Új Néplap, 1994. augusztus (5. évfolyam, 179-204. szám)

1994-08-02 / 180. szám

1994. augusztus 2., kedd Sport íi Horgászat Kovácsnak igent mondtak a halak Közgyűlés a „vizeseknél” Meghalt a király, éljen a király! Nyugalom a nagy rohanásban, ez a horgászat Nem kímélte a kegyetlen napsütés azokat az abonyi hor­gászokat, akik vasárnap hajnal­ban nekiültek, hogy délelőtt 11-ig „kifogják a nagy halat”. Történt ugyanis, hogy az 1976 óta működő abonyi horgásze­gyesület megrendezte - ez év­ben immár második - házi hal­fogó versenyét. A benevezett 113 fő apraja-nagyja reggel 6 órakor kezdett neki az „ádáz hajszának”, melyet három cso­portban hirdettek meg. Külön klikket képviseltek a csónakban horgászó felnőttek, a partról pe- cázó felnőttek, valamint a gye­rekek, akik ezen a versenyen kivételesen nem csak az egyéb halak csoportjába tartozó uszo­nyosokat, hanem nemes halakat horogra akaszthattak ugyanúgy, mint a felnőttek. A pontozás a következőképpen történt. Egy pontot jelentett minden egyes kifogott hal, és további egy pon­tot a kiemelt kopoltyús dekája. A baráti légkörben lezajlott versengés eredményhirdetésén Gyigor József, az egyesület el­nöke adta át a legjobbaknak járó jutalmakat. A részt vevő 14 gyerek között Oláh Kornél volt a legeredményesebb 368 pont­tal, amiről elmondható, hogy igen szép eredmény még a fel­nőttek körében is. Második lett Szekeres Róbert 218, harmadik pedig Major Zoltán 268 ponttal. A kilenc csónakos körében - akiknek a legnagyobb lehetősé­gük volt a kapásra - igen szoros volt a hajrá, s így a végén elma­radhatatlan volt a holtverseny. Ebben a csoportban az első két helyezettet értékelték, mégis a három lelkes horgász kerülhe­tett a képzeletbeli dobogóra. A nap legjobb - s talán legszeren­csésebb - pecázója Kovács András volt, aki 35 ponty és 25 keszeg kiemelésével 1532 pon­tot gyűjtött össze, ami bőven elegendő volt az első hely meg­szerzésére. A második helyen az ifjúsági Mucsányi Róbert, valamint Papp Sándor, a veze­tőség egyik tagja holtverseny­ben fej fej mellett végzett. A parti horgászatban is utat tört magának az ifjúság, s a 664 pontos Mucsi Ferenc mögött Tóth Pál 589 ponttal végzett a második helyen. A harmadik legjobb Kása Lajos lett, aki mindössze 6 ponttal maradt le az előtte álló tinédzsertől. A délelőtti napkúrának azon­ban volt egy másodlagos célja is. Az esemény megnyitásként is szolgált, s az eddig csak neve­lőtóként igénybe vett kettes számú víz a mai naptól a nagy- közönség rendelkezésére áll. A horgászok tehát remény­kedhetnek, mert ha vége is van a versenynek, ezentúl talán mégis több szerencsével járhat­nak, s gyümölcsözőbbek lesz­nek a parton eltöltött hosszú órák. Szarvák Ildikó Van már kapitány Mészöly Kálmán a Vasas kis- padját cserélte el a válogatott érdekében Mint köztudott, Benkő László, a Magyar Labdarúgó Szövetség július 23-án megvá­lasztott legújabb elnöke szék­foglalójában egy hetet kért a szurkolóktól, hogy válogatot­tunk soron következő szövet­ségi kapitányát megnevezze. Múlt hét elején végzett tárgya­lásai első számú jelöltjével, a Ferencváros volt vezető edzőjé­vel, Nyilasi Tiborral nem vég­ződtek eredménnyel, így foly­tatnia kellett a keresést. A budapesti Hotel Olimpiá­ban tartott hétfői sajtótájékozta­tón aztán már Benkő László fel- lebbentette a fátylat a nagy ti­tokról, második kiszemeltje, az egykori világválogatott labda­rúgó, a Vasas-Ilser mestere, Mészöly Kálmán nem kosarazta ki, belecsapott az elnök tenye­rébe. A jövőben tehát Mészöly Kálmán irányítja a válogatottat, megbízatása 1997. december 31-ig szól. Hogy mi lesz az angyalföldi piros-kék együttessel, az is ha­marosan eldől. Mivel a hét vé­gén már rajtol az NB I-es baj­nokság, sok ideje nincs a Vasas szakosztályvezetésének