Raffay Sándor szerk.: Theologiai Szaklap 3. évfolyam, 1904-1905 (Pozsony)

Hornyánszky Aladár: Nahum könyvének fordítása

Nahum könyvének fordítása. 1) Szózat Nineve ellen. Az elkosi Nahum jóslatának könyve. 2 1 4. 2 Féltékeny és boszuálló Isten Jahve, [Boszutálló Jahve ellenségein 3 Jahve hosszútűrő és nagy erejű, Zivatar és szélvészben vezet az ő útja 4 Megszidja a tengert és ki­szárítja azt ;) Eleped 3) Básán és a Karmel 5 Hegyek rendülnek meg előtte .... a föld előtte 6 Dühe előtt 4) ki tudna meg­állni Haragja szerteömlik mint a tűz 7 Jóságos Jahve azok iránt, kik benne bíznak, Felveszi Jahve 6) azokat, kik hozzá menekülnek 8 Elleneit 8) azonban meg­semmisíti boszuálló Jahve és haraggal telt. s haragot tartó ő elleneivel, de megtorlatlanul nem hagy. Jahve] s felleg az ő lábainak pora. és minden folyót elapaszt. s a Lebanon virágai elher­vadnak, és a halmok szertefolynak. [és] a földkerekség ós minden lakója. [és] kicsoda haragja hevével szembeszállni? és a sziklák leomlanak előtte. erősség 5) a veszedelem idején. és kiömlő árban megmenti őket 7) és ellenségeit homályba taszítja 9). *) A használt jelek magyarázata: [] = későbbi toldás; . . . . = ért­hetetlen; *** = valami kiesett; (?) = kétes jelentésű. 2) 1ΠΕ>'2"1 s) Sin (?) 4) a szók rendjének megváltoztatásával 5) T1J?B vipS β) ΠΗ 1 JÍT ') D^sr 8) VDBipíia 9) Fprp Theol. Szaklap. III. éyf. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom