Tanulmányok Tolna megye történetéből 1. (Szekszárd, 1968)

ifj. Szakály Ferenc: A szekszárdi konvent hiteleshelyi és oklevéladó tevékenysége 1526-ig • 9

nos menyegzőjén vesz részit.; OL Dl. 78 917. 1410. jan. 12.: Üeljesítették a király­né parancsát, s ápr. 6-ra halasztották,; Zichy VI. 46—47. l. 1410. ápr. 7.: a konvent újabb halasztása ebben az ügyben. 167. OL Dl. 72 926. 1495. iszept. 23.: Dáró-i Mayos Mihályt felszólították, hogy adja vissza Dáró-i Mayos Imre lányának, Katalinnak a Dáró várból, Ábirán, Enyewd, Athala, Zederyes, Zaka, Byroílth (Tolna megye) és Nagách, Jwtihy, Mükióssy (So­mogy megyei) possessiőklból a neki járó réiszrti; Zichy VIII. 263. 1. (jegyzet). 1426. febr. 21.; OL Dl. 71159. 1519. ápr. 19. 168. A nagy-károlyi gróf Károlyi család oklevéltana. Sajtói alá rend.: Géresi Kálmán I. k. (Budapest, 1882. — továbbiakban: Károlyi) 262—263. 1. (OL Dl. 99 447.) 1366. ápr. 26.: Bozók fia Miklós és Azanij Jakab a Fazekas, Lapanch, Apáti Fize® és Zebegónmonosltora ügyében folytatott perüket fogott bírák elől a nádori ítélő­szék elé vitték. 169. Zichy II. 205—206. 1. (OL Dl. 76 804.) 1346. máj. 24. Az eltiltásnál jelen voltak a Tolna megyei szolgíaibírák is; OL Dl. 5352J 1364. dec. 6.: Adrian-i Fafoort és fiát eltiltották a nyulszigeti apácák Chuza nevű falujának elfoglalásától. 170. OL Dl. 5286. 1364. márc. 8.: 171. Stolcz i. m. 65—66. 1. 172. Zichy V. 356—357. 1. (OL Dl. 78 578.) 1404. jan. 30. 173. Zichy VI.. 219—220. 1. (OL Dl. 79117.) 1412. dec. 28.: pontosan felsorolták, hogy mit foglaltak le. 174. Zichy VI. 305—308. 1.; Zichy V. 566—567. 1. (OL Dl. 78 865.). 1408. nov. 15.: Zsig­mjand király parancsára nem hajtották végre Mairótlhy János macsói bán ítéletét, hanem fel terjesztették a király ölé (Gadáni Miklósi és aj pécsi kápt. között). 175. Stolcz i. m. 67—69. 1.; Eckhart, 1914. 118—121. 1.; Szentpétery 1930. 132. 1. 176.Székesf. kk. lt. C:III. F:8, nr:40. 1468. nov. 7. 177. OL Dl 102 605. 1478. nov. 24.: „ob cautelam síui ubertarein". 178. Pl. OL Dl. 42 922. 1331. máj. 1. (1330. aug. 2.); Zichy II. 356—357. 1. (OL Dl. 76 916.) 1349. márc. 12. (1342. máj. 7.); OL Dl. 88 190. 1444. máj. 15. (1443. máj. 15.). 179. OL Dl. 3673. (Anjou IV. 394. 1.) 1344. febr. 16-án kfelt relációt 1344. júl. 19-én. 180. Ez utóbbira vö.: 277. jegyzetet! 181. OL Dl. 87 304. (CD IX/2. 539<—540. 1.) 1356; márc. 13. (1355. flefor. 3.). 182. CD VI/2. 110—112. 1. hibásan 1297-re datálva, helyesen: CD X/2. 503—504. 1. 1397. okt. 19. 183. OL Dl. 5825. 1426. okt. 9. (1370. febr.) 184. OL Dl. 102 605. 185. OL Filmtár 693. Kecskeméti ÁM. Lvt. Oklevelek 2. 1425. júl. 25. (CD X/5. 650— 651. 1. pontosan tíz évvel koraibban datálta). — Tehát magánoklevelek átírására is vállalkoztak. 186. SÁL Niczky 111. 1386. jan. 2. 187. Uo. 112. „Cum autem presentes nóbis infra annum reportare fuerint in formaim privilegy redigi faciemus. Daltum, ut supra". Szentpétery, 1930. 132. 1.: szierinfe a királyi kancellária gyakorlatának hatására jelenik meg a hiteleshelyi kiad­ványokban. 188. PRT XII/B. 329. 1. 1467. márc. 8.: Imre fehérvári pap, császári közjegyző oklevelében. 189.1397-ben (CD X/2. 503—504. 1.): „non albrasias, non cancelatas, nec in aliqua sui parte viciiatas, sed omni suspiciane carentes" 1425-ben ugyanígy (CD X/5. 650—651. 1.) 190. OL Dl. 98 522. 1444. márc. 1. Zsigmond szekszárdi apát és konventlje. Felzetén: ABCDEF alsó része. 55

Next

/
Oldalképek
Tartalom