Tolnai Napló, 1956. október (13. évfolyam, 232-255. szám)

1956-10-07 / 237. szám

TOLNAI NAPLÓ RADIOMELLEKLETE r r 1956 október 7-től október 13-ig Állandó hétköznapi mCsorszáwok: KOSSCTH-KÁDIÓ: 4.30—8.00-lg: Vidáman, frissen!... Zenés műsor a munkába indulóknak. Közben: 5.00: Hfrek. Idójárásjelentés. LM: Hitek. Színházak és mozik műsora. 6.30: Falurádió. 1.00: A Saabod Név mai vezércikke. Hírek. 7.45: Naptár. 8.00: Műsorismertetés. 10.00: Hírek. Lapszemle. Időjárás Jelentés. 12.00: Hírek. Lapszemle. Időjárásjelentés. 13.0«: Falusi híradó. 14.00: Időjárás- és vízállásjelentés. 15.00: Hírek. Közérdekű közlemények. 17.00: Hírek. 20.00: Esti hír­adó. 22A0: Hírek, 24.00: Hírek. 0.10: Népzene. PETÖFI-RADIÖ: 7.00-tői azonos a Kossuth-rádió műso­rával. OKTÓBER 7. Kossuth-rádió; 8.10; Édes anyanyelvűnk. 8.15: Egy falu — egy nóta. 8.55: Könyvespolc. 9.00: Zenés fejtörő. 10.00; Vasárnapi versek. 10.10: ISMERKEDÉS 10.10- KOR A KOSSUTH- RADIÓBAN. IFJÚSÁGI MŰSOR. 11.00: A könnyű zene virtuózai. 11.30; Világjáró mikrofon. 12.15: Szív küldi... 15.20: Rádiólexikon. 13.20: A Magyar Rádió szimfonikus zenekará­nak hangversenye. 15.00; Közvetítés Párizsból a Franciaország — Magyarország váloga­tott labdarugó mérkő­zésről. 17.10: Egy hét a külpoliti­kában. 17.25: Kincses Kalendá­rium. 18.25: Tánczene. 19.15: Az épülő kommuniz­mus nagy országában. 19.54: JÓ ÉJSZAKÁT, GYEREKEK! 20.20: A Rádiószínház be­mutatója. A kaukázusi krétakör. Bertolt Brecht drámája. 22.30; A vasárnap sportja. Totó. 0.10: Tóth Lajos régi ko­máromi katonadalokat énekel. Petőfi-rádió: 8.00: Dalok, táncok. 8.30: Unitárius vallásos fél­óra a stúdióból. 9.00: Részletek Szirmai Al­bert Mézeskalács című operettjéből. 9.30: Miska bácsi lemezes­ládája. 10.10: Szív küldi ... 11.00: Zenekari hangver­seny. 12.30: A világirodalom hu­mora. Háztűznéző. — Csehov komédiája. 13.00; Müvészlemezek. 13.50: Csilicsala csodái. 14.43; Régi francia muzsika 15.10; Odysszeusz kaland­ja,!. 'Részletek (Homé­rosz hőskölteményéből 16.00: A szimfónia történe­téből. 17.00: Szórakoztató zene. 17.40: Schumann; Karnevál 18.08: Lakodalmi nóták és tréfás magyar dalok. 18.40: A világirodalom nagy versei. 19.00; Könnyűzene. 20.10: Bartók-fesztivál. Kb. 22.00: Tánczene. Petőfi-rádió: 14.00: A Belügyminiszté­rium Erkel Ferenc fú­vószenekara játszik. 14.15: Operarészletek. 15.10: Könnyű magyar muzsika. 16.00: Országszerte — megyeszerte. 16.10: Szovjet szerzők film­zenéiből. 16.50: Mit tett a miniszter? Parlamenti interpellá­ciók nyomában. 17.00: Népi muzsika. 17.30: Innen — onnan. 17.50: A népballada Kodály Zoltán muzsikájában. 18.20: őszi barangolás. 18.50: Kamarazene. 19.20: Az épülő kommuniz­mus nagy országában. 19.50: Művészlemezek. 20.40: Sporthiradó. 21.00; Gyári belépő. 21.10; Tóth Ferenc: A Duna mentén. 21.30: Részletek Puccini operáiból. 22.30; Józsefváros. KEDD OKTÓBER 8. Kossuth-rádió: 8.10: Sporthírek. 8.15: Zenekari hangverseny 9.00: Szerjózsa. Részlet Vera Panova regényéből. 9.20: A sárpilisi citera- együttes és Ágasvári Sándorné népi énekes műsora. 9.40: Egerváriné Barsi Ida énekel. 10.10: Napos Jankó. 