Új Néplap, 1993. október (4. évfolyam, 229-253. szám)

1993-10-08 / 235. szám

1993. október 8., péntek 11 Kosárlabda, Koracs Kupa Stojan nélkül nem megy? KK Zagreb-Sz. Olajbányász 101-30 (52-21) Verebes kontra Knézy ügy Kedden reggel még biza­kodva indult az Olajbányász kosárlabdacsapata a Koracs ku­pabeli visszavágójára. Hosszú kirándulásra kényszerültek a pi­ros-feketék, hiszen Horvátor­szágba utaztak, az ottani baj­nokság harmadik helyezettjé­hez. Igaz, a sérült Tóth Attilán és Mérész Tamáson kívül kény­telenek voltak nélkülözni Stojan Ivkovicsot is, aki az első mér­kőzés 61-61-es eredményéből igencsak kivette a részét. Tízórás utazás után ért Zág­rábba a csapat, senki sem pa­naszkodott tehát, hogy az esti edzés elmaradt. A vacsoránál ehelyett azt tárgyalták a fiúk, mekkorát néznének az ottho­niak, ha esetleg ... Szerdán délelőtt azután a mérkőzés színhelyén tartott tré­ninget Rasid Abeljanov. A ha­talmas, ám hideg és rideg csar­nokban keményen edzettek Hosszúék, hátha van keresniva­lójuk a horvát válogatottakkal teletűzdelt Zágráb ellen. A délután a pihenésé volt, majd nem sokkal hét előtt elin­dult az Olajbányász a nyolckor kezdődő találkozóra. Általános meglepetésre ekkor még alig lé­zengett egy-két néző a lelátó­kon, sőt, a kezdést jelző síp­szóig sem telt meg a csarnok, csupán a középső szektorban ül­tek szurkolók. Az első percekben még úgy-ahogy tartotta magát a szolnoki együttes, az ötödik perc kezdetén 18-13 volt az ál­lás. Innentől kezdve azonban semmi sem sikerült a piros-fe­ketéknek, a vége pedig kiütéses Egy hagyományos pécsi au­tóverseny pénzhiány miatt már elmaradt ebben az esztendőben, és voltak pillanatok, amikor úgy tűnt, a már negyedszázados múltra visszatekintő Mecsek Rali is a hegyi futam sorsára jut. A szervezők azonban végül kompromisszumos megoldást találtak: lesz verseny, csak rö- videbb, talán kevésbé csillogó, s így olcsóbb a megszokottnál. A 26. alkalommal - ezúttal a Hungária Biztosító Rt. Kupájá­ért - kiírt verseny vasárnap várja a Mecsek szerpentinjeire az autósport szerelmeseit. A szokásostól eltérően ezút­tal mindössze három gyorsasági futammal kell megbirkózniuk a pilótáknak - igaz, mindegyikkel háromszor egymás után. Mind­három aszfaltborítású, s kettő közülük kimondottan hosszú: a Hetvehely-Nyárásvölgy közötti 16.5, a mindig látványos Abali- get-Árpádtető közti 15 kilomé­teres. Ä 6.7 km-es Józsefháza- Zobák közti gyorsasági már csak amolyan „levezetés­számba” megy. A mecseki mindig népszerű pálya volt a versenyzők köré­ben, ráadásul - évadzáró fu­tamként - sokszor itt dőlt el a bajnoki címek, érmek sorsa, itt tehették föl a koronát (vagy ép­pen tehették tönkre egy rossz kormánymozdulattal) egész éves munkájukra a párosok. Ta­lán ez is az oka, hogy az idei fu­tamok rekordnevezése érkezett a pécsi Ford Jakon autószalon­ban működő versenyközpontba, vereség. Ennek ellenére nincs ok a kesergésre, hiszen az Olaj­nak a Szuper Ligában kell hely­tállnia - legközelebb a ZTE el­len - immár Ivkoviccsal, Tóth amely egyben a verseny rajtja, célja és a gépátvétel helyszíne is lesz. Sőt, a 11 előfutó, a 89 első és 129 másodosztályú autó je­lenléte az utóbbi öt év legna­gyobb létszámú baranyai verse­nyét is ígéri. Bár az A-csoport abszolút bajnoki címe már Esztergom­ban eldőlt (a pécsi Ranga-Büki kettős a mostani verseny ered­ményétől függetlenül már újra bajnokságot nyert), sok kategó­riában még éles küzdelem vár­ható a végső helyezésekért. Rangáék mögött is nyílt még a további küzdelem, hiszen Fer- jánczék és Faragóék mellett az ifj. Tóth János és a Dudás Gá­bor kormányozta autó is esélyes a kiadó két helyre. Az N-cso- portban az Oroszlán fivérek és az Érdi-Varga páros között fo­lyik az aranyért a harc. Előbbi­eknek azonban már egy 5. hely is elég a végső sikerhez. Az N4-es kategóriában azzal a nem titkolt céllal áll rajthoz a szolnoki illetőségű, Karancsi autósbolt által támogatott Orosz-Szaniszló páros, hogy megőrizve lépéselőnyét a Tóth-Nagy kettős előtt, a do­bogó harmadik fokán fejezze be az idei évadot. A tavalyi „ladás bajnoki cím” után autót és kate­góriát váltottak a Skanburger ASC versenyzői, így nem is ál­modhattak elsőségük megvédé­séről. Terveikben az első három hely valamelyikének megszer­zése szerepelt. Ha minden jól megy, ezt si­kerül teljesíteniük, bár ehhez Attilával és Mérész Tamással kiegészülve. Legjobb dobók: Perica 24, Anzulovics 15, Krunics 15, ill. Alexe 9, Knézy 8, Varga 6 szükség van arra is, hogy Opel­jük gond nélkül viselje el a va­sárnapi megpróbáltatásokat. Legutóbb Esztergomban elre­pedt kartellel fejezték be a fu­tamot Oroszék, de az Inveszta „aranykezű” szerelői kijavítot­ták a hibát. Az A7-8-as kategóriában is lesznek megyei indulók, Tisza Andor Ladával, Dudinszki Ist­ván Suzukival próbál célba érni a Mecsekben. Az elmúlt futa­mokon mindketten hadilábon álltak ugyan a szerencsével, en­nek ellenére az összesítésben csoportjukban közvetlenül az élmezőny mögött foglalnak he­lyet. A szekszárdi sikeres bemu­tatkozás után újra rajthoz áll a másodosztályúak mezőnyében a rendkívül tehetséges Sípos Csaba. A ralisok közt még ru- tintalannak számít a mindössze tizennyolc esztendős szolnoki fiatalember, így remélhetően nemcsak a lábát, hanem a fejét is használja majd versenyzés közben, s elkerülve a csínyes helyzeteket, balesetmentesen fejezi be a viadalt. Bár a szervezők minden év­ben megteszik, most is külön kérik a várhatóan szépszámú nézősereget, hogy tartózkodjon a számára kijelölt helyeken, hi­szen legutóbb éppen tavaly bi­zonyosodott be egy súlyos bal­esettel a Mecseken, hogy az esetleg kicsúszó autó elől nem is olyan könnyű félreugrani, amint azt magáról bárki is hiszi. <gj) Sorokban Duatlon. Nyíregyházán ren­dezték az I. hosszú távú duatlon országos bajnokságot. A teljesí­tendő táv: 14 km futás, 60 km kerékpározás, 7 km futás volt. Kellemes idő, jó rendezés, meg­lehetősen rázós. kerékpárospá­lya' viszonylag kevés induló jel­lemezte a versenyt. Lehmann Tibor (UTE) tovább gyarapí­totta idei bajnoki címeit, mert ezen a távon is fölényesen