Raffay Sándor szerk.: Theologiai Szaklap 12. évfolyam, 1914 (Budapest)

Felhívás! A Theologiai Szaklap az egyetlen tudományos magyar theologiai folyóirat. Ez évben már 12. évfolya­mát kezdi meg. A nyomdai viszonyok drágulása követ­keztében azonban abba a helyzetbe jutott, hogy ha előfizetői meg nem szaporodnak, kiadását kénytelen leszek abbahagyni. Ezt annál inkább sajnálnám, mert komoly meggyőződésem, hogy egy ilyen természetű folyóiratra, amely a magyar nyelvű tudományos theo­logiai munkálkodás eredményeit nyilvánosságra hozza, föltétlenül szükségünk van. Akik ugyanezen meggyőző­désben vannak, a jó ügy érdekében ne engedjék el­bukni hanem rendeljék meg ezt a folyóiratot. Az előfizetés ezután is a régi: évenként 6 korona. Budapesten, 1914. április havában. Raffay Sándor, felelős szerkesztő. Szerkesztőség Budapest, IV., Deáktér 4. száin, a hova a lap szellemi és anyagi ügyeit érdeklő minden­nemű közlemény és küldemény intézendő.

Next

/
Oldalképek
Tartalom