Néplap, 1990. április (41. évfolyam, 71-75. szám), Új Néplap, 1990. április (1. évfolyam, 1-19. szám)

1990-04-11 / 4. szám

8 1990. ÁPRILIS 11. 1990. április 11., szerda Leó, Szaniszló napja A Nap kél 5.04-kor, nyugszik 18.27 órakor. A Hold kél 20.21- kor, nyugszik S.03 órakor. * HŰVÖS NAPPAL Délen, délkeleten túlnyomóan borult idő lesz, kisebb eső, zápor várható. Átmenetileg északon, északnyugaton is erősen megnövekszik a felhőzet, gyenge eső, esetleg hószállingózás előfordulhat. Az északkeleti, északi szél sokfelé megélénkül, főként a Dunántúlon, erős széllökések is várhatók. A várható legmagasabb nappali hőmérséklet általában 9, 14 fok között alakul. Színház A Szigligeti Színház Szobaszín­házában fél 8-kor Kapj el! Mozi Szolnokon a Vörös Csillag mo­ziban fél 5-kor, fél 7-kor és fél 9-kor Vissza a jövőbe 2. A Tallinn- ban 5-kor Kemény fickók, 7-kor és 9-kor Shirley Valentine. A Koktél moziban 5-kor Danton, 7-kor Betty Blue /18/. A Tisza mozi A- termében 5-kor, 7-kor és fél 9-kor Rendőrakadémia 4. - Civilek őrjá­raton. A B-teremben 5-kor, 7-kor és fél 9-kor Break 2. A videomozi- ban 3-kor, 5-kor, 7-kor és fél 9-kor Delta kommandó. Jászberényben a Lehelben 4-kor Kincsvadászok, Április 9-én a kora reggeli órákban ismeretlen női holttestet találtak János- hidán az úgynevezett Szúnyogosban. A helyszínre érkező rendőrök megállapí­tották, hogy az elhunyt bűncselekmény áldozata lett. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság bűnül­dözési osztálya rövid idő alatt felderí­tette, hogy az elhalt: Kohán Józsefné, 54 éves helyi lakos, majd bravúros gyorsasággal előállította Fehér Tibort (Jánoshida, Csillag u.3.), aki alaposan gyanúsítható, hogy előzetes szóváltás után Kohán Józsefnét olyan súlyosan bántalmazta, hogy az sérüléseibe bele­halt. A többszörösen büntetett előéletű, foglalkozásnélküli Fehért a rendőrség őrizetbe vette. Április 9-én, Lakatos József 25 éves tiszabői lakos a Csaba expresszvonaton utazva eltulajdonította az egyik utas 30 ezer forint értéket tartalmazó táskáját. A Szolnoki Rendőrkapitányság bűn­ügyi osztálya lopás miatt Lakatost őri­zetbe vette. Ügyében gyorsított eljárás­sal hoznak ítéletet. Tetten érték Nagy Józsefet (48 év. 6-kor és 8-kor Fergeteges közép­csatár/16/. Mezőtúron a Szabad­ságban 4-kor, 6-kor és 8-kor Fenn a csúcson. Törökszentmiklóson a Dózsában Nagyítás, Harapás /16/. zünnapos a túrkevei Korda Sándor mozi, a kisújszállási Ady, a kun­szentmártoni Körös, a jászapáti Táncsics, a kunhegyesi Szabad­ság, a kunmadarasi Petőfi, a tisza- földvári Táncsics, a tiszafüredi Ti­sza, a karcagi Déryné mozi. Helyőrségi Művelődési Ház /reptér/ Kovácsné Bulkay Júlia grafi­kusművész és Bárdi László népi iparművész kiállítása 10-től 18 óráig. Kisújszállás, Kossuth u.l.) amint be­tört az örményesi 1. számú italboltba, s a mellette lévő húsboltba. Nagy nem sokat volt szabadlábon, ugyanis hason­ló bűncslekményeiért április 6-án szabadult. Most elkövetett bűntette mi­att gyorsított eljárással állítják bíróság elé. Előzetes letartóztatás mellett folyik az eljárás Balogh