Új Néplap, 2006. december (17. évfolyam, 281-304. szám)

2006-12-19 / 296. szám

14 SPORT UJ NÉPLAP - 2006. DECEMBER 19., KEDD Ismét kitett magáért a jövő nemzedéke díjátadó Az elmúlt tanév diákolimpiái bajnokait köszöntötték a szolnoki megyeházán Az országos diákolimpiái bajnoki címeket szerző Szolnok megyei fiatalokat és felkészítőiket köszöntötték tegnap a megyeházán megtartott ünnepi rendezvényen Tegnap délután a megye­házán Jász-Nagykun-Szol- nok megye országos diák­olimpiái bajnokait és azok felkészítőit köszön­tötték a megyei közgyűlés elöljárói. Munkatársainktól A 2005—2006-os tanévben sem szűkölködött régiónk diákolim­piái bajnokokban. Akadnak sportágak, melyekben hagyo­mányosan jól szerepelnek fia­taljaink, és zsákszámra nyerik az aranyérmeket. Meglepő len­ne, ha a jászberényi rövidpá­lyás gyorskorcsolyázók vagy a görkorisok, a szolnoki kajak-ke­nusok vagy atléták, esetleg az újszászi lábtoll-labdázók első hely nélkül maradnának. Mint minden esztendőben, ezúttal is akadtak meglepetésgyőztesek. Ilyen például a jánoshidai asz­taliteniszezők, a szolnoki teni- J szezők sikere, miként a karcagi I kézilabdások diadalára is keve­sen számítottak. Aerobik. Simó Nicolett (Szol­nok, Verseghy G.), Simó Nico- lett-Uj Darinka (Verseghy G.). Felkészítő: Polgár Ágnes, Vá­mos Mariann, Kormosné Dózsa Erzsébet. amatőr kézilabda. Karcag, Gábor Áron G.: Hamar László, Fülöp Gábor, Csordás László, Kardos Ferenc, Balogh Lajos, Fodor Dávid, Fábián Péter, Laj­tos Lajos, Kovács Attila, Erdei Gergő, Jobbágy Gergő. Felkészí­tő: Major János, Rauschenber- gerné Szabó Andrea. amatőr kosárlabda. Karcag, Gábor Áron G.: Fülöp Csilla, Hó­dos Anett, Király Noémi, Job­bágy Sára, Szabó Katalin, Szilvási Annamária, Harsányi Melinda, Sánta Dorina, Kolos- tyák Ágnes, Kerekes Ramóna, Varga Orsolya, Szepesvári Dóra. Felkészítő: Örlős Zoltán, Rau- schenbergerné Szabó Andrea. asztalitenisz. Kiss Dávid (Já- noshida, Petőfi Á. L). Felkészítő: Kiss Béla. atlétika. Gerelyhajítás: Ecsé- di László (Szolnok, Varga Kata­lin G.). Felkészítő: Majercsik László. Anda Tibor, Palásti Gá­bor, Kiss Tamás, Orosz Attila (Széchenyi 1. G.). Felkészítő: Ecseki Tibor, Bagyinszki Géza, Bertán István. Hármasugrás: Ecseki Dániel (Szolnok, Gépipa­ri). Felkészítő: Ecseki Tibor, Ko­csis István. Súlylökés: Halmai Renáta, Kluvich Laura, Zele Do­rina, Adamecz Lilla, Pólyák Ni­kolett (Szolnok, Széchenyi Krt-i Á. I.). Felkészítő: Bencsik Pál. Bajkó Ariel, Rózsa Róbert, Vára- dy Péter, Horváth Gábor, Wéber Zoltán (Szolnok, Széchenyi Krt- i Á. I.). Felkészítő: Bencsik Pál. Összesített pontverseny (fiú, lány): Szolnok, Széchenyi Krt-i Á. I. A tanulók felkészítésében közreműködött: Polgár Ágnes, Márki Gábor, Tóth János. birkózás. Rivasz Andrea (Tö- rökszentmiklós, Bercsényi G.), Köteles Alexandra (T.miklós, Bercsényi G.). Felkészítő: Sar- kadi Imre. Fekete Antal (Kar­cag, Kováts M. Á. L). Felkészítő: ifj. Kurucz István. dzsúdó. Nagy Richárd (Rákó- cziújfalu, Herman 0. Á. I.), Ka­locsai Péter (Szolnok, II. Rákó­czi F. Á. I.) Sándor Márton (Szolnok, Belvárosi Á. I.), Gyu­lai Balázs (Rákóczifalva, II. Rá­kóczi F. Á. I.). Felkészítő: Né­meth Tibor. Erdélyi Lilla, Kara- kas Hedvig, Hegedűs Dóra, Dá­vid Zsuzsanna (mind: Szolnok, Széchenyi I. G.). Felkészítő: Ko­vács Gábor. duatlon. Kerekes Hajnalka (Karcag, Kiskulcsosi Á. I.). Fel­készítő: Örlős Zoltán, Király Jó- zsefné. evezés. Szolnok, Belvárosi Á. Molnár Márk, Kertész Már­ton, Tóth Evelin, Kolláth Vanda, Kardos Szabina (kormányos), Tóth Evelin, Kardos Szabina, Kolláth Vanda, Horváth Bianka, Csizmadia Csenge (kormá­nyos), Tóth Evelin. Juhász Adri­án (Szolnok, Széchenyi I. G.). Felkészítő: Molnár Dezső, Mol­nár Csaba. fekvenyomás. Mozsár József, Kovács József (mindkettő: Szol­nok, Építészeti, Faipari SZKL). Felkészítő: Pöstényi Attila. Ba­logh József (Gépipari-Baross G. Tagint.) Felkészítő: Borsi István. Kovács Attila (Mezőtúr, Szegedi K. I. G.). Felkészítő: Gulyás László. fit-kid. Kiss Rebeka (Szolnok, Kassai Á. I.), B. Tóth Lili (Szol­nok, Varga K. G.), Dudás Rober­ta (Szolnok, Szent-Györgyi Á. I.), Lengyel Alexandra, Tóvizi Petra, Pintér Alexandra, Sánta Bettina, Újszászi Evelin, Obot Stephanie (Szolnok, Szent­A hétfői ünnepségen a „Me­gye Diáksportjáért” kitüntető címet kapott két testnevelő ta­nár is. borsi istván a Gépipari Szakközépiskola Baross Gá­bor Tagintézmény pedagógu­sa. Általános iskolai testneve­lőként grundbirkózásban ne­velt diákolimpiái bajnokokat, majd a gépipariba kerülését követően az erőemeléssel kez­dett foglalkozni. Az elmúlt há­Györgyi A. Á. L). Felkészítő: Uj- né Kálmándi Zita, Uj Bianka, Prágay Zsuzsanna. görkorcsolya. Drávucz Mi­lán (Jászberény, SZIE Gyak. Ált. Isk.), Novák Áron (Jászberény, SZIE Gyak. Ált. Isk.), Kereső Zsuzsanna, Novák Eliza, Novák Péter, Lencse Szilvia, Farkas Dániel (mindannyian: Jászbe­rény, Lehel V. Gimnázium), Ker­eső Zsuzsanna, László Kata, Kiss Virág (Jászberény, Lehel Vezér G. és SZIE Gyak. A. I.), Pe- thő Réka, Lencse Szilvia, Pataki Boglárka (Jászberény, Lehel Ve­zér G. és SZIE Gyak. Á. I.), No­vák Péter, Tamás Márton And­rás, Farkas Dániel (Jászberény, Lehel Vezér G.) Felkészítő: Belo- vai József, Darázs István. kajak-kenu. K-l: Lugosi Vik­tor (Szolnok, Széchenyi I. G.), Horváth Edina (Szolnok, Tisza- parti G.), Major Zoltán (Verse­ghy F. G.j, Kocsis Bianka (Verse­ghy G.), Nagy Zsolt (Szolnok, Pálfy SZKI.), Lex Gábor (Tiszafü­red, Kossuth L. G.), Rózsa Dániel (Tiszafüred, Zrínyi I. Á. L), Ba­lázs Brigitta, Erdős Kriszüna, Si­pos Éva (Fiumei Á. L, Kassai Á. I., Szolnok, Belvárosi Á. I.; váltó), Paál Milán, Terék Larion, Sarka- di Vilmos (Szolnok, Körösi Cs­orna S. Á. I., Fiumei Á. I., Belvá­rosi Á. L; váltó). K-2: Horváth Edina, Józsa Dóra (Tiszaparti G., Közgazdasági SZKL), Jani Mi- roszlav, Vallyon Dávid (Verse­ghy F. G., Széchenyi I. G.), Skul- téti Róbert, Bartos Ádám (Szol­nok, Kereskedelmi SZKI., Tisza­parti G.), Révész Gábor, Nagy Zsolt (Varga K. G., Pálfy J. SZKI.), Óvári Attila, Balogh Ádám (Pálfy rom tanévben mindig voltak