Új Néplap, 2011. március (22. évfolyam, 50-75. szám)

2011-03-01 / 50. szám

■■ r MAR AZ ISMERT KÖZÖSSÉGI PORTÁLOKON IS OLVASHATJA HÍREINKET! ► www.szouon.hu ERŐLTETETT MENET ELŐTT A SZOLNOKI PÓLÓSOK ► 15. OLDAL LfLUNAK MANAPSAG A HÁROM A SZERENCSESZÁMA OLDAL Ára: 130 Ft, előfizetve 92 Ft www.szouon.hu JASZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NAPILAP XXII. évfolyam, 50. szám, 2011. március 1., kedd EGY PERCBEN IDŐJÁRÁS ^ Ma reggel hideg, ködfottos idő lesz. Napközben köd­felhős, naposabb, körzetek váltakoz­nak. A jellemző hő­mérséklet reggel -2, délután +3 fok körül alakul. ► 11. OLDAL MEGYEI TÜKÖR 3 AHOL ÉLÜNK 4-----5 GA ZDASÁG 6-----7 KÖ ZÉLET_________8 ÉL ETMÓD________9 MŰ SOR__________10 SZ OLGÁLTATÁS 11 SPORT 15 Küzdelem a HPV ellen Tovább tart Jászberényben az a program, amelynek keretében az összes tizenhá­rom éves leánynak felajánlják ingyene­sen a HPV elleni védőoltást, ►s. oldal Nehezen induló munkaerőpiac Lassulni látszik a foglalkoztatás bővülé­se, rossz lett a november-januári munka­nélküliségi adat. A szakemberek szerint a válság még érezhető. oldal PILLANATFELVÉTEL A SZOUON.hu olvasóitól Ön szerint miért élnek sokáig szüleikkel a fiatalok? Mert túlzottan elkényeztettél! őket 12% Mert nem tudják fenntartani magukat Nehezen találnak olyan párt, akivel ősszeköltöznének írjon nekünk, hívjon bennünket! Hívja az ügyeletes újságírót: tel.: 06-30/3379-639 Terjesztés: tel.: 06-80/200^90, 56/516-719 üzenetrögzítő Információs és szórakoztató portál: www.szoljon.hu szoljon@szoljon.hu SZÓVÁ TESSZÜK Egy fiatalember bandukolt kifelé 02 egyik szolnoki áruházból. Amikor elérte a bejárati ajtót, szélesre tárta, majd egy pillanattal később elengedte azt. Amely így pont a mögötte érkező, két nagyobb csomagot cipelő középkorú hölgyre csa­pódott, akit alaposan arcon ütött az aj­tó. Többen segítettek neki összeszedni a kezében tartott zacskókból szétszóródott árukat, egyedül a fiú nem foglalkozott a hölggyel. Csak odapillantott, s végül el­ballagott. A legkisebb jelét sem mutatta, hogy egykor mondták volna neki a szü­lei: akad néhány szabálya az egymás mellett élésnek. (M. G. A.) 9 770865 915023 Gépcsodák a hangárban repülöegyesület Közadakozásból építették fel a bemutatóhelyet Jövő tavasztól lehetnek majd egyéni nyugdíjszámlák A nagyközönség áprilistól láthatja a hangárban rejtőzködő repülőgépeket, melyet Lente Zoltán százados mutat éppen A szolnoki Magyar Repülők Baj­társi Egyesülete közadakozás­ból, civil összefogásból építette fel azt a 641 négyzetméteres hangárt a Repülőmúzeumban, Döntött tegnap az Országgyű­lés: jövő tavasztól lehetnek egyéni számlák az állami nyug­díjrendszerben. Mindezek mel­lett pedig kisebb, az adatvédel­met szigorító módosítások alapján az állami ellenőrzés ki­terjedhet a magánpénztárak üzleti titkaiba is. ► 7. oldal Kisbaltát dobott a kályhába az ittas férfi Egy ittas férfi Tiszafüreden előzetes szóváltást követően bántalmazta szombat este 15 éves lánytestvérét, majd édes­anyjukat, akinek a haját is megrángatta. A dühöngő férfi egy kisbaltát is bedobott a nappaliban lévő kályhába. A rendőrség ideiglenes megelő­ző távoltartást rendelt el a fér­fival szemben, tájékoztatta la­punkat Szabó Zita őrnagy, saj­tószóvivő. ■ Munkabalesetek számának alakulása a megyében 2006 2007 2008 2009 A síron darabolták a fát a tolvajok a temetőben A jászkiséri temetőben vasár­nap reggelre történt brutális fa­kivágás és sírrongálás nagy fel­háborodást váltott ki a város la­kóiban.