József (Törökszent- miklós, Esze T.u.63.) ellen, mert már­cius 30-án a délelőtti órákban egy 10 éves kisfiút csalt a lakására, és vele erőszakkal fajtalankodott. Letartóztatták a fiatalkorú S.B. tö­rökszentmiklósi lakost, mert április elején egy törökszentmiklósi házba be­hatolt, és az ott tartózkodó 40 éves asszonyt megerőszakolta, majd a la­kásból különféle tárgyakat tulajdoní­tott el. Ittasan vett részt a közúti járműfor­galomban személygépkocsijával Solti Károly 63 éves nyugdíjas, ezért a Szol­noki Rendőrkapitányság ittas vezetés vétségének alapos gyanúja miatt bün­tetőeljárás indított ellene. A 07 jelenti Emberölés Hírünk az országban- Népszabadság, 1990.79. szám: Történelmi lovastúra /A Jászjákóhal- máról indult lovastúra résztvevői felkeresik az 1848-49-es szabadságharc dicsőséges tavaszi hadjáratának színhelyeit./- Magyar Nemzet, 1990. 73. szám: A Közép-Tisza-vidék egyik legna­gyobb holtága /Tanulmánytervezet az Alcsi Holt-Tisza környezetvédel­méről/- Dátum, 1990. 82. szám: Művészetükben nem korlátozottak /A Moz­gáskorlátozottak V. Nemzetközi Fotó- és Színesdia-kiállítása április 13- ig tekinthető meg Szolnokon. Tizennyolc országból érkeztek magas színvonalú alkotások a pályázatra./ Összeállította: a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár Olvasószolgálata GYÁSZHÍREK FÁJÓ szívvel mondunk kö­szönetét a rokonoknak, szom­szédoknak és ismerősöknek, akik szeretett édesanyánk, nagymamánk, dédnagyma­mánk ID. TÁNCZOS ANTALNÉ szül: Balaska Mária temetésén részt vettek, koszorúikkal, vi­rágaikkal, fájdalmunkat eny­híteni igyekeztek. Gyászoló család. * 5965/1* KÖSZÖNETÉT mondunk a rokonoknak, barátoknak, is­merősöknek, a Vas- és Faipari Ktsz vezetőségének és dolgozó­inak, akik HEGYES ISTVÁN temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek el. A gyászo­ló család. * 5997/1* FÁJÓ szívvel mondunk kö­szönetét a rokonoknak, isme­rősöknek és mindazoknak, akik SUSZTEK LAJOS MÁV-nyugdíjas temetésén megjelentek és mély fájdal­munkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló felesége, 4 lánya, 4 veje, egy fia, 1 menye, 10 uno­kája és 1 dédunokája. Újszász, Szilágyi út 45. * 6025/1* HÁLÁS szívvel mondunk köszönetét mindazoknak a ro­konoknak, barátoknak, isme­rősöknek, tisztelőknek, akik szeretett férjem, édesapánk, nagyapánk, ID. PÓNUSZ MIHÁLY temetésén megjelentek, virá­gaikkal, részvétnyilvánításuk­kal mély fájdalmunkat enyhí­teni igyekeztek. Gyászoló csa­lád, Tiszaföldvár. * 6036/ 2* FÁJDALOMMAL tudat­juk, hogy PINTER KÁLMÁNNÉ szül: Tímár Terézia életének 83. évében 1990. április 8-án elhunyt. Temetése 1990. ápri­lis 12-én 12.30 órakor a szolno­ki Munkásőr úti temetőben lesz. A gyászoló család. Szol­nok. *6071/1* Jó hír kis jövedelmű családoknak: A Bizományi is ad hitelbe A megyeszékhelyi Bizományi Áruház sok száz kis jövedelmű család bevásárlóhelye a Jubile­um téren. Számukra nyilván ked­vező, hogy ez a BÁV-üzlet is csatlakozott ä szolnoki nagyobb áruházakhoz azzal, hogy műsza­ki cikkeket és bútort ott is lehet előtörlesztés nélkül, helyben in­tézhető személyi hitel