Raffay Sándor szerk.: Theologiai Szaklap 3. évfolyam, 1904-1905 (Pozsony)

bei Markus —65. — Lincke, Simon, Petrus u. Joh. Markus — 65 — Conrat, Das Erbrecht im Galaterbrief. — 65.— Clemen, Miscellen zu den Paulusakten — 65. — Greszmann, Studien zum syrischen Tetraevangelium. — 65. — Corssen, De vita Policarpi — 65. — Spitta, Beiträge zur Erklärung der Synoptiker — 65. — Conybeare, Dialógus de Christi die natali — 66. — Wendland, Σωτηο. — 66. — Wrede, Zur Heilung des Gelehmten — 66. — Schöpflin Aladártól: The Expository Times , 1904. — 178. — III. Könyvismertetés. Márk, Örömhír. Ford. Kecskeméthy István. Baffay S.-tól — 67. — Az ősmagyar vallás elemeiről B. S.-tól — 71. — ifj. Draskóczy Lajos, Gya­korlati írásmagyarázat. Poszvék Sándor-tói — 181. — Luther Márton müvei. Szerk. Dr. Masznyik E. Stettner Gyulától. — 186 és 267. — Har­sányi István, Az apostolok cselekedeteiről szóló könyv. Meyer Endrétől — 190. — Debreczeni lelkészi tár Csiky Lajostól — 197. — Isaak, Mártha néni levelei. Baffay Sándortól — 199. — Bunyitay- Rapaics­Karácsonyi, Egyháztörténeti emlékek a magyarországi hitújítás korából. Thúry Etele tői — 263. — Ilosvai (Kollár) Vilmos, Az egy-isten szent­háromságának fogalma. Baffay Sándortól — 279. — Korén Pál, Jézus szenvedése. Hollerung Károlytól — 332. — Kiss Ádám, Egyházi beszédek. Hollerung Károlytól — 334. — Pál, Levél a római keresztyénekhez, Ford. Kecskeméthy István. Baffay Sándortól — 336. — Felhívás. Baffay Sándortól 200 — Értesítés. Baffay Sándortól — 340. —

Next

/
Oldalképek
Tartalom