Tanügyi Értesítő, 1905 (4. évfolyam, 1-10. szám)

1905-01-15 / 1. szám

TANÜGYI ÉRTESÍTŐ NEVELÉS- ÉS OKTATÁSÜGYI SZAKLAP. IV. évfolyam. Szatmár-Németi, 1905. január 15. 1. szám. A népoktatási uj törvényjavaslatról. Minél többet foglalkoznak a napi és szaklapok a nép­oktatásügyi uj törvényjavaslattal, annál inkább elénk tornyo­sul a legközelebb reánk háruló nagy felelősség a magyar nemzeti állam kiépítésének munkálásánál. Az ismert világon nincs ország vagy állam, ahol a polgári társasélet kellemes érzésén pendült összetartozan- dóság hangulata és ebből eredő nagy erő ne az illető állam ősi hivatalos nyelvének varázsa alatt fejlődött volna ki. — Nincs ország vagy állam, amely polgárainak széthúzása, gyűlölködése és ebből származó kölcsönös megutálása foly­tán a kizsarolás és tönkrejutás áldozatául ne esnék, hol a kultúra csődje miatt a kölcsönös összetartozandóság és egyenlőség szimbóluma végre ne a polgárok kezében lát­ható koldusbot lenne. Közös nyelv ismerése, az összetarto­zandóság érzése és szeleim közösség nélkül boldog és erős államot képzelni sem tudunk. De ne dobálózzunk tovább e nagy igazságokkal, ne cógérezzük bajainkat, hanem inkább vonjuk le a tanulságot, hogy a szerint cselekedjünk zaj nélkül. Az állam hivatalos nyelvének tudása nélkül a boldo­gulás és előrehaladás Magyarországon egyenlő a lehetetlen­séggel. A hol pedig nincs meg az egyén boldogul hatásának kutforrása: a magyar nyelv ismerete, ott a szellemi közös­ség teljesen hiányzik, ott a gyengébb áldozatul esik az erő­sebbnek, mit az érzelmi közösség hiánya fokozatosan elő­mozdít. Felelős szerkesztő: MIHÁLY FERENC Szatmár, Rákóczy-utczai állami iskola. Megjelenik minden hónap 25 én. Kiadótulajdonos : A „Szatmárvármegyei Általános Tanitó-Egyesület." Előfizetési ára egy évre 4 korona.

Next

/
Oldalképek
Tartalom