Szekszárd a XX. század első évtizedeiben - Tanulmányok és képek (Szekszárd, 2002)

Dr. Dobos Gyula: Neves szekszárdiak

Vendel (Vendl) István 1,5 (1883-1967) 1883. szeptember 25-én Szekszárdon született Vendl István és Csukly Anasztázia házasságából. Középiskolai tanulmányai után Budapesten az egyetem jog- és államtudományi karán szerzett jogi diplomát. Közigazgatási területen dolgozott a városnál. Az első világháború alatt tar­talékos főhadnagyként a 68. gya­logosezrednél katonai szolgálatot teljesített. A tanácsköztársaság után a város főjegyzője lett. Szin­te állandó jelleggel helyettesítette a polgármestert, aki ellen fegyel­mi vizsgálat folyt. 1921 december 22-én megyeszékhely polgármes­terének választották." 6 1926-ban Dr. Éry Márton alispán és Vitéz Somkuthy ezre­des, vegyesdandár parancsnok ja­vaslata alapján vitézzé avatták. Vitézi cím előírásának megfelelő­en nevét magyarosítani kellett. 1927-től nevét belügyminiszteri engedéllyel Vendelre változtatta." 7 1930-ban a polgármester elnökletével megalakult a Szekszárd és Környéke Strandfürdő Rt. A fürdőt 1932-ben avatták fel." 8 1919. őszén dr. Őrffy Imrével jelentős szerepet játszott a ke­resztény pártok megyei létrejöttében. Polgármesterként sokat tett a város fejlesztése, a szegényügy megoldása érdekében. Fő célja 115 TMÖL. XXV./11. Szekszárdi Népbíróság iratai. 291/1946. csomó. Forrás­ként gyakorlatilag a vizsgálati jkv-k élete egészére tartalmaznak adatokat. TMÚ. 1921. december 24. 3. p A megjelent 138 képviselőből 54 virilis és 54 választott tag adta voksát Vendl Istvánra. 117 155 566/1927-VIII. Bm rendelet. TMÖL AI 11247/1927. és TMÖL. AK. Szekszárd, RAK, 1883. Az ub-t bejegyezte dr. Hadnagy Albert. 118 A 65 000 pengő alaptőkéjű rt. ügyvezető igazgatója Pirnitzer Ede kereskedő lett. Az igazgatóság tagjai sorába számos ügyvéd és Debulay Imre, Titte Jó­zsef lakatosmesterek kerültek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom