Új Néplap, 2006. augusztus (17. évfolyam, 178-204. szám)

2006-08-01 / 178. szám

HOLNAP APRÓBAN ÓRI A B l| AZ AZONNALI ELADÁS LAPJA! Változatlan áron! KERESSE AZ ÚJSÁGÁRUSOKNÁL! MÁR NEMCSAK A FELNŐTTEKET, DE A STRANDIMÁDÓ BABÁKAT IS MAGÁVAL RAGADJA A FÜRDŐRUHADIVAT / / REKASI KAROLY ES DETAR ENIKŐ ™.. GOMBÁT GRILLEZETT ► 5. OLDAL TAKARÍTOTT ► 16. Ára: 88 Ft, előfizetve 66 Ft JASZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NAPILAP XVII. évfolyam, 178., szám, 2006. augusztus 1, kedd Lepontozott szabálysértők A közlekedők között nem kevesen akad­nak, akik nincsenek kibékülve a rend­őrökkel. Szerintük az egyenruhások azt figyelik, hogy mibe tudnának belekötni, mit róhatnak fel ellenük. ►á. oldal időjárás Egy biztos hely Ma dél- Arokszálláson előtt napos idő lesz, délután északnyugat felől felhősödés kezdő­dik. A hőmérsék­let maximum 32 fok körül alakul. ►16. OLDAL A Carrier az ameri­kai UTC csoportot képviseli hazánk­ban. Az ipari hűtő­ket gyártó cég me­gyénk egyik legsi­keresebb vállalko­zása. M. OLDAL Több katonával, spórolósan Szekeres Imre elkezdi a szaktárca és a haderő átalakítását. Létszámemelés az alakulatoknál, csökkentés a háttérintéz­ményeknél - ebben látja a honvédség jövőjét a miniszter. ►$. oldal Izrael folytatta a bombázást Már a negyven- nyolc órás haladék első napján meg­szegte szavát Izra­el, amikor újabb támadásokat indí­tott Libanon ellen. ► 7. OLDAL TARTALOM MEGYEI TÜKÖR 2 PÉNZ, SIKER 4 JÁSZBERÉNY 5 PANORÁMA 6—7 ELE1MOD 9 TÉVÉMŰSOR 10 SZOLGÁLTATÁS 11 SPORT 15 Színvonalas versenyt vívtak Jó minőségű talajon száguldhattak a szolnoki Pelikán Motorsort SE krossz- versenyének résztvevői a szandai réten. Nem csak a szervezők, a rajthoz állók is kitettek magukért. ►is. oldal ÍRJON. HÍVJON www.ujneplap.hu ujneplap@axels.hu Hívja az ügyeletes újságírót: tel.: 06-30/3379-639 Terjesztés: tel: 0630/3769729 56/516703 üzenetrögzítő SZÓVÁ TESSZÜK Az emberi leleményesség rendkívüli helyzetekben mutatkozik meg igazán, így volt ez, amikor zárt tűzhely híján a szabad ég alatt kellett elkészítsük a va­csoránkat. Legnagyobb pechünkre idő-, közben megérkezett egy óriási zivatar- felhő, amely nem sok jával kecsegte­tett. Érzékelve a veszélyt, pár perc alatt téglából, egy raklapból és két szemetes­zsákból bográcsóvót építettünk. A bari­kád itt-ott áteresztette a csapadékot, vi­szont így még jobban értékeltük a sze­rencsésen elkészült ételt, valószínű azért, mert mindenki egy emberként kelt annak védelmére. (N. G.) 9 770865915023 O 6 1 V 8 Háztartás takaréklángon energia Az áremelés több a&errel növeli a családok kiadásait A gázszámlánk közel harmadával emelkedik az intézkedések hatására mától. A jólétre sokaknak egyelőre még várniuk kell. Mostantól valóban bő­rünkön érezzük a Gyur- csány-csomag hatását. Augusztustól ugyanis ha­vi két-háromezer forint­tal nő egy átlagos háztar­tás energiaszámlája. SzilVási Zsuzsa — Egyelőre elképzelésem sincs, miből fogjuk kifizetni a magasabb gáz- és villanyszám­lát - mondja P. Gáborné, aki három gyermeket nevel. - Már eddig is „ügyeskedtünk” egy kicsit, nyáron kicsit több köb­métert vallottunk be, télen meg annyival kevesebbet. Megérteném, hogy a világpia­ci viszonyokhoz akarják alakí­tani az árakat, ha mi is a világ­piaci áraknak megfelelő bé­rünkből fizethetnénk ki. Saj­nos azonban erre még elég so­kat kell várnunk... Ettől a hónaptól a földgáz­árak emelkednek a legna­gyobb mértékben, az átlagos drágulás 27 százalékos, míg az áramnál 14,5 százalékkal srófolta feljebb a tarifákat a kormány. A távhőszolgálta­tás díja 18 százalékkal nő au­gusztus elsejétől. A kisfo­gyasztóknak továbbra is ke­vésbé, a nagyobb lakásban élőknek jobban emelkedik majd a gázszámlája. A nagy- családosok külön támogatást kapnak. Ez fogyasztástól füg­gően havi nyolcszáz és négy­ezer forint között lehet. A