Új Néplap, 2009. április (20. évfolyam, 77-101. szám)

2009-04-01 / 77. szám

Kiárusítás ideje: 2009. április 1-2., 10.00-19.00 óráig! Női, férfi bőrcipők! 20vQGOTt 1.500 Ft Helye: Szolnok. Baross u. 3. A SZAKEMBER SZERINT NEM SZABAD, HOGY A GAZDASÁGI VÁLSÁG A GYEREKEKEN CSAPÓDJON LE JÁSZKUN HUSZÁROK KEGYELEI EMLÉKHELYÉT AVATNÁK FEL . .. Ara: 105 Ft, előfizetve 80 Ft www.szouon.hu XX. évfolyam, 77. szám, 2009. április 1., szerda JASZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NAPILAP EGY PERCBEN időjárás Apadó tejárak, Ma reggel még erősen felhős lesz az ég, de fék szakadozik a felhő­zet és kisut a nap. A hőmérséklet dél után 17 fok körül alakuL ►!!. OLDAL áradó felesleg Az utóbbi másfél évtizedben csök­kent Magyarorszá­gon a szarvasmar­ha-állomány, vajon lesz-e belőle tejhá­ború? >2. OLDAL Felszívódtak a fatolvajok Egy szolnoki idős férfi ért tetten fa­tolvajokat, akik kövekkel támadtak rá. A férfi légpuskával védekezett, lőtt is, amit hárman is láttak. A dobálókat mintha elnyelte volna a föld. ►3. oldal Több adót fizettünk be Az APEff utólagos vizsgálatainak több, mint három­negyede talált adó­hiányt az Észak- Alfóldön. ►4. OLDAL TARTALOM MEGYEI TÜKÖR 3 AHOL ÉLÜNK 5 GAZDASÁG 6---7 KÖ ZÉLET 8 ÉLETMÓD 9 MŰSOR 10 SZOLGÁLTATÁS 11 SPORT 15 Csúcson a munkanélküliség Évtizedes csúcsra ugrott Magyarorszá­gon a munkanélküliek aránya, ez már az egyre mélyülő recessziót jelzi. Igen sokan vannak, akik a nyugdíjba mene­külnek. ►6. OLDAL írjon nekünk, hívjon bennünket! Hívja az ügyeletes újságírót: tel.: 06-30/3379-639 Terjesztés: tel.: 06-80/200-690, 56/516-703 üzenetrögzítő Információs és szórakoztató portál: www. s i o I j o n. h u szoljon@szoljon.hu SZÓVÁ TESSZÜK Szolnokon régóta szokás az utcákat géppel felsöpreni. Ez rendkívül ör­vendetes. A napi vagy heti kosz felta­karítása után csak úgy ragyog az érintett utca. Csakhogy van egy kis bibi ezzel kapcsolatban. A feltakarító gépből szerintem szó szerint ömlik az olaj. Merthogy mostanság nem tu­dom mire vélni a több kilométernyi olajsávot a szolnoki utcákon, az út szélén. Gondolom, hogy takarított a takaros szerkezet, de nyoma alapo­san ott maradt az aszfalton. Most nem tudom, melyik a környezetre ká­rosabb: a szemét vagy az olajsáv. Szerintem az utóbbi. (T. A) Szolnok, Batthyány utca 8. Tel.: 56/419-011 Nyitva mindennap 8-21-ig Pénznem (1 egységre) Vétel Eladás EUR 304,0000 313,9000 USD 228,0000 237,5000 SKK Közületeket is kiszolgálunk! Érvényben: 2009. március 31. Menekülnek az létszámhiány Öt év alatt kilencszázzal apolonok csökkent a számuk Sajnos nincs ok a mosolyra. A magyar egészségügyben jelentős a létszámhiány. A helyzet az ápolók esetében a legrosszabb. Az egészségügyben a létszám- hiány már legalább ugyanakko­ra, ha nem jelentősebb problé­ma, mint a korábban fő gond­nak számító finanszírozható­ság - áll egy, az Országgyűlés­nek készült tájékoztatóban. A tanulmány szerint a munkaerő­gondokat a demográfiai válto­zások, a technológiai fejlődés (amely az egészségügyben nö­veli a foglalkoztatottak iránti igényt), az igényekre nehézke­sen reagáló lassú képzés, vala­mint a globális hiány miatti el­szívó hatás okozza. ►7. oldal Valami büdös került a miklósi csatornába Egy olvasónk értesítette lapun­kat, miszerint Törökszentmik- lós határában súlyos felszíni vízszennyezés nyomaira buk­kant. A szennyezés a város külterületi részén, a tiszapüs- pöki csatorna azon szakaszán tapasztalható, ahol az a török­szentmiklósi úttal találkozik. A több száz méter hosszúság­ban, mintegy három méternyi szélességben