Új Néplap, 2010. november (21. évfolyam, 254-278. szám)

2010-11-02 / 254. szám

www.szouon.hu Ára: 130 Ft, előfizetve 92 Ft PILLANATFELVÉTEL A javaslat három százalék alatti költségvetési hiánnyal számol Hét éve vállalt kötelezettségét teljesíti Magyarország jövőre, 2011-ben ugyanis a bruttó ha­zai termék (GDP) három száza­léka alá süllyed az államház­tartás hiánya a szombaton be­nyújtott költségvetési törvény- javaslat szerint. Az, hogy az ön- kormányzatok nélküli deficit valóban kevesebb, mint hét­száz, egészen pontosan 688,8 milliárd forint lesz-e, mint ah­ogy azt a kabinet tervezi, már most tudható, hogy több dol­gon is múlik. Elsősorban a vál­ságadókon, a magánnyugdíj­pénztári járulékok sorsán, va­lamint a közszféra tervezett karcsúsításán, vélik a gazdasá­gi elemzők. ►8. oldal JASZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NAPILAP XXI. évfolyam, 254. szám, 2010. november 2., kedd rr ■■ LABBAL IS BŰVÖLTEK A RUBIK KOCKÁT A HÉT VÉGÉN ► 3. OLDAL Csúcstermékek csúcsáron! ■AmIéém www. szóljon, hu Az ötös lottó 43. heti nyerőszámai 6 28 38 49 69 JTzsTe TALALAT DARAB NYEREMÉNY 77 415 030 1 566 735 3 045 15 255 2 78 623 . 1 150 A hatos lottó 43. heti nyerőszámai 4 10 15 19 34 44 EGY PERCBEN IDŐJÁRÁS Ma délkele­ti szél fúj. Gyenge napsütés mellett megnövekszik a fék hőzet A hőmérsék­let reggel 6, a dél­utáni maximuma 16 fok körül alakuL ► 12. OLDAL TARTALOM MEGYEI TÜKÖF 3 AHOL ÉLÜNK 5 GAZDASÁG 6---7 KÖ ZÉLET 8 ÉLETMÓD 9 SZOLGÁLTATÁS 12 SPORT 13---15 MO ZAIK 16 KERESSE A SZOUON.HU OLDALON: AZ EGYES MEGYEI ESEMÉNYEK KÉPGALÉRIÁIT ÉS VIDEÓIT! ► www.szouon.hu írjon nekünk, hívjon bennünket! Nagyobb kedvezmények a befektetőknek ASZ0U0N.hu olvasóitól Mi segíthetne a nehéz gazdasági helyzetben lévő régióknak? (százalék) Jó sok -------------1 |— Magasabb összegű állam i támogatás^l^^HB | segély az ott élőknek Hívja az ügyeletes újságírót: tel.: 06-30/3379-639 Terjesztés: tel.: 06-80/200-690, 56/516-719 üzenetrögzítő Információs és szórakoztató portál: www.szoljon.hu szoljon@szoljon.hu Gyertyafényben ÚSZÓ sírkertek. Noha a halottak napja november 2-ára esik, sokan az elmúlt hét végén, vagy tegnap, mindenszentek napján lerótták már tiszteletüket elhunyt szeretteik sírhelyein. Az emlékezés napjaiban a kegyelet érzéseivel tértünk, térünk be a temetőkbe, hogy né­hány szál virág, koszorú, gyertya vagy mécses sírra helyezésével lélekben, meghitten együtt lehessünk az eltávozottakkal. A szolnoki Körösi úti temetőben is sokan gyertyát gyújtottak szeretteik, eltávozottaik emlékére tegnap délután. A képgalériát keresse a SZ0U0N.hu hírportálon. Ismét a régiek nyertek választás A vesztes újra megóvta az eredményt Tiszabőn Benyújtotta a dokumentumot a bizottságnak Megismételt önkormányzati választásokat tartottak szom­baton Tiszabőn és Tiszaburán. A buraiak most már csak a pol­gármester személyére szavaz­tak, míg a tiszabőiek képvise­lőjelöltekre is. Tiszaburán a te­lepülést 2002 óta vezető Far­kas László (Fiatal Romák Or­szágos Szövetsége) nyert, 958 szavazattal, megelőzve a 473 SZABÓ Béla vasárnap dél­után azt nyilatkozta lapunk­nak, hogy úgy véli, most is akadtak törvénysértések Ti­szabőn, csak most jobban ál­cázták azokat. Erre vonatko­zóan bizonyítékaik vannak, így megóvják a teljes szom­bati eredménylistát. az erről szóló dokumentu­mot a szabályoknak megfele­lően még tegnap, tehát ha­táridőben benyújtották a he­lyi választási bizottságnak. voksot kapó Mészáros Béla független jelöltet. Tiszabőn, mi­ként október 3-án, úgy ezúttal is a hivatalban lévő polgármes­ter, Farkas Barnabás kapta a legtöbb voksot. Most