az utód megtalálására, de a hírek szerint Tóth Bálint a kiszemeltjük. Ami a tudósításból kimaradt Józsi a gólhengerrel Vasárnap volt az első igazi felmérője a Jászberényi SE NB III-as labdarúgóinak. A Magyar Kupa legjobb hatvannégy csa­pata között a csoportbeosztás szerinti első körben a Tiszakécske vendégszerepeit otthonában. Meccs előtt az öltözőkbe látogatva a vendégek látszottak magabiztosabbaknak, bár a herényiek sem tűntek kisnyusziknak. Az arcokon végigpásztázva könnyen megállapítható volt, hogy nagy változások nem söpörtek végig a Zagyva-gát szomszédságában. Nyilas játékvezető közvetlenül a kivonulás előtt hideg zu­hanyt vett, miközben arról mesélt, hogy nyolcvanhatban éppen Jászberényben debütált NB III-as sípmesterként, ma pedig a NB I-esek kerettagja. Nem volt nehéz dolga, hiszen két sportszerű csapat csapott össze, és hamar kiderült, az osztálykülönbség ezen a találkozón nem jellemezte az erőviszonyokat. Bár a haza­iak lassabban melegedtek, néhány perc után megrázták magu­kat, és egyre erőteljesebben rohamoztak. Még a 10. percnél sem járt Nyilas órája, mikor Tasi beadására óramű pontossággal érkezett a Mátra-csoport gólkirálya, Ládi Jóska, és könyörtele­nül a kapu közepébe bombázott. Ezt még talán nem vette komo­lyan a TFC, mert Cseke révén még szünet előtt egyenlítettek, ám hogy ne legyen nyugodt a pihenőjük, Ládi még egyszer zörge­tett. Méghozzá úgy, hogy Balogh centerezésénél két védőt meg­előzve pörgetett a rövid sarokba szegény Dobos füle mellett, aki még a kezét sem volt képes felmelni. Szünet után csaknem a levegőben lógott az újbóli egyenlítés, de Rácz érdemei mellett Lukácsi gólja és Ludasi mértani labdái tartották a JSE győzelmi állásait. Akik pedig nem várták meg a kilencven percet, azok lemaradtak a harmadik Ládi-gólról. Mert Józsi megjutalmazta a kánikulában kitartókat, és a védők között kotort még egyet. Összesen hármat, egyetlen meccsen, magasabb osztályú el­lenfélnek. Nem szokványos csíny. Ládi Jóska nem egy futbal­lista a sok közül, hanem vérbeli csatár, furfangos támadó. Kint­ről úgy festett, még a kapunak háttal is, hogy nem beszélte meg ellenfeleivel, merre fordul, mert a derék bekkek soha nem tud­ták elkapni az irányt. Nemhogy gondolatait, de cseleit sem vol­tak képesek kiismerni a nem egyszer szabálytalankodó védők. Azt gondolná az ember, ilyen képességű támadó kellene az élvonalba garmadával, és nem a harmadik vonalba fehér hollók szerepére kárhoztatva. (ni) Öttusa Ezüstérmet szerzett váltóban a Toledóban zajló junior öt­tusa-világbajnokságon a ma­gyar férficsapat. A Gárdonyi Gábor, Kovács Gergely, Takács Viktor összeállítású együttest Litvánia előzte meg, míg a harmadik helyen Fehéroroszor­szág végzett. A magyar trió vívásban 802, úszásban 1040, lövészetben pe­dig 1108 pontot gyűjtött. Futás­ban 1084, lovaglásban pedig 989 pont volt a csapat teljesít­ménye, így összesítésben 5023 ponttal érdemelték ki a második helyet. Eredmények: világbaj­nok: Litvánia 5200 pont 2. Ma­gyarország (Gárdonyi Gábor, Kovács Gergely, Takács Vik­tor) 5023 p. Betörés smeretlen tettesek vasárnap betörtek a januárban nyitott Jumping Jack Aerobic Clubba. Guczoghy György klubvezető éppen szabadságra indult, ami­kor értesítették a történtekről.