Raffay Sándor szerk.: Theologiai Szaklap 12. évfolyam, 1914 (Budapest)

XII. ÉVFOLYAM. 1914. MÁJUS. 1. SZÁM. THEOLOGIAI SZAKLAP MEGJELENIK NEGYEDÉVENKÉNT 5 IVEN. ELŐFIZETÉSI ÁRA ÉVI 6 KOR. — THEOLOGUSOKNAK 4 KOR. B. Pap István, Hamar István, budapesti theol. igazgató, budapesti theol. tanár, Dr. Bartók György, Dr. Tüdős István, kolozsvári theol. tanár, ref. püspök, KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI Paffay Sándor, theol. tanár, budapesti ev. lelkész. TARTALMA: János evangyélioma 1—4 rész. Raffay Sándortól . 1 Az ó-testamentumi véres áldozatok és azokban a vér jelentősége. Hamar Istvántól 9 Dévay-tanulraányok. Révész Imrétől 20 Valláslélektani életrajzkutatás. Szimonidesz Lajostól 37 A gömöri ág. hitv. evang. esperessség története 1520—1744. Mikulik Józseftől. Közli : Kovács Sándor 43 Könyvismertetés: Die Religion in Geschichte und Gegenwart. Szimonidesz Lajostól ... 74 Archiv für Religionspsychologie. Szimonidesz Lajostól 77 BUDAPEST. 1914.

Next

/
Oldalképek
Tartalom