Tolnai Népújság, 1990. október (1. évfolyam, 152-177. szám)

1990-10-21 / 170. szám

8 - TOLNATÁJ 1990. október 21. Eladják a világ egyik legnagyobb gyémántját Genf: a Sotheby’s cég 1990. november 14-én bocsátja árverésre a világ egyik legna­gyobb hibátlan gyémántját. A 101,84 karátos gyémánt várhatóan mintegy 13 millió dollárért kel majd el. Telefotó - MTI Külföldi Képszerkesztőség illemkódex Perzsel a nap, szél hordja a sivatag homokját s ha mindezt nem érezné a saját bőrén az Arab-öböl térségében táborozó jenki, az iraki rádió naponta a képébe vágja: „Te, amerikai katona, aki a sivatagban szenvedsz..." A jenki azonban zenét hallgat egy másik adón és forgatja a hadtáptól kapott köny­vecskét Szaúd-Arábiáról és az ott kö­telező viselkedési normákról. Mint az Evenement du Jeudi írja, a National Geographic felmérése szerint az ame­rikaiak háromnegyede két éve nem tudta, hol van a Perzsa (Arab)-öböl... A földrajzi fehér foltot eltüntette a politi­ka, a viselkedést azonban előírják a „fiúknak”. Eszerint: ha egy szaúdi fegyvertársad a kezedet szorongatja, ez csupán a barátság jele. De eszed­be ne jusson ugyanezt a lányok-asz- szonyoknál viszonozni. Ne tedd ke­resztbe a lábad, ha arab ül veled szemben és főleg ne mutasd soha a cipőd talpát, mert ez a legnagyobb sértés. Ha van fényképezőgéped, fe­lejtsd el, hogy nőket is lehet fényké­pezni. Sőt, a legjobb, ha a szemedet is behunyod... Fénykép a Szaturnuszról Egyesült Államok: a NASA által a sajtó rendelkezésére bocsátott fénykép a Szaturnusz bolygóról, amelyet a Hubble űrteleszkóp­pal készítettek 1990. augusztus 26-án, amikor a bolygó 860 millió mérföldre volt a Földtöl.Telefotó - MTI Külföldi Képszerkeszt őség Szemenszedett igazság FELISMERÉS „Az iraki invázió megmentett bennünket attól, hogy a hazai problémákkal foglalkozzunk. Nevezetesen a korrupcióval és a rossz kormányzással." Wall Street Journal CINKELT LAP „Figyeljék meg, minden adu annak a kezében van, aki nagy hangon kö­veteli, hogy nyílt lapokkal játszanak. A politikában is." Graham Greene, író POLITIKAI GAZDASÁGTAN „Ahol arról cikkeznek, hogy az országban nincs munkaerőmozgás, ott biztos, hogy mindenki a főnök körül táncol. ” Lengyel lapvélemény KI A HAZAFI? „Kevésbé lényeges, hogy az ecuadori maffia kokaint termel. Ennél fonto­sabb, hogy mindezért nem fizet adót. És ez hazafiatlan tett.” Az ecuadori elnök szövege PROGRAM ÉS VIDÉKE „Akiket kormányra segített a parlament bizalma, azoknak cselekedniök kell, ha tűz van. Az ellenzék nyugodtan szavalhat a tűzoltóság átszervezé­séről.” Paris Match KÁDERSÓDER „Amikor nincs cement, rendszerint sor kerül a gipsz átképzésére. ” Jaroslav Simek, publicista Szemmel verés A bankrablás új módszere tartja rette­gésben a firenzei pénztárosokat, amióta a rendőrség is megerősítette: hipnózis­sal dolgozik az alvilág. A módszer úri, és tanárosan precíz. Két jól öltözött, kedves ember - több­nyire egy férfi és egy nő - megjelenik a kisebb váltóhelyen, és a külföldiekre jel­lemző akcentussal megkérdezi, hogy nem váltanak át néhány olasz papírpénzt dollárra, de úgy, hogy a bankjegyek so­rozatjegye „r-betűvel kezdődjék. Mint­hogy végleg elutaznak Itáliából, ezt a csekély emléket is magukkal vinnék... A pénztáros tűnődni kezd e hóbortos kí­vánságon, és csak akkor ébred a hipno­tikus álomból, amikor minden pénzét el­vitték. A La Repubblica szerint a rablás­nak ezt a módszerét már néhány észak­olaszországi városban is bevetették, s a nyomok valószínűleg indiai mágushoz vezetnek. A rendőrség tehát keresi a „vélhetően indiai rablópárt", de azért gyanúsnak tartja a szemmel verést is, mint módszert. Középkori nekropolisz A maga nemében egyedülálló, 5-8. századi romváros maradványait tárták fel Üzbegisztánban a Szir-Darja jobb part­ján, a Fergánai völgyet átszelő karavánút mentén. A város nekropoliszában a sírok, kripták számos tárgyat tartalmaznak, melyek a kor mindennapi életére, kultú­rájára utalnak. A hatalmas