Új Néplap, 2011. július (22. évfolyam, 152-177. szám)

2011-07-01 / 152. szám

Ára: 130 Ft, előfizetve 92 Ft XXII. évfolyam, 152. szárrv 2011. július 1, péntek ► www.szouon.hu GRILLPARTI NÉLKÜL AZ IDEI NYÁR SEM MÚLHAT EL ► 9. OLDAL NAGY EGESZSEG- KALAUZ: A MÉH, PETEFÉSZEK, MELL ► 8. OLDAL EGY PERCBEN Számos vezető otthon sem lazít Nem egyedi, ha vala­ki nem választja szét munkáját és magán­életét, ha az egyik helyen felmerülő problémákkal a má­sik színtéren is fog­lalkozik. M. OLDAL MEGYEI TÜKÖR 3 AHOL ELÜNK GAZDASÁG 6-----7 EG ESZSEG 8 ELETMOD MŰSOR 10 SZOLGÁLTATÁS 11 SPORT 15 IDŐJÁRÁS -JC Ma erősen felhős idő lesz, gyakori záporok­kal, de átmeneti napos időszakok is előfordulnak. A jellemző hőmér­séklet reggel 16, délután 22 fok kö­rül alakul. ► 11. OLDAL PILLANATFELVÉTEL ASZOUON.hu olvasóitól Ön figyel-e rá, hogy magyar gyümölcsöt vásároljon? igen,igyekszem magyart «enni Nem, * csak az ár * számít írjon nekünk, hívjon bennünket! Hívja az ügyeletes újságírót: tel.: 06-30/3379-639 Terjesztés: tel.: 06-80/200-690, 56/516-719 üzenetrögzítő Információs és szórakoztató portál: www.szoljon.hu szoljon@szoljon.hu SZÓVÁ TESSZÜK Egyik olvasónk, egy szolnoki hölgy a napokban néhány percre megpihent Szolnok központi helyén, egy népszerű kávézóban. Miután megitta a kávéját, továbbindult, ám csak körülbelül fél óra elteltével vette észre, hogy nincs meg a pénztárcája. Visszaindult a ká­vézóba, titkon remélve, hogy végül meglesz az elveszett brifkó. Nagy kő esett le a szívéről, amikor az ifjú fel­szolgáló hölgy átnyújtotta neki az elve­szett pénztárcát. Olvasónk jutalmat is kínált neki, amit azonban az ifjú hölgy nem fogadott el. (Cs. G. P.) 9 770865 915054 11152 Édes hazai, a medgyesegyházi Petrovszki Lászlóné Erika már évek óta Szolnokon árulja a mézédes magyar dinnyét. Családi 2,5 hektáron termelik a kedvelt nyári gyümölcsöt, melynek 80 százalékát saját maguk értékesítik megyeszékhelyünkön. vállalkozásban ►3. OLDAL Bővül az előzetesek köre? tiszabő A nem fizetőknél árverések következnek Ez idáig mintegy 120 tiszabői ingatlan-adásvételről állapítot­ta meg a rendőrség a szocpolos ügyek nyomozása során, hogy jogellenes volt hozzájuk a szo­ciálpolitikai támogatás igény- bevétele. Legalább 20 további ügyben még jelenleg is folyik a munka. Közben az Államkincs­tár is vizsgálódik. A megyei igazgatóság 2008. január 1-től 2011 májusáig 120 igénylőt kö­telezett a jogtalanul igénybe vett összegek visszafizetésére. A nem fizetőknél árverések kö­vetkeznek. ►S. OLDAL Soron kívül az orvosnál a táppénzesek egészségügy Júlistól előjegyzik a betegállományban lévőket is Júliustól soron kívül mehetnek orvosi vizsgálatokra azok a be­tegek, akik már legalább tizen­öt napja táppénzen vannak. Az intézkedéstől azt remélik, hogy ezáltal lerövidül a táppénzes időszak. Hogy a gyakorlatban ez miként fog működni, azt egy­előre csak találgatni lehet So­kak szerint úgy lehet megolda­ni, hogy a táppénzesek soron kívül menjenek a vizsgálatokra, ha a többieknek tovább kell vár­niuk. Ez viszont hátrányosan különbözteti meg például a