10.40; Szívesen hallgat­tuk ... 12.10: Részletek Lehár Luxemburg grófja c. operettjéből. 13.00: Falusi híradó. 13.15: If j- Magyari Imre és zenekara játszik. 14.15: ÚTTÖRÖHiRADÓ. 14.35: A SZOVJET FIATA­LOK KEDVELT TÁNCAI Előadás. 15.10: Heti zenés kalendá­rium. 16.00: Az ifjú Goethe. 16.30: Válaszolunk hallga­tóinknak. 16.45: Rácz Vali énekel. 17.15: A Liszt Ferenc nem­zetközi zongoraver­seny részvevőinek mű­sorából. 17.35: Kórusok. 18.00: HOGYAN DOLGOZIK A JUGOSZLÁV „NÉPI IFJÚSÁG?” 18.20: Ebe Stignani és En­rico Caruso énekel. 19.00: 15 nap — 50 év táv­latából. 19.10: A Magyar Rádió tánczenekara játszik. 19.52; JÖ ÉJSZAKÁT, GYEREKEK! 20.20: Beszélgetés Kurt Henkels-szel, a Lipcsei Rádió tánczenekará­nak vezetőjével. 21.03: Szabadság, szerelem. A Rádió irodalmi folyóirata. 22.15: Tíz perc külpolitika. 22.25: Európa hangverseny termeiből. A XII. Genfi Nemzetközi Zenei Ver­seny győzteseinek ze­nekari hangversenye. OKTOBER 9. Kossuth-rádió: 8.10: Szovjet népek dalai. 8.40: Indulók és dalok. 10.10: Szimfonikus könnyű zene. 11.00; Jó munkáért — szép muzsikát háziasszo­nyok és nagymamák kívánságára. 11.30: Meghunyászkodás. 12.10: őszirózsa. Magyar nóták és csárdások. 13.00: Falusi híradó. 14.15: ZENESZERZŐI ARC­KÉPEK: CHOPIN. Az Ifjúsági Rádió műsora. 15.10: Olasz kamarazene. 15.40: Benjámin László és Zelk Zoltán újabb ver­seiből. 15.55: A RÁDIÓ GYERMEK­KÓRUSA GYERMEK­DALOKAT ÉS NÉP­DALOKAT ÉNEKEL. 16.20: MOST LÉGY OKOS, DOMOKOS! IFJÚSÁGI FEJTÖRŐ. 16.40; Székely Endre — Kuczka Péter: 1919 — kórusszvit. 17.10; TáKtzene. 18.00: A lakásfronton. — Riport. 19.00: János vitéz. Részle­tek Kacsóh Pongrác és Heltai Jenő daljátéká­ból. 20.20: KÁBELI ZŰRZAVAR BUDAPEST ÉS GÖR­LITZ KÖZÖTT... A Né­met Demokratikus Köztársaság Rádiója, a Magyar Rádió, vala­mint a Világifjúság c. lap nyilvános rejtvény­versenye. 22.10; A mikrofon előtt: Sándor Judit. Zenés beszélgetés. 0.10: Népdalpárosok. Petőfi-rádió: SZERDA CSÜTÖRTÖK OKTÓBER 10. Kossuth-rádió: 8.10: Népszerű operarészle­tek. 9.00: Rádióegyetem. Zene­történeti sorozat. II. évfolyam. 9.40: A Magyar Állami Népi Együttes zenekarának műsorából. 10.10: A fogkefekirálynő országában. Mesejáték 10.45: Pillantás a nagy­világba. 10.55: Orosz dalok. 11.40: SZÜLÖK — NEVE­LŐK — GYEREKEK! KÖZÉPISKOLÁBA KERÜL A GYEREK. 15.10: KISPAJTÁSOK HANGLEMEZTÁRA. 15.35: Elkészülni... vi­gyázz ... rajt! Fiatalok sporthíradója. 16.45; Válaszolunk hallga­tóinknak. 17.10: Szív küldi . .. 17.40; Látszat és valóság. Riportműsor. 18.00: Robert Schumann. Kroó György előadása. 18.55: Kommentár. 19.00: Külpolitikai kérdé­sekre válaszolunk. 19.10: Jó munkáért — szép muzsikát! 19.43; JÓ ÉJSZAKÁT, GYEREKEK! 21.10; Bartók-fesztivál, 1956. — Közvetítés a Zeneművészeti Főisko­la nagyterméből. 22.25: Tíz perc külpolitika 22.35: London —Budapest atlétikai viadal. 23.10; Új lemezeinkből. 23.40: Hallgassák meg Al­phonse Bauer szólistái nak együttesét. 0.10: Fátyol József klariné- tozlk. OKTÓBER 11. Kossuth-rádió; 8.10; Magyar népdalok. 8.40: Balettzene. 9.20: Nagy István bácsi meséi. 10.10: A Rádió szabadegye­teme. Kék sárkány és piros bazsarózsa. 