nyert. Barta István (Újszász) a bronzéremért csatázott a tatai Gerlei Tamással. Két korábbi versenyen párharcukból Barta került ki győztesen, ezúttal azonban Gerlei volt a jobb. Barta István így a negyedik he­lyet szerezte meg. Atlétika. Budapesten bonyo­lították le az II. országos ifjú­sági vidékbajnokság női csapat- és egyéni tornászbajnokságát. Az együttesek viadalában a Jászberényi SE tornászlányai az első helyen végeztek, s ezzel bajnoki címet szereztek. A csa­pat tagjai: Juhász Márta, De- mény Andrea, Fülöp Katalin, Huszár Éva, Simon Edina, Boj­tos Ildikó. Az egyéni versenyek során az alábbi eredmények születtek: egyéni összetettben 1. Juhász M., 2. Huszár É., 3. Fü­löp K. (mind Jászberényi SE), lóugrás: 1. Juhász, 2. Fülöp, 3. Huszár (mind JSE), korlát: 1. Huszár, 2. Juhász, 3. Simon E. (mind JSE), gerenda: 1. Juhász, 2. Huszár 3. Fülöp (mind JSE), talaj: 1. Fülöp, 2. Juhász 3. Hu­szár (JSE). A csapat edzői: Harmath Béla és Sós Mónika. Ezüstgerely-pályázat. Az OTSH Ezüstgerely Alapítványa s a Testnevelési és Sportmú­zeum 1993-ban ismét meghir­deti a testnevelés és sport tár­gyában született művészeti, tu­dományos és népszerűsítő munkák számára az Ezüstge- rely-pályázatot a következő ka­tegóriákban: 1. sportirodalom, 2. képzőművészet, 3. iparművé­szet. 4. sportfotó, 5. sportfilm, cisztika. A müvek beérkezési határideje: 1993. november 1-15-e között. A nevezési lapok átvehetők a Testnevelési és Sportmúzeumban, valamint az OTSH Sajtószolgálatánál. To­vábbi információk: OTSH Saj­tószolgálat Budapest V., Hold u. 1. Tel.: 132-2577, 131-6936 vagy Testnevelési és Sportmú­zeum Budapest, XIV. Dózsa Gy. u. 3. Tel.: 252-1696. Röplabda NB II., férfiak: Kecskeméti Tűzoltók-Szolnoki Titász 3:1 (-12, 10, 6,9). Kecskemét, 100 n., v.: Ko­vács. Titász: Novák, Juhász, Csordás, Fekete, Nagy A., Ba­log. Csere: Tompa, Cseh, Ba­lázs, Nagy T. Urbán. Edző: Su- rányi Márton. Az első szettet szoros csatában 30 perc alatt nyerte meg a Szolnok, a máso­dikat azonban hasonló küzde­lemben elvesztette. A hátralévő két játszmában elsősorban a ru­tinos Szabó vezérletével bizto­san győztek a hazaiak. írottkő ’93. A szombathelyi Vízig SE természetjáró- és táj­futószakosztálya immár 11. al­kalommal rendezte meg az írottkő ’93, 18 kilométeres he­gyi futóversenyét. A Kőszeg - Velem - Kőszeg - Szabó-hegy útvonalon szép szelídgeszte­nyések és ősfenyvesek között kanyarogva több mint 60 méter szintkülönbséget kellett leküz- denie a közel kétszáz induló­nak. Az út felvezetett a velemi Szent Vid-kápolnához, majd le­ereszkedett a Pogány- és a Me­szes-völgybe. A kellemes őszi napsütésben, a nehéz terep elle­nére szinte valamennyi induló szintidőn belül célba érkezett. Az újszászi futók már negyedik alkalommal vettek részt a han­gulatos, jól szervezeti verse­nyen. Most is jó eredményeket értek el, az ifjúsági lányok kö­zött Polónyi Ágnes megismé­telte tavalyi győzelmét, Batyá- nyi Anikó másodikként alig há­rom másodperccel maradt el tőle. Az ifjúsági fiúknál ifj. Fe­hér János második, a török­szentmiklósi