bajnokai, helyezett versenyzői. GYÓLLAi László a cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Isko­la testnevelője. Jelenleg is ak­tív sportoló (asztaliteniszezik), tanítványai évek óta sikeresen szerepelnek az asztalitenisz diákolimpiákon. Szabó Judit több alkalommal is országos bajnok lett. Tevékenyen segíti a Tiszazugi Diáksport Bizott­ság munkáját. ]. SZKL),-Balázs Brigitta, Erdős Krisztina (Fiumei Á. I., Kassai Á. I. ), Szoboszlai Tamás, Lex Gábor (Tiszafüred, Kossuth L. G.), Ró­zsa Dániel, Szabó Zsolt (Tiszafü­red, Zrínyi I. Á. L). K-4: Horváth Edina, Józsa Dóra, Keliger Karo­lina, Mihályi Adrienn (Tiszapar­ti G., Közgazdasági SZKI., Építé­szeti, Faipari SZKI, Verseghy G.), Major Zoltán, Szerencsi István, Rédei Marcell, Gulyás Dávid (Verseghy G., Szolnok, Tiszapar­ti G., Fiumei Á. L, Gépipari SZKL), Sipos Gábor, Fajt György, Jani Miroszlav, Vallyon Dávid (Pálfy J. SZKL, Varga K. G., Ver­seghy G., Széchenyi I. G.), Ba­logh Dominika, Józsa Eszter, Kiss Nikolett, Lökös Gréta (Szan- daszőiősi Á. I. és Szolnok, Szent- Györgyi Á. I., Skultéti Róbert, Bartos Ádám, Sipos Péter, Ré­vész Gábor (Szolnok, Kereske­delmi SZKI., Tiszaparti G., Varga K. G.), Révész Gábor, Nagy Zsolt, Kovács Balázs, Sipos Péter (Szol­nok, Varga K. G., Szolnok, Pálfy J. SZKL, Szolnok, Széchenyi I. G., Szolnok, Tiszaparti G.), Óvári Attila, Balogh Ádám, Kiss Gábor, Zelei Bogdán (Pálfy J. SZKL és Varga K. G.), Zelei Bogdán, Lajkó Patrik, Kiss Gábor, Józsa Bálint (Varga K. G., Széchenyi I. G., Pál­fy J. SZKL és Verseghy G.), Földi Barbara, Balázs Brigitta, Ács Zsuzsanna, Szaniszló Gabriella (Széchenyi 1. G., Közgazdasági SZKI., Tiszaparti G. és Verseghy G.), Földi Barbara, Balázs Brigit­ta, Ács Zsuzsanna, Szaniszló Gabriella (Széchenyi I. G., Köz- gazdasági SZKI., Tiszaparti G. és Verseghy G., Szarnák Bettina, Kovács Dorottya, Terék Vivien, Sipos Éva (Fiumei Á. L, Körösi Á. I., és Belvárosi Á. I.). MK-1: Surman István (Rákóczifalva, II. Rákóczi F. Á. I.), Varga Kitti (Ti­szafüred, Zrínyi I. Á. I.), Füstös Vivien (Tiszafüred, Kossuth G.), Halla Marcell, Karcsai Sebő, Fá- bi Dávid, Ladányi Tamás (Körösi Á. I., T.miklós, Bercsényi M. G., Széchenyi Krt-i Á. I. és Belvárosi Á. L; váltó). MK-2: Kiss Bence, Kupái Lajos (Tiszafüred, Kos­suth G.), Nagy Dávid, Bevíz Zsolt (Tiszaszőlős és Tiszafüred, Zrí­nyi I. Á. L). TC-4: Lángi Levente, Szabó Márk, Szabó Barnabás, Tóth Márton (Körösi Á. I., Belvá­rosi Á. I. és Széchenyi Krt-i Á. 1.), Szabó Dávid, Nemes Áron, Var­ga Balázs, Csányi Dávid (Belvá­rosi Á. I.). Felkészítők: Chladek Kálmán, Bordács Balázs, Erdős Attiláné, Erdős Attila, Tóth-Ur- bán Tamás, Sinka Kornél, Pető István, Fülöp János, Virág Tibor, Raduska Péter. kerékpár. Karcag, Kiskulcso­si Á. /.: Király Ádám , Kerekes Hajnalka, Márkus Anikó, Gazsó Judit, Király Ádám, Iványi Ger­gő, Herczeg Gábor, Rácz János. Felkészítő: Örlős Zoltán, Király Józsefné. Nuriev Renáta és Futó Zsolt (Karcag, Gábor Á. G.). Fel­készítő: Szepesi Tibor. kötélugrás. Kovács Marian­na (Szolnok, Széchenyi I. G.). Felkészítő: Diszterhöft Herbert- né, Szekeres Julianna. kosárlabda. Szolnok, Széche­nyi Krt-i. Á. I.: Adamecz Lilla, Ba­kos Bernadett, Zele Dorina, Szolnoki Emese, Oberna Nelli, Balogh Blanka, Szabó Regina, Fazekas Szonja, Ferencz And­rea, Molnár Alexandra, Földi Alexandra, Rontó Réka, Tere- nyei Fruzsina Felkészítő: Tóth János, Tóth Viktor. KYOKUSHIN karate. Kozák Ist­ván (Mátyás Á. I.), Virág Dávid (Szent-Györgyi Á. I.), Papp Ger­gely (Verseghy F. G.). Felkészí­tő: Shihan Furkó Kálmán. Fülöp Dániel (Jászberény, Klapka Gy. SZKI), Beszteri Attila (Jászbe­rény, Lehel V. G.). Felkészítő: Agócs Tibor. Balogh Zsolt (Épí­tészeti, Faipari és Körny. SZKI.), Körmöndi Lídia (Szolnok, Szé­chenyi I. G.). Felkészítő: Stefa- novics József. Balogh Bernadett (Martfű, József A. Á. I.). Felké­szítő: Búzás Gábor. Raczkó Vik­tória (Karcag, Györffy I. Á. I.). Felkészítő: Gyarmati Imre, Raczkó György. lábtoll-labda. Harsányi Zol­tán, Joó Richárd, Nagy László, Tóth Gergő (Újszász, Vörösmar­ty M. Á. I.), Tóth Gergő (Vörös­marty M. Á. I.), Csontos Aran­ka, Vágó Henriett, Viola Vivien (Újszász, Vörösmarty M. Á. L), Ézsiás Kitti, Horváth Martina, Joó Anett ( Vörösmarty M. Á. I), Becskereki Sándor, Joó Anett (Vörösmarty M. Á. L). Krizsán Gábor, Kövesdi Zoltán, Nózsi Péter (Építészeti, Faipari SZKI), Nózsi Péter (Építészeti, Faipari SZKL), Kapás Ágnes (Tiszaparti G.), Joó Tamara, Lukács Kitti, Varga Rita (Széchenyi István G.) Felkészítő: Fehér János, Daj- káné Szűk Beáta, Lázár Barna. minigolf. Pillió Patricia, Pi- llíó Krisztián, Fazekas Ádám (mind: Kassai Á. L), Magyar Marianna (Szolnok, Varga K. G.). Felkészítő: Dr. Bede János. röplabda. Kunhegyes, Kos­suth Á. I: Nagy Andor, Botos Gyula, Molnár Tamás, Pataki Norbert, Balázs Zoltán, Tamasi Ákos, Banai Máté, Fridrik Ri­chárd, Gyányi István, Budai Zoltán. Felkészítő: Tamasiné Ács Judit. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSO­LYA. Novák Péter (Lehel Vezér G.), Beszteri Attila, Farkas Dáni­el, Tamás Márton András, No­vák Péter (Lehel Vezér G.). Fel­készítő: Belovai József, Darázs István. sportlövészet. Gábli Sándor Tamás (Szolnok, Közgazdasági SZKL). Felkészítő: Dobos Mi­hály. szumó. Varga Botond (Pálfy J. SZKL). Felkészítő: Tóth János. tenisz. Koleszár Zsófia, Tóth Andrea (Kassai Á. I.). Felkészí­tő: Rigó Sándor. tollaslabda. Kispál Klaudia Kata (Zagyvarékas, Damjanich J. Á. L), Varga Péter (Tiszaparti G.). Felkészítő: Tombor Attila. TRIATLON. Fekete Levente, Papp Bence, Fekete Gergő (Bel­városi Á. L). Felkészítő: Vörös Zoltán, Magyarné Eszenyi Éva. Futó Zsolt, Jobbágy Zoltán, Kó- ródi Attila (Karcag, Gábor Á. G.). Felkészítő: Szepesi Tibor. úszás. Varga Zsófia (Karcag, Nagykun Ref. Á. I.), Kun Csaba (kétszeres), Háló Kristóf, Kele János, Kun Csaba, Krausz Ró­bert (Karcag, Györffy I. Á. I.). Felkészítők: Kövesi Tamás, Ke­serű Sándor. Chladek Vanda (Szolnok, II. Rákóczi F. Á. I. Fel­készítő: Chladek Kálmán. A testnevelőkről sem feledkeztek meg

Next

/
Oldalképek
Tartalom