11.00: Válaszolunk hallga­tóinknak. 11.15: Fúvósindulók. 11.30: Svejk. Egy derék ka­tona kalandjai a világ­háborúban. 12.10: Népdalkórusok. 12.30: Vígoperarészletek. 13.15: Boross Lajos és zene kara játszik. 14.15: A RÁDIÓ GYERMEK­ÚJSÁG MŰSORA A KIS ISKOLÁSOKNAK. 15.10; Kit tetszik keresni? 15.25: Kamarazene. 16.00; Az épülő kommuniz­mus nagy országában 16.30: Szív küldi... 17.10: A Bratislava! Kultúr park tánczenekara ját­szik. 17.40: Irmgard Seefried és Elisabeth Schwarzkopf Carissimi és Montever­di kettősöket énekel. 18.00: Két találkozás. Egy mérnökjelölt története 18.15: Amit 100 év előtt is daloltak. Magyar nó­ták és csárdások. 19.00: Helyszíni közvetítés az Állami Operaházból. Mozart; A varázs­fuvola. 22.40: Tánczene. 23.00: Éji zene. 0.10: Egressy Béni művei­ből. Petőfi-rádió: Petőfi-rádió: 14.00: 'Részletek Sárközy István Szelistyei asszo­nyok c. daijátékából. 14.45: .Nemzetközi kérdé­sek. 15.35: Decsényi János: Vonóstrió. 16.00 Tudományos lapok szemléje. 16.10: A Budapesti Rendőr­ség fúvószenekara Ját­szik. 16.30: Válaszolunk hallga­tóinknak. 16.45: Orgonaművek. 17.10: Az épülő kommuniz­mus nagy országában. 17.40: ötven éves a Szép- művészeti Múzeum. — Előadás. 18.00: Fél óra, három­negyedben ... 18.30: Rádióegyetem. Zene- történeti sorozat. II. évfolyam. 19.10: Báthy Anna és Zá- vodszky Zoltán énekel. 20.00; Schiller megzenésí­tett műveiből. II. 21.00: Tallózás a mező- gazdasági lapokban. 21.10: Részletek Szolovjev- Szedol filmzenéiből. 21.30; Tánczene. 22.00: Mai német művek. 21.00 Miről ír a „Belkeres kedelem?” 21.50: Emlékezés Justh Gyulára. 22.00: „Három a tánc ... Népek táncai. 22.30; Esti muzsika. PENTEK SZOMBAT 14.00: Zenekari hangver­seny. 15.10: Egy falu — egy nóta 15.40: Kis muzsikusoknak. Mozart hegedűművei­ből. 16.00: Országszerte — me­gyeszerte. Lapszemle. 16.10: Jelky András a kaló­zok fogságában. 16.30; Jugoszláv népzene. 16.50: Beethoven összes vo­nósnégyesei. XVII. F- dúr vonósnégyes. — Op. 135. 17.20: Zenekari muzsika. 17.45: Ahol az olimpiai láng klgyúl. I. Csanádi Ár­páddal, a Magyar Olimpiai Bizottság tit­kárával beszélget Mol­nár Károly. 18.00; Az Alekszandrov együttes műsorából. 18.30: A hét aranyérem. A Cervi-testvérek törté­nete. 19.00; Népszerű szovjet fil­mekből. 19.45: JÓ ÉJSZAKÁT, GYE­14.00: Operaáriák. 14.15: ÚTTÖRÖHIRADÓ. 14.35: Részletek Miljutyin Havasi kürt és Vincze Ottó Farkas a havason c. operettjéből. 15.10: A nép szolgálatában. 15.30: Magyar nóták. 16.00: Megyei tudósítóink Jelentik. 16.10: Ajándékhangverseny az ÉM. I. sz„ Földmun­kát Gépesítő Vállalat vidéki munkahelyei dolgozóinak. 17.10: Az épülő kommuniz­mus nagy országában. 17.40: Vidám vásár. 18.05; Nevenlncsnép Hód­mezővásárhelyen. 18.30: A 'Rádió szabadegye­teme. Kék sárkány és piros bazsarózsa. 19.00: Bach kantátáiból. 19.40: Orosz nyelv­tanfolyam haladóknak. REKEK! 20.00: Operettkettősök. 19,50. Tánczene. 20.40: Svéd Sándor énekel, 20 40: Thébaj kert viráqai. Marcell Palotti orgonái 20.50; A külföldi sajtó ha­sábjairól. OKTÓBER 12. Kossuth-rádió: 8.10: Vidéki népi zenekarok műsorából. 9.00: József Attila verseiből 9.10; Operarészletek. 