Székács DSK ver­senyzője, Jász Zsolt 5. helyezést ért el. A felnőtt férfiak között 11. Battyányi, 39. Borsos. A Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöksége leg­utóbbi ülésén - többek között - foglalkozott a sport és a sport­sajtó kapcsolatának néhány za­varó jelenségével. így a Vere­bes József kontra Knézy Jenő, illetve a Rózsa Norbert kontra „meg nem nevezett sportújság- írók" ügyét is megvizsgálták. Ezekkel kapcsolatban az elnök­ség egyértelműen és határozot­tan leszögezi: a sportújságíró Ismét eltelt egy hét, és a vál­tozatosság kedvéért ismét dupla fordulót játszik a MÁV MTE női kosárcsapata. Ma este a DKSK-Sem ifjúsági együttesét fogadják a piros-kékek. A bor­sodi fiatalok az eddigi öt fordu­lóban még nem sikerült nyer­niük. Ugyan lelkes tizenéve­sekből áll az Áronná vezette gárda, de szinte valamennyien alacsonyak, így egyetlen fegy­verük a sokmozgásos, agresszív játék. Egy pillanatra sem adják fel, ennek ellenére a találkozó esélyesei a hazai vasutasok. Vasárnap dunántúli kirándu­lás szerepel a szolnokiak prog­ramjában, délután Tatabányán lépnek pályára a Tisza-partiak. Vendéglátóik eddigi szereplése eléggé felemásra sikeredett, hi­szen meglepő győzelmek mel­lett váratlan vereségek érték a kék-fehéreket. A „bányászcsa­pat” erőssége a Szolnokon ne­velkedett, 190 cm magas center, Túróczi. A MÁV MTE mestere, Sza- lay Ferenc talán már ezen a hétvégén csatasorba állíthatja a szülés után visszatért Szalai Ágit, akivel valamelyest eny­hülnének gondjai, hiszen egye­lőre kevés magas ember áll rendelkezésére. Jó hír még a csapat háza tájáról, hogy Mé­száros korábbi egyesületével végre sikerült megállapodni, a szekszárdi vezetők aláírták át­igazolási lapját. Amennyiben sikerül a szükséges formasá­gokat péntekre elintézni, ő is pályára léphet. Az együttes va­Kocsis Ferenc, a magyar kö­töttfogású birkózóválogatott szakágvezetője arról tájékoz­tatta az MTI-t, hogy november 6-án és 7-én finnországi fellé­pésen érdekelt a válogatott. Nem is akármilyenen! A Világ Kupáért rajtol a „Csikó”-csapat. („Csikó”. így becézték, becézik ma is az egykori olimpiai, vi­lág- és Európa-bajnok extra- klasszis birkózót a sportág­ban.) A csapat valóban „csikócsa­pat” lehet, mert Kocsisnak A tavaszi szófiai Európa-baj- nokság és a bő két hete lezajlott országos bajnokság után no­vember közepén az esztendő legfontosabb próbája vár a ma­gyar erős emberekre: ekkor rendezik meg Melboume-ben a súlyemelő-világbajnokságot, ahol a férfiak mellett vb-érme- kért lépnek színre a nők is. Utóbbiaknak a szeptember kö­zepi valenciai Európa-bajnok- ság jelentette a legfőbb felké­szülési-ellenőrző állomást. A tapasztalatok alapján e héttől már Tatán gyürkőznek neki a tárcsáknak az ausztráliai világ- bajnokság lehetséges magyar szereplői.