segítségé­vel vásárolni, április 10-30. kö­zött. A vásárlási összegtől füg­gően (2-50 ezer forint) a vissza­térítés idejét (6-12 hónap) az OTP határozza meg. f A Tövismadarak tövise A kedd esti televíziós sorozatok általában népszerűek. Az ezekben a hetekben vetített Tövismadarak is belopta magát a nézők szívébe. Mint ahogy az ilyenkor lenni szokott, a tévéso­rozattal egyidőben megjelent a történet könyv alakban is. Egy ismerősöm a-fővárosban állt sorba érte, egy utcai árusnál. Ötszáz forintért kapta meg a Tövismadarakat, amely egy USA- beli kiadónál látott napvilágot. Ötszáz forint... Talán szóvá se tenném, ha ez az összeg szerepelne a köteten is. Ám a könyvön nem tüntették fel az árát... Bizonyára boldogan veszik ezt tudomásul azok, akik az utóbbi időben egyre csak azt hangoztatják; a kulturális életben is a piaci viszonyoknak kell érvényesülniük. Ez a "siker" ugyan­is felülmúlt minden elképzelést: a kultúra szabályozatlan feke­tepiac lett... V- paulina ­J Hetven csomag meglepetés A figyelem számos megnyilvá­nulását tapasztalják Törökszent­miklóson a mozgássérültek helyi csoportjának tagjai. A helyi Béke és Tiszatáj Termelőszövetkezet, a húsipar, az egyes magánkereske­dők akciói időről időre igyekeznek könnyíteni e nehéz sorsú emberek életkörülményein. Legutóbb - mint Kovács László, a helyi cso­port vezetője újságolta, - a Gabo­na- és Malomipari V állalat szerzett meglepetést számukra, 70 (ennyi­en vannak) ajándékcsomaggal. A gabonaipar régi és új, diétás termé­keiből raktak össze egy-egy cso­mag búzakorpát, búzacsírát, egy- egy kiló finom-, rétes- és szójalisz- tet. Ráadásként mindenki talált a csomagban egy 40 forint értékű Diétás ételek szakácskönyvet is, a mellékelt termékek felhasználásá­hoz. A helyi csoport tagjainak örö­met szerzett a kedves figyelmes­ség. Azt is jólesően nyugtázták, hogy támogatóik szívesen segítsé­gükre lennének egy szoba beren­dezésében, ha a város vezetői talál­nának számukra helyiséget, ame­lyet klubként használhatnának. Leó, Szaniszló A görögök Leo- kezdetű személyneveiket Leónnak becézték. Ez azt jelenti: í I oroszlán. Ezt a rómaiak a latin leo szóhoz hasonlítva Leo formában vették át. Előbb keresztény névként, majd utónévként terjedt el Európában. Becézése: Le- óka. A Szaniszló a szláv Sta- nisláv névből ered. Azt je­lenti: állandó dicsőség. Be­céző alakjai: Szana, Sza­ni/ka/. Szánkó. ■■■■■■■■■■■■■■ ^ KÍNÁLUNK HÚSTERMÉKEKET wsumw MWKÁT, MIMIIM M 7 FÍmÖlT-FW CflEttAtfWAlOlVMT | 5zotnoKonhj abc-bed Qjjjii 1/ mm ABc-BEn lmw k ?1-D ABC-Btn r*r J /fíh , TöRöBREmmimon •• mkm abc-bemjI k m-v> abc-bemM Autósorszámok Trabant Limousin Győr 228 Hycomat Lada 1500L Budapest 785 (2107) Trabant Combi Budapest 22713 Hycomat Debrecen 18861 Budapest 248 Győr 7617 Trabant Limousin Lada Combi Speciál (2104) Budapest 23010 Budapest 2781 Debrecen 19502 Debrecen 1595 Győr 18545 . Győr 1081 Szeged 1811 Lada Niva (2121) Trabant Combi Budapest 1523 Special Skoda 105 L Budapest 9148 Budapest 12889 Debrecen 7300 Debrecen 9632 Győr 7005 Győr 9636 Wartburg Standard Skoda 120 L