- Vasárnap a polgárőrség ügyeleti telefonjára kaptunk ér­tesítést a temetőben történt bru­tális fakivágásról és sírrongálás­ról - meséli Madarász Sándor, a jászkiséri polgárőrség vezetője. - A temetőbe siettem és láttam, hogy a kidöntött fát a helyszí­nen hagyott nyomok alapján va­lószínűleg láncfűrésszel felda­rabolták. Fűrészpor borította a sírt és annak környékét. A hát­rahagyott ágak, fadarabok jel­zik, hogy ezek az emberek a sí­rokat megtaposva, még a halot­tak emlékét sem tisztelve, a da­rabolás során a sírt használták fűrészbakként. A sírt borító hó­ban lábnyomok voltak. Két sír megrongálódott, a sírkövet és a fejfát ledöntötték, a kivágott fa koronáját a frissen temetett sír koszorúin hagyták. Az ügyben a rendőrségi feljelentés megtör­tént - tájékoztatott a helyi pol­gárőrség vezetője. A Jászberényi Rendőrkapi­tányság sajtóreferense, Fazekas- Füzesi Nóra rendőr főhadnagy érdeklődésünkre megerősítette, hogy a téli hónapokban több fa­lopás történt Jászkiséren. A rendőrség munkatársai a beje­lentett esetekben eljárnak. ► 3. oldal A Szandaszőlősi Általános Iskola fennállásának 120. év­fordulója alkalmából ünnepségsorozatot rendeznek. Elsőként Múltunk és jelenünk címmel kiállításon idézik fel az intézmény történetét. Ké­pünkön a korabeli padban vidáman ülnek a kislányok. Egyre tovább csökken a belvíz a megyében A múlt héten tovább csökkent a belvízzel borított területek nagysága megyénkben - kö­zölte Korim Éva, a Jász-Nagy- kun-Szolnok Megyei Kormány- hivatal sajtófőnöke. A hivatal földművelésügyi igazgatóságá­nak adatai alapján térségünk­ben már csak 37 565 hektáron áll a víz, melyből majdnem 31 ezer hektár szántó. Az őszi bú­za vetésterületéről is visszahú­zódott a víz, most majd’ 6 ezer hektár áll vízben. A károsan nedvesedett földterület nagy­sága is kisebb lett, a megyében a 8. héten a gazdák adatai alap­ján 198 723 hektár érintett. Az országos helyzet részleteiről a 7. oldalon olvashatnak. ■ amelynek tulajdonjogi átruhá­zása az MH 86. Szolnok Heli­kopterbázisnak tegnap történt meg. Mint Szilveszter László volt egyesületi elnöktől megtud­tuk, olyan csarnokot alakítottak ki, ahol az időjárás viszontag­ságaitól védve tudnak repülő­gépeket bemutatni. Az átadási dokumentumokat Lovász Sán­dor egyesületi elnök és Lamos Imre dandártábornok írta alá az egyesület tegnapi közgyűlé­sén. A hivatalos átadót április­ban tartják majd. ■ B. Gy. Patthelyzetben az elkerülő út ügye? beruházás Jelenleg még több helyen is javításokat várnak el mondta: a befejezési határidő 2010. augusztus 31. volt, amit aztán december 15-re módosí­tottak. ► 2. OLDAL telező konzorcium mindezt nem tartja megalapozottnak. Kovács Károly, a Magyar Köz­út NZrt. megyei igazgatója él­tük szombati számunkban. Ezért a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) ebben az ál­lapotban nem veszi át. A kivi­A kivitelező munkájának hiá­nyosságai és hibái miatt több helyen is balesetveszélyes a 4- es kisújszállási elkerülője - ír-

Next

/
Oldalképek
Tartalom