- Egyelőre nem teljes a keret, többen csak hétfőtől csatlakoz­nak a társakhoz, így például az Európa-bajnok Czanka Attila és a junior vb-érmes Farkas Zoltán - kezdte Juhász István, a válo­gatottak szakvezetője. - „Bő kötelessége a hiteles tájékozta­tás és a véleménynyilvánítás is, pusztán ezért nem érheti táma­dás. Az elnökség nyomatékosan felhívja a sportban dolgozókat arra, hogy a sportújságírók tö­megtájékoztató tevékenységét tartsák tiszteletben. Annál is in­kább, mivel az ellentétes véle­mény kulturált kifejtésére min­den sajtóorgánumnál adott a le­hetőség. lamennyi tagja egészséges, és bizakodva várja a pénteki, il­letve vasárnapi mérkőzéseket. A héten „felruházkodott” a csapat, a Bojtos Export-Import Kft. jóvoltából két garnitúra, gyönyörű Adidas felszerelést kapott a szakosztály. NB II., férfiak Kunszentmártoni KK-Ka- zincbarcika 104-90 (54-51) Kunszentmárton, 100 n., v.: Patay, Kertész. KKK: Heimann 10, Bodnár 12, Hovorka 24, Boros 16, Durkó 30. Csere: Dénes 6, Kóródi 6, Szabó, Lukács. Edző: Durkó Bertalan. A tavalyi szezonban a jó já­tékerőt képviselő vendégek el­len megizzadt a Durkó-legény- ség, így most sem várt sétaga­lopp rájuk. Bár a hazaiak érték el az első találatokat, a borsodi fiúk hamar lábra kaptak. Mind­két együttes elsősorban a táma­dásokra fektette a fő hangsúlyt, ezért meglehetősen sűrűn po­tyogtak a kosarak. A Körös-par­tiak előnye tíz pont körül állan­dósult az első játékrészben, ám a félidő hajrájában a vendégek három pontra csökkentették hát­rányukat. Fordulás után a nagy­szerűen játszó Durkó vezérleté­vel fokozatosan elhúztak a kun­szentiek. Előnyük húsz pontra nőtt, s ezt végéig megőrizve, magabiztosan tartották otthon a két pontot, feledtetve a leg­utóbbi hazai vereséget. akadnak kérdőjelei, s vélhetően ifjakhoz nyúl majd vissza a hát­országba. Bizonyos, hogy Far­kas Péter (82 kg) nem utazik, Sike András (57) és Bódi Jenő (62) részvétele sem emeli a VK rangját. Akkor hát kikkel indul Suomiba Kocsis? A mester sze­rint Hamzók József (48), Repka Attila (74), Gelénesi Nándor (90), Major Sándor (100) és Klauz László (130) fel­lépése bizonyos. Ez öt ember. Fél csapatra való együttes. Ke­resni kell még másik ötöt! csapattal” dolgozunk, tehát nem minden edzőtáborozó számít egyszersmind világbajnoki résztvevőnek is. Vannak olya­nok természetesen, akiknek két­ség sem férhet indulásukhoz, az alapemberek adottak mind a nőknél, mind férfiaknál. Előb­bieknél a spanyolországi Eb-n újabb három aranyat begyűjtött Földi Csilla, a szintén dobogós Raj Tímea, Márkus Erzsébet és Takács Mária fix pont. Biztos melbourne-i szereplőnek számít Czankán kívül Szanyi Andor, Stark Tibor, s hozzájuk csatla­kozhat még Barsi László. Ez négy név - itt is, ott is... A szövetség ennyi versenyző költ­ségeit tudja átvállalni, de - eredményeik alapján - szponzor révén, ahogyan például Barsi is, mások ugyancsak kijuthatnak még Ausztráliába. A férfiaknál az MSSZ-keretbe még egy emelő „fér be”. Az Orosz-Szaniszló kettőst remélhetően ezúttal nem hagyja el szerencséje Varga Géza volt a közönség kedvence Autósport A Mecsekbe utaznak a ralisok 6. rádióműsor, 7. sportpubli­Dupla forduló vár a kosaras lányokra Birkózás „Csikó” csapatot gyűjt Súlyemelés Előkészületek Tatán

Next

/
Oldalképek
Tartalom