nyugdíjasokat. ^2. oldal Gyorsforgalmi utak épülnek megyénkben is a közeli jövőben Jelentős gyorsforgalmi útháló­zati fejlesztéseknek nézünk elébe a következő években. A gyorsforgalmi és főúthálózat fejlesztését négy időszakra osztja a kormány. Az első az idén indul és 2016-ig tart, míg az utolsó a 2025 és 2027 közti időszak. A fejlesztéseket a leg­utóbbi Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat tartalmazza. A 2016-ig tartó első szakasz­ból számunkra kiemelésre ér­demes az M4 autópálya, ame­ly Üllőtől Törökszentmiklósig, illetve Berettyóújfalutól az or­szághatárig készül el, összesen 121 kilométer hosszban. Az M8 autóútnak is két szakasza épül meg, Körmend és az or­szághatár, valamint Nagykőrös és Szolnok között. A teljes hossz 64 kilométer. A 2017-2020 közti időszak­ban az M4 Törökszentmiklós- tól Kisújszállásig folytatódik, míg az M8-ból további 84 kilo­méter épül meg a Dunántúlon és az Alföldön. ►ö. OLDAL mmmm Az álláskeresők száma a megyében (fő) srlFfe 2010. 2011. 2011. 2011. 2011. május január március április május ►3. OLDAL Mezőtúri korsók. Tiszapüspökiben a Helytörténeti Gyűjteményben nyílt meg a mezőtúri korsók című kiállítás tegnap este. A rendezvé­nyen Hornyákné Sila Katalin (képünkön) fazekas népi iparművész tar­tott bemutatót. Képgaléria a SZ0U0N.hu hírportálon található. Milliárdok településeinknek támogatás Megyénkben 39 önkormányzat jut pénzhez Első ütemben 11,6 milliárd forin­tot osztott szét mintegy 1200, ön­hibáján kívül nehéz helyzetbe került önkormányzat között az erre a célra fenntartott keretből a kormány - jelentette be teg­nap Tállai András. A Belügymi­nisztérium (BM) államtitkára közölte, hogy az önhibájukon kí­vül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok megsegítésére elkülönített 31 milliárdos keret­ből kifizetett támogatásra ösz- szesen 1274 önkormányzat nyúj­tott be igényt Ezek közül 1182 te­lepülésen segített a BM és a Nemzetgazdasági Minisztérium. A megítélt támogatások jövő hé­ten jelennek meg a helyhatóság­ok számláján. ^7. oldal Önkormányzat Vissza nem térítendő támogatás (Ft) Önkormányzat Vissza nem térítendő támogatás (Ft) ABÁDSZALÓK 30 993 000 SZELEVÉNY 12 290 000 ALATTYÁN 5 197 000 TISZABŐ 10056 000 CIBAKHÁZA 15 564000 TISZABURA 11 189 000 JÁNOSHIDA 15 697 000 TISZADERZS 5 236 000 JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY 18 208 000 TISZAFÖLDVÁR 39 960 000 JÁSZBOLDOGHÁZA 11036 000 TISZAFÜRED 71 174 000 JÁSZTELEK 3 500 000 TISZAGYENDA 7 199 000 KENDERES 27 569 000 TISZAIGAR 10 019 000 KENGYEL 9 328 000 TISZAJENŐ 6 076 000 KÉTPŐ 14 500 000 TISZAKÜRT 13 894000 KISÚJSZÁLLÁS 33 454000 TISZAÖRS 25 191000 KŐTELEK 69 006 000 TISZASAS 11399 000 KUNHEGYES 27 997 000 TISZASZENTIMRE 18 359 000 KUNSZENTMÁRTON 24217 000 TISZASZŐLÖS 24 882 000 NAGYIVÁN 359 000 TISZATENYŐ 8 504000 NAGYRÉV 10055 000 TISZAVÁRK0NY 4 698 000 ÖCSÖD 10 808 000 T0MAJM0N0ST0RA 19 862 000 PUSZTAMONOSTOR 13 153 000 ÚJSZÁSZ 4 749 000 RÁKÓCZIFALVA 13 260 000 ZAGYVARÉKAS 12 637 000 SZÁSZBEREK 10 849 000 MEGYE ÖSSZESEN 682 124 000

Next

/
Oldalképek
Tartalom