Új Néplap, 2010. március (21. évfolyam, 50-75. szám)

2010-03-01 / 50. szám

NÉZZE A SZOUON.hU OLDALON: A MEGYE HÉT VÉGI ESEMÉNYEINEK KÉPALÉRIÁIT! ► www.szouon.hu Ara: 120 Ft, előfizetve 86 Ft www.szouon.hu JASZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NAPILAP XXI. évfolyam, 50. szám 2010. március 1„ hétfő KETMILUO EMBERT ÉRINT A CHILEI KATASZTRÓFA ► 8. OLDAL 16. OLDAL Az ötös lottó 8. heti nyerőszámai 9 24 54 79 82 Jokerszám: 582538 TALÁLAT darab NYEREMÉNY 5 0 0 4 58 934 715 3 4 592 12 500 2 105 946 1055 Megdőlt a káposztarekord? télbúcsúztató A zuhogó eső sem akadályozta meg a kísérletet Az Észak-Alföld az egyik legszegényebb régiója az EU-nak A hatos lottó 8. heti nyerőszámai 4 5 7 1 2 3 2 3 3 EGY PERCBEN IDŐJÁRÁS Ma délelőtt borongós idő lesz, de említést érdemlő eső nem várható. Délután ki­süt a nap. A jellemző hőmérséklet délután 11 fok körül alakuL ►U. OLDAL TARTALOM MEGYEI TÜKÖR 3 AHOL ÉLÜNK 4----5 GA ZDASÁG 6----7 KÖ ZÉLET 8 MŰSOR_______10 SZ OLGÁLTATÁS 11 SPORT 14—15 PILLANATFELVÉTEL ASZOUON.hu olvasóitól Mi a véiemenye politikusaink juttatásairól? írjon nekünk, hívjon bennünket! Hívja az ügyeletes újságírót: tel.: 06-30/3379-639 Terjesztés: tel.: 06-80/200-690, 56/516-719 üzenetrögzítő Információs és szórakoztató portál: www.szoljon.hu szoljon@szoljon.hu SZÓVÁ TESSZÜK Társasházban élni nem mindig öröm­teli. Sokszor a szomszédból átszűrődő zajok gátolnak bennünket az alvás­ban, tévézésben, vagy éppen a beszél­getésben. így volt ez pár napja is ab­ban a tízemeletes épületben, ahol la­kom. Az egyik szomszédom bőszen lyu­kakat járt délután a falba, a gép visí­tásától a szobában alig lehetett meg­maradni. Most hétvégén a fenti szom­széd unokái kezdtek neki zajongani, fogócskáztak, én meg ültem tehetetle­nül, s hallgattam őket. Bár, ha a szom­szédokkal szinkronban fúrnék vagy fo- gócskáznék, akkor már fel sem tűnne a hangzavar... (N. G.) 9 770865 915016 Képünkön Király Tamás, a Szolnoki Főiskola hallgatója kavarja a káposztát a méretes bográcsban. Képgaléria: SZ0U0N.hu Vizesre sikeredett a télűzés Szol­nokon, ugyanis a szombatra ter­vezett programok egy része az eső miatt elmaradt, nem úgy a régóta várt fő látványosság. A fő­téren felállított hatalmas bog­rácsban 1075 kg székelykáposz­tát készítettek el — utalva arra, hogy Szolnokot 1075 óta jegy­zik a történetírók -, ami egyben Guinness-rekordkísérlet is volt. Az érdeklődők között több mint háromezer adagot osztottak szét. Hivatalos információ még nincs, de úgy tűnik, hogy új re­kord született. ■ Az Észak-Alföld a tizenkettedik legszegényebb régiója az Euró­pa Uniónak. Az Eurostat na­pokban tette közzé legfrissebb listáját, amelyen a 2007-es egy főre jutó GDP alapján rangso­rolták a 271 régiót. A mieink­nél szegényebb körzetek csak Románia és Bulgária peremvi­dékén, illetve Lengyelország keleti végein találhatók. Tavaly a húsz legszegényebb régió közül még három volt ha­zai, idén már négy. Dél-Dunán- túl is csatlakozott Dél-Alföld, Észak-Magyarország, Észak- Alföld