kriptákat - melyekbe csa­ládok temetkeztek 100-200 éven át - művészi gonddal építették. A díszes por­tál mögötti előtérből boltozatos folyosó vezetett a sírkamrákba, ahol a holttestek nádból készített koporsóba feküdtek. Némelyik halott fejét fűből szőtt párnával támasztották alá. Ezek a nádkoporsóle- letek elsők Közép-Ázsiában. Több, akár öt sor koporsót helyeztek egymás fölé. A koporsók mellett, vagy néha magukban a koporsókban feküdtek az igen változatos sirmellékletek: fából faragott asztalkák, fa- és cserépedények, fonott kosarak, tökből vájt edények. A holtakat világos selyem díszruhában helyezték a sírba. A nőket ékszereikkel temették el, szí­nes üveggyöngyökkel, nyakékekkel, me­lyek drágakövekből, különböző ásvá­nyokból lazurit, hegyikristály, türkisz, kai­éit készültek. Találtak a női sírokban nö­vényi termésekből, halcsigolyákból készült nyakláncokat is. A férfiak mellett ott feküdtek a nyílvesszők, az íj és a tőr. Előkerültek nádfurulyák, nádsipok, és egy kaptafa is. Csattanó a lexikonban! Az üdülni induló házaspár hatalmas bőröndökkel, kimerültén érkezik a pá­lyaudvarra.- Kár, hogy nem hoztuk magunkkal a lexikonokat - sóhajtja a feleség.- Nagyon vicces - dörmögi a nem ép­pen tréfás kedvében levő férj. Mire az asszony: - Vizsz. 1., 57., függ. 31. VÍZSZINTES: 1. A csattanó első ré­sze (zárt betűk: Y, E). 14. Shindo Kane- to rendezte japán film. 15. Történelmi folyó Libanonban. 16. Nógrád megyei község. 18. Apró szemcsék tömege. 19. Óir rovásírás. 20. Belgrád része! 21. Fed. 25. A hidrogén, az urán és az ittrium vegyjele. 27. Kovács egyik dolga. 30.... Hansson; svéd költő volt. 31. Messze van Jeruzsálemtől! 33. Szabadcsapathoz tartozó ellenálló. 35. Kis Atanázia. 37. Számos. 38. Japán város Nagaszakitól északkeletre. 39. Ide-oda futkos. 42. ... tarda; túzok. 43. Idegen Anna. 44. Nagy számban gyülekezik. 47. Ének. 48. A ge­rincesek egyik osztályába tartozik. 51. Tonnasúly, röv. 54. Generátor fejleszti. 55. Ákoska. 57. A csattanó második ré­sze. 62. Áruválaszték. 63. Gyermekbe­tegség. FÜGGŐLEGES: 1. Görcsoldó gyógy­szer. 2.... Bearzot; olasz labdarúgóedző. 3. Mi okból? 4. A jód, a bór és a szén vegyjele. 5. Sasszeg, tájszóval. 6. Jajve- székelő. 7. Skóciai grófság, Hamilton a székhelye. 8. Szörnyen kedves mese­alak! 9. Német komponista, filmzene­szerző (Wilhelm). 10. Volumen, röviden. 11. Ajakos virágú szántóföldi gyomnö­vény. 12. A szén és a tantál vegyjele. 13. Sejttel kapcsolatos. 17. Hagymaszelet! 22. Idős bácsi. 23. Idom. 24. Napszállta utáni. 25. Ideszállittat. 26. Ingrid Thulin az egyik főszereplője e svéd filmnek. 28. Vajdasági székhely Lengyelországban. 29. Özön. 31. A csattanó harmadik, be­fejező része (zárt betűk: A, J). 32. Utol­só egyede is elpusztul. 34. Falszerű szik­latörés a Bükkben. 36. Olasz távirati iro­da. 37. Filmoperatőr, rendező (Sándor). 40. Igevégződés! 41. Bágyadt. 45. így is becézik Gergelyt. 46. Oroszországi tó Novgorod közelében. 49. Gazdaságáról ismert ókori országból való. 50. Japáni őslakók. 52. Járomba fogott. 53. Olasz autómárka. 54. Fél zsák! 56. Színész (András). 58. Spanyol exkirályné. 59. Az ittrium és a lutécium vegyjele. 60. Csak részben praktikus! 61. Középen ketyegő! Megfejtésként beküldendő a vízszin­tes 1., 57., és a függőleges 3'1. számú so­rok a Tolnai Népújság szerkesztőségé­nek címére: 7101 Szekszárd, Liszt F. tér 3. Pf. 71. Beküldési határidő: október 26. A borítékra, levelezőlapra kérjük írják rá: Rejtvény! Az október 6-i rejtvény megfejtése a következő:- Remélem, ugyanilyen harmóniában töltjük majd el a második hetet is. A helyes megfejtést beküldők közül az alábbiak nyertek könyvet: Matyó Ferenc- né 7191 Hőgyész, Petőfi u. 65., Péter- bencze László 7100 Szekszárd, Székely B. u. 19.11/10., Bán Istvánné 7130 Tolna, Szőlőhegy u. 6., Fábián László 7212 Ko- csola, Kossuth u. 7., dr. Deák Konrád 7100 Szekszárd, Mészáros L. u. 5. Nádkoporsólelet a Fergániai völgyben

Next

/
Oldalképek
Tartalom