10.10; KISDOBOS: 10.30 A kőkecske. Bükki népmese. 10.40: Dalok és hangszer­szólók. 11.10: Lányok asszonyok... 11.25; Szimfonikus könnyű zene. 12.10; Nótacsokor. 13.00: Falusi híradó. 13.15: Tánczene. 14.15; ÚTTÖRÖHiRADÓ. 14.35: Operakórusok. 15.10: Jancsi és Juliska. Részletek Gáspár Er­vin új regényéből. 15.30: Könnyű muzsika. 16.00: Beszélgetés Csernyi- sevszkij Mit tegyünk? című könyvéről. 16.40; Hajdú András: Cigánydalok. 17.55: Kommentár. 18.00; A déli határszélen. Riport. 18.10: Beszélgetés Telmá- nyi Emil hegedű- művésszel. 18.50: IFJÚ FIGYELŐ. DIÁKÉLET. 19.20: Szív küldi ... 19.54: Jó ÉJSZAKÁT, GYEREKEK! 20.20: Operettest. Petress Zsuzsa, 'Rafael Márta, Mátrai Ferenc és Mells György énekel. 21.20: Mi újság a tudomány és a technika világá­ban? 21.28: A Magyar Rádió szimfonikus zenekará­nak hangversenye. 22.15: Tíz perc külpolitika. 23.15: Vörösmarty Mlhálv verseiből. Szép Ilonka. 23.25: Toki Horváth Gyula és zenekara játszik. 23.40: Fats Waller zongo­rázik, Glen Miller ze­nekara játszik. 0.10; Csárdások. OKTÓBER 13. Kossuth-rádió: 8.10: Reggeli hangverseny. 9.00: A BIOLÓGIAI SZAK­KÖRBEN. 9.20: A CEGLÉDI ÁLLAMI ZENEISKOLA NÖVEN­DÉKEINEK HANGVER­SENYE. 9.40: Keringők. 10.10: Operarészletek. 10.10: írók a mikrofon előtt; Robotos Imre. 11.25; A ZENEMŰVÉSZETI FŐISKOLA HALLGA­TÓINAK HANGVERSE­NYE. 12.10: Népszerű operettek­ből. 13.00; Falusi híradó. 13.15: Művészlemezek. 14.15: Könnyű zene. 15.10: Schubert; Pisztráng­ötös. 16.00: Romantikus kórus­művek. 16.20: Az épülő kommuniz­mus nagy országában. 17.55: Kinai tanulságok. 18.15: Ferdinánd Kauer: Tizenkét magyar tánc. 18.25: Blaháné dalaiból. 19.00: A könnyűzene világ- szinpadán. 20.20: A Csehszlovák és a Magyar Rádió közős hangversenye. 22.25: Sporthiradó. 0.10: Fodor János kuruc- dalokat énekel. Petőfi-rádió: 14.00: Szirtes Papp György trombitál. 14.10: Az opera minden­kié: Puccini: Gianni Schlcchi és Farkas Fe- Petőfi-rádió: renc: A bűvös szek­rény. » 16.00: Győri stúdiónk je­lentkezik. 16.10: Zenés hétvége. 17.25: Hol tart a rák­kutatás? 17.45; Otto Klemperer Budapesten. 18.20: Legkedvesebb ver­21.00: Népdalok, csárdások 21.30: Sporthiradó. ” 21.50: Októberi dal. 22.00: Bruckner; VII. (E-dúr) szimfónia. 14.00: Könnyű zene. 15.00: Zenekari hangver­seny. 16.00: Országszerte — me­gyeszerte. Lapszemle. 16.10; Az épülő kommuniz­mus nagy országában. 16.40: Orosz nyelv­tanfolyam kezdőknek. 17.00: Az Országh-vonós­négyes játszik. 17.30: Gambrinus. 19.50: Válaszolunk hallga­tóinknak. 20.00: Szentirmay, Erkel Elek és Sas Náci dalai­ból. 20.30: Filmzene. 20.50; Sporthíradó. 21.20: Könnyű muzsika. 21.40; „Frankhon ivadéka, Angolhon szülötte, Ma­gyarhon vitéze.” 22.00: Tánczene. 22.47: Kodály kói^sművei- ből. hegedűi. 20.00: Magyar tájak, ma­gyar népdalok. 20.45: Szüreten. Tömör­kény István elbeszé­lése. 21.00: Képeslapokról — képek nélkül. 21.10; Az orvos beszél... 21.15; Muszorgszkij operái­ból. 22.05: Zenekari hangver­seny. seimből. 18.40: Tánczene. !► 19.20: Külpolitika kalauz. 1 [ 19.30: Egon Petrl zik, Ruggiero zongora- f Ricci F \ & & Y & Y 9

Next

/
Oldalképek
Tartalom