- Szombaton este még egy partit rendeztünk, így csak va­sárnap kerülhetett sor a betö­résre. Az ablakokon rács van, a betörők feltörték az ajtót. Mag­nót, telefont, erősítőket, pecsé­tet, számlát, ruhát, csokoládét vittek el. így első pillantásra szerintem a kár meghaladja a 250 ezer forintot - mondta Guczoghy György. Elérkezett a nagy nap, me­lyen színt kellett vallani, merre veszi az irányt a szolnoki vízi­sport, azon belül is a vízi­labda-szakosztály. A levezető elnök „hálás” sze­repét dr. Vezsenyi Péter vállalta magára. Röviden köszöntötte az egybegyűlteket, majd felvázolta a napirendi pontokat. Elsőként Urbán Lajos, az Elektrosoft SE ügyvezető elnökének beszámo­lójára került sor. Hosszasan, minden részletre kiterjedően ecsetelte az eltelt időszakot, melyből kitetszett, hogy a Nagy Gábor által fémjelzett rövid időszakban, különösen a vízipó­lóban sikerült komoly előrelé­pést megtenni. Felolvasta az Elektrosoft elnökének levelét - jelenleg szabadságát tölti, ezért nem tudott személyesen megje­lenni amiben továbbra is tá­mogatásáról biztosította az egyesületet, természetesen csak annyira, amilyen mértékben más vállalkozók nyúlnak a saját zsebükbe. Urbán úr beszámolója köz­ben intermezzóként Bánvölgyi Zoltán jelentkezett szólásra. Be­jelentette a már hetek óta köz­tudott tényt: önálló útra tér - Szolnoki Tisza Evezős Egylet néven - az evezős szakosztály. Miután elfogadták az (ex)elnök beszámlóját és lemondását, ke­rült sor a névváltoztatás elfoga­dására. Talán a jó előkészítés­nek, talán a rekkenő hőségnek lehetett betudni, hogy egyönte­tűen adták áldásukat a Szolnoki Vízilabda SE névre, mely az úszókat is magában foglalja. A csapat új edzője Urbán Lajos lett. Sajnos a közgyűlés több­ször is elvesztette méltóságát. A „gyerekzsivajt” Várhegyi Attila polgármester törte még, emlé­keztetve a jelenlévőket, egyéni sorsokról kell dönteni, ezért na­gyobb fegyelmet és figyelmet kért. Alig egy órával a közgyűlés megnyitását követően - Bede Jánosnak, a jelölőbizottság el­nökének köszönhetően - már az elnökségi tagokról kellett dön­teni a jelenlévőknek. Viszony­lag simán, ellenszavazat nélkül a következő tagokra esett a vá­lasztás: Rekita Albert, dr. Ve­zsenyi Péter, Pintér Ferenc (ügyvezető elnök), Kádár György, szaktanácsadó: Hasz­nos István. Az ötödik hely még kiadó egy tőkeerős szponzor­nak. Az új elnökség nevében Rekita Albert szólalt fel, hang­súlyozva, ők az előbbi vezető­séggel szemben nem fognak hiú ábrándokat kergetni, ugyanak­kor mindent megtesznek az elő­relépés érdekében. Atlétika, HB-Kupa döntő H3.kkin.611 Szekeres lendületben a hibás Napjainkban egyetlen tudósí­tást sem kezdhetnénk anélkül, hogy ne szólnánk az embert kínzó időjárásról. Nos, a Tatán megrendezett Hungári Biztosító Kupa döntőjében ismét meg kellett küzdeni a pokoli hőség­gel. Szűkebb pátriánkat egyedül csak Szekeres Judit 'képviselte, aki most is bizonyította kivéte­les képességeit. A kétnapos ver­senyen minden lehetséges számban elindult. Elsőként a 200 méteres síkfutásban állt rajthoz, ahol az örök rivális Mádai Mónika mögött a 24.77-es idővel, a második he­lyen ért célba. A bemelegítés­nek szánt futam után már jöhe­tett a 400 gát, melyben nem is olyan régen magyar bajnoki cí­met szerzet. Sajnos most is egyedül volt kénytelen felvenni a küzdelmet az idővel, mert el­lenfelei még megközelíteni sem tudták. Mégis 58.16-os ideje azt jelentette, hogy az idei HB-Kupa versenysorozaton ve­retlenül végzett az első helyen. Levezetésként a második napon 400-on is rajthoz állt a vissza­vágás reményében. A revans nem sikerült, mert a zalaeger­szegiek üdvöskéje - Mádai - ismét jobbnak bizonyult. Szekeres Judit Elmúlt egy év, és Szekeres jobb lett, mint valaha. Az ala­pokat sikerült lerakni edzőjével, Szerencsés Károllyal karöltve. Most sokan felkaphatják fejü­ket, miért csak az alapokról van szó. Nos, merészebb álmokat szövögetnek Jutkáék. Az igazi cél Atlanta. Bár ehhez már olyan ellenfelekkel kellene ver­senyezni, akik igazán nagy küzdelemre tudják késztetni, a szolnokiak atlétáját. S. L. Nem valószínű, hogy akik látták vasárnap délután a ho- ckenheimi Forma-1-es futam rajtját, egyhamar elfelejtik. A start utáni karambolban úgy hullottak a versenyautók, mint