a szavaza­tok 52,6 százalékát kapta. „Csapata” a 6 képviselői hely­ből is magáénak tudhat 5-öt. A választói részvétel 88,7 száza­lékos volt. ^2. oldal Senki sem sérült meg a felborult gépkocsiban Negyed órára lezárták a 4-es fő­utat fél szélességben tegnap dél­előtt, miután egy személyautó, egyelőre ismeretien okból balese­tet szenvedett. Mint azt Erdélyi Tibor, a szolnoki tűzoltóság sajtó­ügyeletese közölte, nem sokkal tizenegy óra után értesítették a lánglovagokat. A főútvonal 95-ös kilométerénél, Budapest irányá­ban haladt egy Suzuki Swift, amikor letért az úttestről, majd a tetejére borult. A benne utazók közül senki nem sérült meg. A kiérkező tűzoltók kerekeire állí­tották az autót, majd áramtalaní- tották azt. A rendőrség vizsgálja a baleset bekövetkezésének kö­rülményeit BE. Cs. SZÓVÁ TESSZÜK Két tizenéves lány állt be egy pénztár­hoz az egyik szolnoki áruházban. Amikor már annyit haladt előttük a sor, hogy felpakolhatták a kosaruk­ban lévő árukat a futószalagra, nyom­ban munkához is láttak. Két üveg szénsavas üdítőt, négy tábla csokit, négy zacskó cukrot, végül pedig hat zacskó csipszet pakoltak ki. Beszélge­tésükből kiderült, ezeket kívánják majd elfogyasztani délután odahaza. Azt persze jó lenne tudni, hogy a csa­ládtagok közül esetleg feltűnik-e majd valakinek, hogy még csak véletlenül sincs az említett termékek között egészséges étel. (M. G. A.) A síneknél találtak rá az elszabadult lovakra — A közelmúltban értesítettek bennünket, hogy az egyik úton elszabadult lovak rohangálnak — mondta Abonyi Mónika, a Csillagszem Állatvédelmi Ala­pítvány kurátora. - Mire a hely­színre értünk, a mezőőrök lete­relték az állatokat az útról. Mi­vel már besötétedett, nem tud­tunk a ménes keresésére indul­ni. Még ezen az estén az alapít­vány munkatársai felkeresték a lovak gazdáját. A tanyán egy gondozót találtak, aki elmondta, hetek óta nem tudott enni adni az állatoknak, ezért döntött úgy, hogy kiengedi a lovakat legelni.- Másnap lóháton eredtünk az elszabadult állatok nyomá­ba —folytatta az alapítvány ve­zetője. - Portelek külterületén akadtunk a nyomukra, a Jász­berény Szolnokkal összekötő vasúti pálya mellett sétáltak. S ez nem példa nélküli eset. Jászapátin egy villanypásztor­ral körbekerített legelőről 17 szarvasmarha szabadult ki a minap. Az állatok közül kettő felment a közelben lévő sínek­re. Ezt az ott haladó vonat ve­zetője észlelte. Fékezett, de már nem tudott megállni. Az egyiket lelökte a sínekről, míg a másik állat a mozdony alá ke­rült. Ennek következtében a vonat kisiklott. Tavaly novem­berben egy rákócziújfalui in­gatlanról öt ló szabadult el és okozott baleseteket, ►a. oldal Megnyílta jégpálya. Jászberényben szombaton megnyílt a jégpálya, a város fiataljainak egyik kedvenc találkozóhelye. A Szent István Egyetem Gyakorló Általános Iskolájának udvarán található sportléte­sítményt máris sok kikapcsolódni vágyó felkereste. Az ár- és belvíz is akadályozta a munkát A jásztelki szennyvízcsatorna­beruházás kivitelezése során az ár- és belvíz is akadályozta a munkavégzést. Nagyon telített volta talaj vízzel, amit ráadásul éppen a folyó hosszan tartó ma­gas vízállása miatt nem tudtak hová vezetni. Azon voltak a ki­vitelezők, hogy előbb a telepü­lés magasabban fekvő részei­ben építsék ki a lakossági rákö­téseket és a gerincvezetéket. Augusztusban is sok eső esett, ami ismét megnehezítette a ki­vitelezési munkát. De nemcsak az időjárás, hanem a település önkormányzatával kapcsolat­ban időközben felmerült csőd­eljárás is hátráltatta a munka­végzést. • ► 5. OLDAL

Next

/
Oldalképek
Tartalom