Új Néplap, 2006. augusztus (17. évfolyam, 178-204. szám)

2006-08-01 / 178. szám

2 iMMm 2006. AUGUSZTUS 1, KEDD MEGYEI TŰKOR Megkárosította volt feleségét, kalapáccsal fejbe verte fiát Előrehozott ingatlanvásárlások lakáspiac A kereslet az utóbbi időben nőtt, az árak azonban nem változtak Nem igazán barátként vált el fe­leségétől az egykori férj. A bosz- szúvágytól hajtva a férfi a minap megjelent volt felesége zagyva- rékasi házánál, és leöntötte an­nak utcán álló autóját motorolaj­jal.. A házból kiérkező fiával is összetűzésbe került, akit dühé­ben fejbe vágott egy kalapáccsal. A fiatalember csak könnyebb sé­rülést szenvedett. Az apa ellen garázdaság miatt eljárást indí­tott a rendőrség. Vasárnap hajnalban egy csalá­di ház riasztója betörést jelzett a rendőrségi ügyeletén Tiszafüre­den. A járőrök helyszínre érve betörve találták a bejárati ajtót, de illetéktelen személy nem volt a lakásban. Azonban az udvaron találtak egy ismeretlen kétkere­kűt, amelyet minden bizonnyal a tettes hagyott hátra a menekülé­sekor - tájékoztatta lapunkat mindkét esetről Veres Éva rend­őrségi sajtóügyeletes. ■ M. G. Még az utcákon hevernek a vihar nyomai Még mindig jól láthatóak a hét végi vihar nyomai Szolnokon. Leszakadt faágak, szélfútta sze­mét és levélkupacok hevernek az utak mentén, a járdákon.- A takarításának már neki- kezdtünk, és teljes kapacitással távolítjük el az utakra rászakadt faágakat - válaszolt lapunk ér­deklődésére Boros Zoltán főker­tész. - A többi, általunk végzett munkát most ideiglenesen leál­lítottuk, két napig intenzíven a legfontosabb útvonalakon taka­rítjuk el a forgalmi akadályokat. Három járművel és tizenöt fővel végezzük a takarítást, és remél­jük, minél hamarabb sikerül a várost teljesen megtisztítani a zavaró akadályoktól. ■ N. G. Akik eddig gyűjtötték a pénzt, most igyekeznek előrehozni a vásárlást, hogy hozzájussanak az adókedvezményhez és a támogatott hitelekhez Fészekrakó segítség az otthonteremtőknek A FÉSZEKRAKC program gya­korlatilag továbbra is a leg­nagyobb segítség a kormány zat részéről. így állami kezes­ségvállalás mellett csekély önerővel juthatnak lakáshoz a fiatalok. Ezt a támogatást a gyermeket nevelő 35 év alatti házastársak, legalább egy éve közös háztartásban élő élettársak vagy gyermeket nevelő egyedülálló személyek vehetik igénybe. Az általuk vásárolt ingatlan vételára azonban nem haladja meg a megyei jogú városban új la­kásoknál a 15, más települé­sen a 12 millió forintot, hasz­nált lakásnál a megyei jogú városokban a 12, vidéken a 8 millió forintot. Az önerő pót­lására a fiatalok otthonte­remtő támogatását, a „fél- szocpolt” és „szocpolt” hasz­nálhatják fel. Sajnos nem tudni, hogy a jövőben ebben a támogatási rendszerben mi­lyen változások várhatóak. A lakástámogatási rend­szer változásának hírére azonnal több lett az ér­deklődő az ingatlanpia­con. A szakértők szerint azonban a mostani fellen­dülésnek a szigorítások ellenére sem lesz böjtje. Teleki József- A megszorítások miatt nehe­zebb lesz a megélhetés, így meg­gondolnám, mekkora hitelt ve­szek fel - mondja Hajdú Ágnes. A fiatalasszony szerint, ha lakást szeretne venni, akkor azt még az idén megtenné, hogy ki tudja használni az adókedvezményt és az állami támogatású hiteleket. Mint ismertes, a kormány az államháztartási egyensúly hely­reállítása érdekében több adó- kedvezményt is megnyirbál. így a lakáshitelek adókedvezménye is megszűnik a jövő évtől. Ponto­sabban csak azok