Új Néplap, 1992. május (3. évfolyam, 103-127. szám)

1992-05-02 / 103. szám

__________________________________________________________________ ■■ ......... J Á S Z-N AG YKU IV-S ZOLNOK MEGY El NAPILAP III. évfolyam 103. szánt 1992. május 2.. szombat Ára: 9.60 Ft Los Angeles-i zavargások A helyi rendőrség adatai szerint harminc fölé emelke­dett a halottak száma a Los Angeles-i zavargások kö­vetkeztében. A BBC szerint a sebesültek száma 1200. Hétszázhatvannégy sze­mélyt letartóztattak. A UPI jelentése szerint 22 személyt a városban magában gyil­koltak meg, egyet-egyet San Bemardinóban és Long Beachben, ahová szintén át­terjedtek a zavargások. Belföldi légi járatok Május elsejétől újra meg­indul a belföldi légi közleke­dés az AIR Service Repülő­gépes Szolgálat gépeivel. A járatok Szombathelyt, Győrt, Pécset, Szegedet, Nyíregyházát, Debrecent kötik össze egymással és természetesen a budaörsi re­pülőtérrel, a Budaörs Air- porttal. A leghosszabb, Szombathely-Nyíregyháza járatra 4.620, a Nyíregyhá- za-Debrecen járatra pedig mindössze 500 forintért le­het jegyet váltani. A Uj benzinárak Május 1-jétől a 92-es ok­tánszámú motorbenzin új ára: 64,60 forint, a 98-as ok­tánszámú pedig 67,60 fo­rintba kerül a Magyar Olaj- és Gázipari Rész­vénytársaság töltőállomása­inál. Az ólommentes benzin 4,40 forinttal lesz drágább, így az új ár 65,40 forint. A motorikus gázolajok ára 38 forintról 40 forintra emelke­dik. A háztartási tüzelőolaj változatlanul 18 forint lite­renként. A kormányülés napirendjén A munkanélküliség árnyékában Biztonságpolitikai koncepció A kormány csütörtökön meg­tárgyalta és hamarosan az Or­szággyűlés elé terjeszti a Magyar Köztársaság évtized végéig szóló biztonságpolitikai koncepcióját. Ennek legfőbb elve az, hogy ha­le a nemzetközi szervezetek­kel - az Európai Közösséggel, az Európai Biztonsági és Együttmű­ködési Értekezlettel, a NATO- val, az ENSZ-szel - együttmű­ködve elsősorban a konfliktus­helyzetek megelőzésére törek­szik, nem pedig a már kialakult krízishelyzetek kezelésére. A kabinet megvitatta a szociá­lis törvény leendő koncepcióját, s felhatalmazást adott a norma­szöveg elkészítésére. Ennek eredményeként várhatóan még ebben a törvényhozó ciklusban a parlament elé kerül a tervezet. Az illetékről szóló törvényt szintén módosította a kabinet. A változtatás értelmében eltörlik a 10 ezer forintos illetékfizetési kötelezettséget az állampolgár- sági ügyek intézésénél, tehát a visszahonosításnál és a kitelepü­lésnél. Az állam tulajdonából ki nem adható műemlékekről rendeletet alkotott a kormány. A műemlé­kekre vonatkozó törvény meg­születéséig hatályos, átmeneti intézkedés felsorolja az el nem idegeníthető ingatlanokat. A kabinet végezetül úgy dön­tött, hogy - a horvátokkal kötött egyezmény mintájára - Szlovéni­ával is kétoldalú kereskedelmi egyezményt ír alá. (MTI) Szolid majálisok megyeszerte A napos kora nyári idő sok embert kicsalogatott a majálisokra tegnap a megyében. Úgy tűnik azonban, hogy május elsejét az idén némileg szolidabban ünnepeltük - talán a munkanélküliség aggasztó méretei vetettek árnyékot a gondtalan kikapcsolódásra. Megyei körképünk a 2. oldalon Sok a gazda Mi lesz az erdőkkel? Mint minden tavasz kezdetén, ezúttal is megtartották a fásítási ünnepséget és erdőművelési konferenciát. A szervező a Deb­receni Erdőfelügyelőség, az Or­szágos Erdészeti Egyesület szol­noki csoportja, a házigazda pe­dig a jászberényi Zagyvamenti Mgtsz volt. A megnyitót dr. Papp Mihály, a Debreceni Erdő­felügyelőség igazgatója tartotta, , aki ezúttal nem szorítkozhatott ■*y protokolláris bejelentésekre. Változó világunkban egy-egy ilyen fórumon mindenki infor­mációkat vár az előadóktól - a helyzet bizonytalansága okán azonban ezúttal túl sok új isme­retanyaghoz nem jutottak a meg­jelentek. Ami tény, az erdőgaz­daság katasztrofális helyzetbe még nem jutott. Igaz, az előző évek nyereséges ágazatai közé már (Folytatás a 2. oldalon) Készülnek a tanulmánytervek Jász-Com telefon­fejlesztés Eddig több mint 11 ezer telefon- igényt regisztrált a Jászság telefon- hálózatának fejlesztését felvállaló Jász-Com Rt. A jászsági települé­sek önkormányzatai és a nemrégi­ben az amerikai IBM-mel házas­ságra lépett Műszertechnika Rt. ál­tal létrehozott társaságnál látszó­lag nagy a csend, holott már a meg­valósítási tanulmányokon munkál­kodnak a szakemberek. Papp Zol­tán, a részvénytársaság ügyvezető igazgatója kérdésünkre elmondta, hogy május végére elkészül a be­ruházási okmány, ezt követően pe­dig a konkrét kiviteli tervek. A ki­vitelezés megkezdése azonban az új távközlési törvény megjelenésé­nek függvénye. A készülő jogszabály termé­szetesen több ponton is befolyásol­hatja a társaság nagyszabású terve­it. Az mindenesetre biztos, hogy (Folytatás a 2. oldalon) Ismét súlyos baleset a 4-esen. Tegnap reggel fél 9 tájt Szajol külterületén a 4. sz. főúton szabálytalanul előzött egy horvát állampolgár által vezetett Törökszentmiklós felé haladó olasz nyerges vontató. Összeütközött a vele szembejövő - a megengedett sebességet túllépő - Renault személygépkocsival, melynek vezetője és egyik utasa súlyos, kettő pedig 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. A személygépkocsiban 600 ezer, a nyerges vontatóban 100 ezer forint anyagi kár keletkezett. (Fotó: K.É.) Lottószámok 16,19, 41, 44, 86 (Öttalálatos szelvényt nem találtak. A következő sorsolásra átvitt nyereményösszeg 34 404 948 forint.) NISSAN Importőr: NISSAN HUNGÁRIA RT., a NISSAN magyarországi vezérképviselete PRIMERA SUNNY MICRA EURÓPAI VONALVEZETÉS, JAPÁN MINŐSÉG! ÉRTÉKESÍTÉS MÁRKASZERVIZ ALKATRÉSZRAKTÁR [ CITlkCá HIVATALOS MÁRKAKÉPVISELET Szolnok, Abonyi u. 63. Tel.: 56/33-530 (KGST-piactól 300 m-re, Budapest felé)

Next

/
Oldalképek
Tartalom