mellé. A legrosszabb he­lyen továbbra is a régiónk áll, a 12. Mindez azonban visszalé­pést jelent, hiszen egy éve még 17. volt a húszból. ■ T. I. Az egy főre eső GDP az unió átlagában (százalék) Alföld Magyarország Alföld Dunántúl A munka háttérbe szorította a bűnözést Újabb árhullámok vonulnak le folyóinkon A Zagyva szintje Jászteleknél az újabb áradások hatására a har­madfokú (500 centiméteres) ár- vízvédelmi szint fölé emelke­dett. A tetőzés ma hajnalban, 515 cm +-15 cm vízállásnál vár­ható - tájékoztatta lapunkat va­sárnap a Kötikövízig. Az igazgatóság közlése sze­rint szombaton a Tisza vízgyűj­tőin területi átlagban 3-8 milli­méter csapadék hullott. A sző­ke folyó árhulláma jelenleg Ti­szafüred térségében tetőzik 604 centis vízszintnél. A Kö- zép-Tiszán egyébként még ki­sebb vízszintemelkedés várha­tó, az áradás napi üteme 2-10 centiméter lesz. A Hortobágy-Berettyó vízál­lása szombaton Borznál meg­közelítette a harmadfokú szin­tet. Az áradás napi várható üte­me alsó és középső szakaszon 5-10 cm, míg a felső szakaszon 10 cm. A vízállás a harmadfokú árvízvédelmi szintet Borznál (350 cm) várhatóan ma éri el. Továbbra is nagy erőkkel fo­lyik a belvízvédekezés, ám nőtt az elöntött területek nagysága, a megyében immár 36 ezer hektárt borít víz. ■ A romaprogramnak köszönhe­tően kétszáz ember dolgozhat közmunkásként Tiszaburán és Tomajmonostorán. A polgár- mesterek szerint nemcsak a te­lepülések rendezettebbek, de a közhangulat is javult. Sajnos, az állástalanoknak csak cse­kély hányada vehet részt a programban. ► 2. OLDAL Különleges képek. A szolnoki születésű Sárközy Pál és német alkotó­társa, Werner Hornung festményeiből nyílt kiállítás tegnap délután Szolnokon az Aba-Novák Kulturális Központban. Képünkön Sárközy Pál (a francia elnök édesapja) köszönti a megjelenteket. azt hitted, magas? pedig éppen, hogy alacsony! ingatlanfedezetű © © © forintban és euró alapon rejtett költségek nélkül 2010. március 1. és április 30. között díjelengedési akcióval, az ajánlatnak feltételei vannak Szolnok, Szapáry utca 25-29. telefon: (06 56) 501 500 Szolnok, Széchenyi krt. 135. telefon: (06 56) 523 230 4 K&H TeleCenter (06 1/20/30/70) 335 3355 4 www.kh.hu bank@kh.hu 0 «S 4«, V “YSErrSKT" a KBC csoport tagja •* gyors ügyek sávja •» hiteltanácsadás 4 befektetéstervezés ■> biztosítások Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek. A kondíciók módosításénak jogát a Bank fenntartja. Az akció pontos feltételeiről és részleteiről érdeklődjön a bankfiókfainkban vagy a www.kh.hu Internetes oldalon. A termékek részletes leírását és teltételeit a vonatkozó szerződések, Általános szerződési feltételek, a K&H Bank Üzletszabályzata, valamint az aktuális hirdetmény tartalmazzák, melyek megtekinthetők a bankfiókokban és a www.kh.hu internetes oldalon, A THM értékek a 2010. március 1-én érvényes Hirdetmény alapján kerültek meghatározásra. Nem akciós THM: 8,99-14,74*. MARIAH CAREY-T KRITIZÁLJÁK AKILÓIMIAlf>

Next

/
Oldalképek
Tartalom