ősszel a legyek. A Nemzeti Au­tomobil Szövetség (FIA) termé­szetesen kivizsgálta az esetet, ítélete szerint a finn Mika Häk­kinen volt a hibás a rajt után tör­tént tömeges ütközésért, ezért egy futamra eltiltotta a McLa­ren Peugeot pilótáját. Hakkinennek a Brit Nagydíj­ról már volt egy felfüggesztett büntetése - a silverstone-i fu­tam után a FIA jó néhány ver­senyzőt megbüntetett, többek közt Michael Schumachert is így nem állhat rajthoz a buda­pesti futamon. A McLaren csa­pat vezetői bejelentették, hogy ezúttal nem fellebbeznek a szö­vetség döntése ellen. A Hungaroringen Häkkinen helyett a McLaren harmadik pi­lótája, a francia Philippe Alliot versenyez majd. A jelenleg tesztpilótaként foglalkoztatott Alliot már több idényt eltöltött a Forma-1-ben, tehát nem számít kezdőnek. A rövid pihenő vi­szont minden bizonnyal jót tesz Hakkinennek, aki az utóbbi időben többet hibázott. Újabb fejlemény a Harris-ügyben A kokainhasználat miatt 4 évre eltiltott amerikai gátfutó, Danny Harris ügyében újabb érdekes fej­lemény látott napvilágot. A Nem­zetközi Amatőr Atlétikai Szövet­ség (IAAF) levelet küldött az amerikai szövetségnek, amelyben arra kérik őket, hogy minden olyan dokumentumot gyűjtsenek össze, ami az atléta ügyével kap­csolatos. A sportoló a szöuli olimpián ezüstérmet szerzett a 400 méteres gátfutásban, de 1992-ben 4 évre „elmeszelték” kábítószer-élvezet miatt. Hazája szövetsége nem fo­gadta el az IAAF döntését, s visz- szaadta Harris versenyzői jogát. A kiváló gátas ezt ki is használta, s ebben az esztendőben 4 verse­nyen is rajthoz állt, de a július 15-i londoni viadal előtt a nem­zetközi szövetség ismét megerősí­tette a büntetés érvényességét.- Ha az amerikaiak ennyire fontosnak találják Harris ügyét, akkor küldjenek el minden ide vonatkozó dokumentumot - nyi­latkozta az IAAF szóvivője, Christopher Winner. Természe­tesen az eset kapcsán megszólalt Larry Ellis, az amerikai szövetség elnöke is.- Nagyon jó ügyvédekre lesz szükség, ha pereskedni kívánunk a nemzetközi szövetséggel szem­ben. Hozzátette még, reményke­dik abban, hogy az IAAF eltörli a kiváló atléta büntetését, aki - le­bukásának köszönhetően - idő­közben teljesen szakított drogos múltjával, és, józan” életre tért. Autósport, II. Opel Klíma Kupa ■■■■■■■■■■■■■■ Elkelt volna a légkondicionálás Embert, technikát nem kí­mélő hőségben vette kezdetét a mezőtúri Joker Club SE által rendezett nagyszabású autós tú­rasprint verseny. A pokoli dísz­letek között remekül navigáltak az autósok, annak ellenére, hogy többen is elfelejtették, nem Ferrariban csücsülnek, ha­nem Ladában. Az egyéni vil­longások mellett az „áldott” nap is szórta villámait, melyet a pá­lyát övező tarló bírt a legke­vésbé. Történt ugyanis, hogy az éppen veszteglő kocsisor köze­lében lángra lobbant a tarló, mely veszedelmesen nyújto­gatta nyelveit a rostokolókra. A tűzoltóknak volt köszönhető, hogy nem történt nagyobb baj. A remekül megszervezett versenyen jelesre vizsgáztak a mezőtúriak, mely után már ma­gabiztosan várhatják az augusz­tus 6-án megrendezendő orszá­gos roncsderbifutamot. Most még igaz albérletben - a túrke- vei pályán bonyolítják le de a tervek szerint jövőre, ha felépül az autósok mezőtúri „me­csetje”, már hazai környezetben vár mindenkit a Joker Club SE. Csak néhány napot kell aludni az autósport szerelmeseinek a legközelebbi eseményig, mert a hét végén már újabb, talán még látványosabb, jobban áttekint­hető versenyt izgulhatnak vé­gig. Győztesek: N-l-es kategó­ria: Szanyi-Nyilas. N-2: Koro- nics-Nagy. N-3: Korányi-Kará­csony. A-6: Kriston-Tóth. H: Bama-Pannuska. Abszolút: Koronics-Nagy. Fair play díj: Tin-Lakatos. A rekkenő hőségben óriási érdeklődés jellemezte a versenyt

Next

/
Oldalképek
Tartalom