Szelényi Ödön szerk.: Theologiai Szaklap 14. évfolyam, 1916 (Pozsony)

isnai^EmCTl jCTj jft /< #>\ / m|CT|t<i\ yoniv 7mx MWM A HÁBORÚ KÖLTÉSZETE a tanuló ifjúságnak írta és szerkesztette: Dr. Vajda Gyula áll. fels. leányisk. igazgató. Megjelent Rózsavölgyi és Társa könyvkereskedőnél Budapest, IV., Szervita-tér 5. vagy VI., Andrássy-út 45. A könyv felöleli a háború egy éves történetét költőink verseiben a királyról, a hadbaszállásról, a magyar katonáról, a hösökről, a hazáról és a magyarságról, a harcterekről, az anyákról, a hitve­sekről, a németekről, a gyermekekről, a békéről és katonáink vitézségéről. A költeményeket a háború költészetéről írt könnyedfolyásu, szines és a tanulók érdeklődését célzó tanulmány előzi meg, végül pedig megfelelő iskolai ünnepi műsorok követik. A tanulóknak nemcsak hasznos, hanem igen érdekes olvasmányul szolgálhatnak a kiszemelt versek legnagyobb élő költőink műveiből. Önképző­körök, ifjúsági könyvtárak számára nélkülözhetetlen. A könyv terjedelme 244 oldal, 100 válogatott verset tartalmaz. Kiállítása díszes, Ízléses és igen szép nyomású. Ugyanitt rendelhető meg a „NÉPMŰVELÉS UJ ÉLET" havi folyóirat a közművelődés és közoktatásügy köréből. Alapította: Bárczy István. Szerkeszti: Weszely Ödön. A „Népművelő Társaság" tagjai tagsági illetményül kapják. Előfizetési ára egész évre 20 korona. Tanároknak, tanítóknak, községi-és körjegyzőknek 20% engedmény. GAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAS

Next

/
Oldalképek
Tartalom