tá­mogatást az önkormányzatok­nál kell igényelni. Az igazán drasztikus áreme­lés azonban csak jövőre várha­tó, amikor a világpiaci szint­hez igazítják a díjszabást, és jelentősen szűkítik a támoga­tottak körét. FOLYTATÁS A 3., TOVÁBBIAK A 8. OLDALON Elment a Tenkes kapitánya, a nemzet színésze, Zenthe Ferenc Nyolcvanhat éves korában el­hunyt zenthe Ferenc, a nem­zet színésze, Kossuth- és Jászai- díjas, kiváló és érdemes mű­vész-közölté tegnap a Madách Színház az MTI-vel. Zenthe Fe­renc hetvennél több filmben és tévéjátékban szerepelt. Egyik leghíresebb szerepe a Tenkes kapitány volt az 1962-ben forga­tott sorozatában. Nagy sikert aratott a Magyar Rádió Szabó család című családregényében, valamint a Magyar Televízió Szomszédok című sorozatában. Pályája kezdetétől a közönség szeretete övezte. ►ío. oldal Ingatlanpiac: előre hozzák a lakásvásárlást A lakástámogatási rendszer változásának hírére azonnal több lett az érdeklődő az ingat­lanpiacon. A szakértők szerint azonban a mostani fellendülés­nek a szigorítások ellenére sem lesz böjtje. Mint ismert, a lakás­hitelek adókedvezménye meg­szűnik a jövő évtől. Az adóked­vezmény utolsó lehetőségével pedig úgy tűnik, sokan akarnak élni. A kereslet főleg a középka­tegóriás, a másfél-kétszobás, 50-54 négyzetméteres lakások iránt nőtt meg. ►2. OLDAL A lakossági áram díja augusztus elsejétől (Ft/kW/h) 1320 kW/h/év fogyasztásig _________________36,24 13 20 kW/h/év feletti része után______________37,68 Ve zérelt külön mért 21,24 Mennyivel fizet többet havonta az átlagcsalád? Villanyáram 8000 helyett 9 160 Ft Gáz 18 000 helyett 22 860 Ft Távhő (fűtési idényben) 12 000 helyett 14 160 Ft Hamarosan virágzik a „közellenség" gyom Már egy hónapja ellenőrzik a parlagfűvel fertőzött területek nagyságát megyeszerte. Ennek eredményeként eddig 22 eset­ben rendeltek el közérdekű vé­dekezést, közel 25,5 hektáron.- Már tíz esetben elvégezték a védekezést a megbízott vállal­kozók. Hat esetben az ügyfél ka­szálta le a saját területét, mivel valószínűleg tudomást szerzett a bírságról. Még folyamatban van hat eset. Ezeknél a napok­ban fogják elvégezni a védeke­zést - mondta Csípés István, a megyei növény-és talajvédelmi szolgálat megbízott igazgatója. Megyénk tizenkét települé­sén rendeltek el közérdekű vé­dekezést. Ezek Jászapáti, Jász­szentandrás, Jászberény, Jász- alsószentgyörgy, Cserkeszőlő, Kétpó, Mezőtúr, Túrkeve, Kun­hegyes, Besenyszög, Tiszavár- kony és Tiszajenő. Kötelező vé­dekezést hat esetben kellett el­rendelni. A Tisza-tó környékén lévő üdülőterületeken 127 hek­táron történt meg a felderítés. A külterületi részeken már 45 ezer hektárt mértek fel a szol­gálat és a földhivatal mezőgaz­dászai együttesen. A parlagfűvel egy időben vi­rágzik a fekete üröm is. A két növény sokaknál keresztreak­ciót vált ki: aki allergiás a par­lagfű virágporára, annál aller­giás reakciót okozhat a fekete üröm is. ■ Bozsó Anikó A szélvédőn át zuhant az útra a kamionsofőr Két kamion ütközött tegnap délután a forgalmas a négyes számú főúton Karcag közelé­ben, Hajdú-Bihar megye és Jász-Nagykun-Szolnok megye határán. A rendőrségi vizsgá­lat során kiderült, hogy az egyik jármű szabálytalanul tért át a menetirány szerinti bal oldalra, ahol frontálisan üt­között egy másik tehergépko­csival. A karambol következté­ben a két kamion mintegy száz métert sodródott az úttesten. Az egyik sofőr a baleset pilla­natában a szélvédőn keresztül az aszfaltra zuhant. Őt a kiér­kező mentők súlyos, életveszé­lyes sérülésekkel szállították kórházba. ■ B. J. Zászlószalagot kaptak A Magyar Honvédség 34. Bercsényi László Kü­lönleges Műveleti Zászlóaljának a köztársasági elnök zászlószalagot adományozott, melyet Makk László tábornok (képünkön) kötött fel a szolnoki alakulat csapatzászlójára a tegnapi ünnepségen.

Next

/
Oldalképek
Tartalom