Tanügyi Értesítő, 1909 (8. évfolyam, 1-10. szám)

1909-01-25 / 1. szám

Vili évfolyam. Szatmár-Németi, 1909. január 25. 1. szám. NEVELÉS- ÉS OKTATÁSÜGYI SZAKLAP Felelős szerkesztő : MIHÁLY FERENC Szatmár-Németi,- - kir. tanfelügyelőség. - ­Kiadótulajdonos: A Szatmárvármegyei általános Tanitó-Egyesület. Megjelenik minden hónap 25-én. Előfizetési ára egy évre 4 kor. Konviktusunk ügyeiről. A tanítók középiskolába járó gyermekei részére Szatmár-Németiben létesítendő konviktus ügyében örven­detes, haladásról számolhatunk be. Épitőbizottságunk agilis elnökének Bodnár György kir. tanfelügyelőnek vezetése alatt a bizottság tagjai megjelentek városunk polgármesterénél, hogy ingyenes telket megfelelő helyen nyerhessünk Szatmár-Németi várostól; megjelentek a püspöknél, hogy erkölcsi és anyagi támogatását az ügyhöz kikérjék; átmentek Nagy­károlyba a főispánhoz, hogy a tanítóságnak ezen előkelő jóakaróját a konviktus ügye védnökéül fölkérjék. A küldöttség mindenütt a legelőzékenyebb fogad­tatásban részesült s a kitűzött célját eredményesen szolgálta. Szatmár-Németi polgármestere nem csak ígért, de csakhamar tettekben nyilvánította jóindulatát. Önmaga is, a város gazdasági tanácsosa is előkelő telkeket jelöltek ki és fölkérték a bizottság tagjait, hogy a leg­megfelelőbb telket személyesen válasszák ki; Ígérték, hogy azt a közgyűlés előtt tárgyalva, átfogják engedni. A bizottság választása hosszas válogatás után a Kossuth- kert mellett nyitott uj főutca vonalán levő saroktelekre esett. Ennek leltári értéke a városnál 30.000 korona.

Next

/
Oldalképek
Tartalom