elterülő, barnás­fehér színű, több ujjnyi vastag, olajos, zsíros lepedék beborít­ja a víz felületét. A még beazo- nosítatlan anyag bomlása mi­att a környéken elviselhetetlen szagot áraszt. A csatornát szántóföldek veszik körül, egyik partján álló, míg másik partján levágott nádas terül el. A szennyezés a csatorna ezen szakaszát kettéosztó áteresz mindkét oldalán észlelhető, azonban a Szajol irányába ve­zető oldalon alkot összefüggő réteget. Hogy a szennyező anyag honnan, és hogyan ke­rült a csatornába, azt jelenleg nem lehet tudni, mindenesetre tény, hogy a szennyezés helyé­től nem messze egy élelmiszer- ipari továbbfeldolgozó üzem működik. Egyelőre az sem tisz­tázott, hogy a szennyező anyag az áteresz mellett levő beömlő nyíláson át került a vízbe, vagy külső úton juttatták azt oda. A jelenségről az illetékes hatósá­got értesítették. ■ K. Z. Ünnepeltek. A szolnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tegnap ünnepelte fennállásának 140. évfordulóját, valamint névadó­jának születésnapját. Az iskolai megemlékezést és a koszorúzást ku­ruc kori vers- és prózamondó verseny követte. Megjelent a tempó Jász-Nagykun-Szolnok megye apróhirdetési lapja Ezen a héten is több száz autó, ingatlan E HETI SZAMUNKBAN: Ingatlankínálat:- Duna House- Szélvédő' Ingatlanközvetítő & Autókereskedés- Nívó Ingatlanközvetítő és Hiteliroda Autókereskedés ajánlatai:- Sándor Service Kft. Társközvetítő-irodák hirdetései 5 EVES A TEMPO! Születésnapi játékunk födíja egy hajdúszoboszi# wellness-hétvége! A játék részleteit megtalálja a Tempóban! Megjelenik minden héten szerdán. Keresse az újságárusoknál! Egy rendőr halt meg a reggeli balesetben munkába menet Kedden reggel valamivel fél 8 előtt halálos kimenetelű sze­mélyi sérüléses baleset történt Jászberény belterületén. Egy 22 éves őrmester Suzuki mo­torkerékpárjával munkába menet balesetet szenvedett a Thököly út-Rákóczi út keresz­teződésében, ahol egy sze­mélygépkocsival ütközött. A fi­atalember a kórházba szállí­tást követően belehalt sérülé­seibe. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja - közöl­te lapunkkal Szabó Zita rend­őr százados, sajtószóvivő. ■ Feloldották a látogatási tilalmakat-Tekintettel az influenzaszerű megbetegedések számának csökkenésére, a Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Hetényl Géza Kórház-Rendelőintézet csecse­mő- és gyermekosztályán, va­lamint a szülészet-nőgyógyá­szati osztályán a látogatási ti­lalmat 2009. április 1-jével fel­oldom - mondta el lapunknak dr. Sélleiné Márki Mária fő­igazgató. A jászberényi Szent Erzsébet Kórházban már az el­múlt héten fogadhattak látoga­tókat a betegek, tájékoztatott dr. Szabó Tamás igazgató. Érte­süléseink szerint a karcagi Ká- tai Gábor Kórház és Rendelőin­tézetben és a Mezőtúr Városi Kórház-Rendelőintézetben is feloldották a korlátozást. ■ B. B. Egyre nagyobb a káosz a falu közéletében Eddig csak polgármestere nem volt az elmúlt hónapokban Rá- kócziújfalunak - pontosabban felfüggesztett van -, mától azonban már jegyzője sincs a településnek. Napra pontosan egy eszten­deje, 2008. április 1-én nagy reményekkel foglalta el Rákó- cziújfalu jegyzői állását dr. Ta­kács Zsófia, ám alig 365 nap el­teltével, ma hivatalosan távo­zott posztjáról. ,-Papp János (felfüggesztett) polgármester, Bodor Zoltán al­polgármester, megbízott falu­vezető és a képviselők közötti konfliktus lassan kezelhetet­lenné válik és teljesen ellehe­tetlenül a település - mondta. FOLYTATÁS A 2. OLDALON I »5 l 1 i 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom