Tanügyi Értesítő, 1909 (8. évfolyam, 1-10. szám)

LŐYT niK5d KÖNYV-, ZENEMŰ- ÉS PAPIRKERESKEDÉSE SZATMÁR. ? 11 ------"«I Sziv es figyelmébe ajánlom a t. tanító uraknak és iskolai elöljáróknak 36 év óta fennálló jól berendezett könyv- és papír ~ === kereskedésemet. Különös súlyt fektetek iskolai felszerelésekre u. m. tér- !,• §>. fiililgii»»ift, szátuolá gél» stb., stb. és úgy Man- kiittgvekOtíl. valamint nyomtatványokból nagy raktárt tartok az összes állami és felekezeti iskolák részére. Kiadásomban jelent meg BODNÁR GYÖRGY kir. tanfelügyelő és MIHÁLY FERENC igazgató urak által irt a nm vallás- és közoktatásügyi minisztérium által jóváhagyott szám­tani gyakorlókönyv az elemi iskolák valamennyi osztálya ré­szére. Tanító uraknak és iskoláknak a saját kiadásomban, vala­mint bármely más kiadónál megjelent tankönyvekből IO szá­zalék engedményt adok. Továbbá ajánlom az általam kiadott Szatmármegyei Földrajzi és Történelmi Trióimat. B. rendelésüket kérve kiváló tisztelettel Lővy Miksa, könyv-, zenemű- és papirkereskedő.

Next

/
Oldalképek
Tartalom