vonhatják le adójukból a törlesztőrészletek egy részét, akik még idén a köl­\ GYORSSZAVAZÁS| ■ Ön szerint nehezebb lesz-e lakáshoz jutni? Szavazzon honlapunkon ma 16 óráig: www.ulnBDlau.hu csont felveszik. Ám ők is már csak öt esztendeig élhetnek ezzel a kedvezménnyel. A pontos ren­delkezések még nem ismertek, ám több pénzintézetnél úgy vé­lik, hogy az adókedvezmény már akkor is járhat, ha a kifizetés át­húzódik a következő esztendőre, de a szerződést már közjegyző­nél aláírták a hitelfelvevők. Az adókedvezmény utolsó lehe­tőségével pedig úgy tűnik, sokan akarnak élni. A szolnoki Kvalitás ingatlanközvetítő irodában példá­ul már akkor tapasztalták az ér­deklődés növekedését, amikor megjelentek az első sajtóhírek a várható változásokról. A kereslet főleg a középkategóriás, a másfél­kétszobás, 50-54 négyzetméteres lakások iránt nőtt meg. Az árak azonban nem változtak. A megye- székhely belvárosában egy gázos, másfél szobás lakás továbbra is 7,2-8 millió forint között kel el, at­tól függően, hányadik emeleten van és milyen az állapota.- Az árak stagnálásának az az oka, hogy még mindig nagyobb a kínálat, mint a kereslet a lakáspi­acon - véli az ingatlanszakértő. Gávris Jánosné azzal egyetért, hogy azok, akik lakást kívántak venni, és már gyűjtögették az ön­erőt, most igyekeznek előrehozni a vásárlást, hogy hozzájussanak az adókedvezményhez, és támo­gatott hitelekhez. Ugyanakkor nem számít arra, hogy jövőre visszaesne az ingatlanpiac. Az ott­honteremtési támogatások között a megszűnő évi 120 ezer forintos adókedvezmény csupán kisebb tétel. A többi támogatási forma pe­dig megmarad - remélhetőleg. Egyes vélekedések szerint ugyanakkor a mostani kereslet- növekedést nemcsak változó kedvezmények idézték elő. Ha­tással lehetett rá a közszférában várható karcsúsítás is. Á köz­tisztviselők számára meglévő kedvezményeket többen igye­keznek még most kihasználni, számolva egy későbbi esetleges létszámleépítéssel. Szolnoki lakásárak Ingatlantípus Ár (Ft/négyzetméter) Távfűtött, lakótelepi 100-120 ezer Belvárosi gázos 150-160 ezer Belvárosi garzon 170-180 ezer Új építésű 220-230 ezer FORRÁS: ŰJ NÉPLAMJYÜITÉS Vass Lajossal új lendület az MSZP kampánynyitóján A szocialisták új sebességre váltva mutatkoztak be kampánynyitójukon. Szolnoknak csak új, dinamikus fejlődés adhat jövőt. Sikeres, a várost menedzselni képes polgármester hozhat Szolnok számára is új lendületet. Vass Lajos ezt vállalja. Elképzeléseit, polgármesterré választását az SZDSZ is támogatja, Pálmai László, a szabad demokraták polgármester-jelöltje bejelentette: Szolnok jövője érdekében visszalép Vass Lajos javára. Városi összefogással vegyen Szolnok új lendületet! Budapest Bank-fiók nyílt tegnap Karcagon Karcagon nyílt meg tegnap a Bu­dapest Bank hetvenegyedik fiók­ja, melyet dr. Fazekas Sándor pol­gármester és Tresó István, a bank vállalati értékesítési vezetője adott át a helyieknek. A Buda­pest Bank óévében Jánvámé Po- nyokai Gabriella fiókvezető 150-150 ezer forintos szakkép­zési támogatást nyújtott át a kis­újszállási Móricz Zsigmond Gim­názium és Közgazdasági Szak- középiskola, a karcagi Gábor Áron Gimnázium és Egészség- ügyi Szakközépiskola és a Szent- annai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola és Gimnázium jelen lévő képviselőinek. ■ D. E. Felvételünkön Ecsedl Anikó (balra) a karcagi gimnázium neveben veszi át az ajándékot Jánvárné Ponyokai Gabriella fiókvezetőtől

Next

/
Oldalképek
Tartalom