbaba 31-én 15 óra 25 perckor látta meg a nap­világot, Pukli Csillának hívják és 3460 grammos. Január elején viszont hárman is születtek Szekszárdon. A képzeletbeli versenyt Bíró László nyerte, aki 3800 gram­mos és 9 óra 45 perckor jött e világra. Őt követte Záborszki Márk, 4370 grammos születési súllyal, majd harmadikként már délután született Sipter Margit 3450-os testsúllyal. A babák és az anyukák egészségesek. Utóbbiaknak már biztosan bol­dogan kezdődött az új év. Véglegessé vált a privatizáció Kifizették a Dunacentert Megérkezett a paksi önkor­mányzat számlájára a Duna- center Holding Kft. vételára, százharminc millió forint, ez­zel véglegessé vált a cég pri­vatizációja. Mint ismeretes, Paks képviselő testületé az elmúlt év végén úgy döntött, eladja a Dunacen- ter törzstőkéjének 76 százalé­kát. A pályázók közül a Duna- ferr Rt. támogatását élvező, két dunaújvárosi és egy szekszárdi cégből álló konzorcium lett a befutó, Ferroplusz Kft. néven társaságot alapítottak az egy­kori költségvetési üzem meg­vásárlására. Az önkormányzat­tal kötött szerződés értelmében december 30-ig kellett megfi­zetni a 130 millió forintos vé­telárat. Határidőre megérkezett a pénz a polgármesteri hivatal számlájára, így a privatizáció véglegessé vált. November vé­gén a testület rendkívüli fel­mondással megszüntette dr. Hüse István ügyvezető igazgató munkaviszonyát, az átmeneti időszakra a képviselő testület Faller Dezsőt bízta meg a cég vezetésével. A megbízatás de­cember 28-án lejárt, a Dunacen- ter Holding Kft. új igazgatója Nagy László, a szekszárdi székhelyű Credit Plusz Kft. ügyvezetője lett.-rákosi­Ismét véget ért egy év. Az előzőtől az idén hagyományos módon családi, vagy baráti társaságban búcsúztunk el. Szinte minden vendéglátóhely megtelt ebből az alkalomból. A legtöbb helyen, így Szekszárdon a BM-klubban is összeszokott baráti társaságok, mintegy kétszázan múlatták étellel-itallal, jó zene mellett az időt. (Folytatás a 3. oldalon.) fotó: gottvald károly Röviden Fenyőfa-tű* Szekszárdon. Szilveszter éjszakáján a Béri Balogh Ádám utcában az egyik épület 3. emeleti lakásában csil­lagszórótól gyulladt meg a fe­nyőfa, majd a környezetében lévő tárgyak is. A tüzet a lakás tulajdonosai eloltották. Betöréssorozat. Szekszárdon az úgynevezett garázsvárosban, ismeretlen tettesek szilveszter­kor legalább 15 autótárolót tör­tek fel. A szekszárdi rendőrök újév napján egész nap az ügyön dolgoztak, hiszen még azt is ki kellett nyomozni, hogy kik a garázsok tulajdonosai. Egy régi ékszer mai készítői, avagy jó szőr a lószőr A lószőr megmunkálása egyidős a lótartással, tehát többezer éves múltra tekint vissza. Á rég elfeledett népművészeti ágat a hetvenes években kezdték ismét kutatni, s azóta művelik. A bonyhádi Városi Könyvtárban január 20-ig látható az a tár­lat, amelynek darabjai a fővárosban működő Lószőrfonó műhelyből kerültek ki. A műhely vezetője, Libisch Győzőné érdeklődésünkre el­mondta, hogy a lószőrékszer készítést Bodrogi Sándor tá­masztotta fel Magyarországon a hetvenes években. Akik ma lószőrből készítenek ékszert, tőle tanulták a mesterséget. — Mióta készít az ember lószőrből ékszereket? — Amióta a lovat ismeri. A magyarok a Honfoglalás korában a jurta vázra a borítót - kender és len híján - lószőr kötéllel erősítették. Baskíriá­ban még ma is lószőrkötelet használnak, ezeket maguk so­rolják. Őseink később, a ken­der megjelenése után is kever­tek a kötélhez lószőrt: ez nö­velte tartósságát. A lószőrből nemcsak kötelet és ékszereket, hanem a lovak lábára béklyót is készítettek. (Folytatás a 4. oldalon.) Szilveszteri futás zajlott szerdán délelőtt Simontornyán. Ilyen jópofa évvégi program csak ott lehetséges, ahol ezt valaki megszervezi. Ebben a városban van ilyen ember, Szabadi Istvánnak hívják, és testnevelő tanár. Rajt a strand elől, természetesen pezsgőpukkanásra. Az első díj mi más is lehetne, mint kismalac, de az utolsó befutónak is jutott tea és csoko­ládé. A bátrabbak aztán fürdőruhát húztak magukra és belecsobbantak a strand meleg vi­zébe. (Tudósítás a 7. oldalon.) fotó: bakó jenó Vasúti bérmegállapodás Az óév utolsó napján ered­ményre vezettek a vasutas szakszervezetek hetek óta akadozó bértárgyalásai, s így elhárult a sztrájk veszélye. Ä végleges megállapodásban az idei évre 16 százalékos átlag­bér-növekedés szerepel. A MÁV és a vasutas szakszer­vezetek képviselői aláírták azokat a megállapodásokat, amelyek a vasúti dolgozók 1998. évi bér- és foglalkoztatási kérdéseit szabályozzák. Sipos István, a MÁV vezérigazgatója bejelentette: a vasúttársaság munkavállalói a bértábla sze­rinti alapérték 14,7 százalékkal megemelt összegét kapják 1998-ban. Ehhez járni a soros előléptetésben részesülő dolgo­zók automatikus bérnöveke­dése. Mindez bruttó 16 száza­lékos átlagbéremelést jelent. A dolgozók vasutasnapi jutalom­ként éves személyi alapbérük hat százalékát kapják. A terme­lékenységi mutató javulása ese­tén éves bérük egy százaléka is megilleti őket. Megállapodás született arról is, hogy a moz­donyvezetők baleset-mentes­ségi jutalma a tárgynegyedév­ben kifizetett személyi alapbér négy százaléka lesz. A munkál­tató kötelezettséget vállalt, hogy csak mérsékelt ütemben csökkenti a létszámot, 21 000 forintra emeli a minimálbért és 1400 forintra növeli az étkezési hozzájárulást. A MÁV-nál 2001-ig fokoza­tosan csökken a munkaidő, nö­vekszik a pótlékok és jutalmak összege, s az eddiginél több fi­gyelmet fordítanak a munkahe­lyi körülmények javítására. Megkezdődött a Petőfi-év Szilveszter éjszakáján nagyszabású rendezvény- sorozat kezdetének lehet­tek részesei a kiskőrösi polgárok. A város szülötte, a magyar költészet kima­gasló alakja, Petőfi Sándor születésének 175. évfordu­lóját éjféli harangszóval köszöntötték. Praznovszky Mihály, a Pe­tőfi Irodalmi Múzeum fői­gazgatója, az Évfordulós Emlékbizottság elnöke mondott ünnepi beszédet a költő szülőházánál. Ezzel az irodalmat érintő magyar millenniumi programsoro­zat egyik önálló rendez­vénysorozata indult útjára az év első napján.

Next

/
Oldalképek
Tartalom