Budapest 6469 Budapest 36938 Debrecen 4448 Debrecen 19205 Győr 4276 Győr 23799 Wartburg Special Polski Fiat 126 Budapest 6991 Budapest 10417 Debrecen 6057 Debrecen 5395 Győr 4859 Győr 4803 Wartburg Special Polski Fiat 1500841 tolótetős 18127 Dacia TX 1310, Wartburg Tourist Budapest 26361 Budapest 6235 Debrecen 19622 Debrecen 3520 Győr 17303 Győr 2203 Szeged 248 Lada 1200S Dacia Combi 1310 Budapest 54174 Budapest 10091 Debrecen 38792 Debrecen 5777 Győr 20120 Győr 4585 Lada 1300S Szeged 28 Budapest 25667 Dacia TLX Debrecen 21200 1310 Győr 10745 Budapest 21951 Lada Szamara2108 Debrecen 13118 (3 ajtós) Győr 13555 Budapest 8802 Zastava 20538 Debrecen 5939 Volga Limousin 79 Győr 4054 Volga Combi 50 Lada Szamara Opel Kadett 1564 2109 (5 ajtós) Volkswagen Budapest 651 Golf 809 Debrecen 688 Maruti 990 Szabad választás után- Hogy ezt is megértem! Most már boldogan ha­lok éhen! A Telelottó Szolnoki kisgazdák Rendkívüli taggyűlés Ma délután 16.30 órakor a Füg­getlen Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt szolnoki szervezete rendkívüli taggyűlést tart irodájá­ban, a Kossuth téri irodaház III. emeletén. A téma fontosságára te­kintettel, kéri tagjait a részvételre, (x) I VENI-VIDI- V1CI Megfejtések A lapunkban meghirdetett, a futball-világbainokság je­gyében zajló szellemi sport- vetélkedő ötödik fordulójá­nak helyes megfejtései: 1. Cruyff 2. Farkas János 3. Ge­nova. A hatodik forduló he­lyes tippjei: 1. Igen 2. NDK 3. Milánó. nyertes számai A Sportfogadási és Lottóigaz­gatóság tájékoztatása szerint az április havi Telelottó nyertes szá­mai a következők: 3, 29, 36, 42, 64 TRAFIPAXOS SEBESSÉGMÉRÉS A megyei rendőr-főkapitányság közrendvédelmi és közlekedési osztályának trafipaxos sebesség- mérő gépkocsija holnap 6 és 16 óra között a Szolnok-Kunhegyes-Kun- madaras-Tiszafüred útvonalon, 16 és 24 óra között, Szolnok belterü­letén végez sebességméréseket. Olcsóbb húsnak nem híg a leve Az árakat nem szócsépléssel kell letörni, hanem vállalkozás­sal. Ezt teszi az MDF kisújszál­lási szervezete, amely április 6- ától a kisújszállási vásárcsar­nokban olyan húsbolt üzemelte­tését szervezte meg, ahol 20-30 forinttal olcsóbban vásárolhat hústermékeket a lakosság. A jól felszerelt üzletet Szécsi Imre, húsfeldolgozó szakmunkás veze­ti, a helyi MDF az alapanyag beszerzésében nyújt segítséget.- Vetélkedőt és találkozót szer­vez a Magyarországi Cigányok Demokratikus Szövetségének kő­telki tagozata május 12-ére, Kőtel­ken. A tagozat erre a napra meghív minden cigányszervezetet a me­gyéből, de a megyehatárokon túl­ról is. A programban többek között 24 órás vetélkedő is szerepel. A részvételre jelentkezni lehet a szer­vezet kőtelki irodájánál, Szabad­ság út 3., április 20-áig.- Ma délután 4 órakor tartják egyeztető megbeszélésüket Szol­nokon a városi tanácsnál azok­nak a szervezeteknek, vállala­toknak képviselői, amelyek a ti- szaligeti majális szervezésében részt vállalnak. A minél bősége­sebb program összeállítására várnak minden, eddig még nem jelentkezett szervezetet, pártot.- A szolnoki MMIK-ban találha­tó Heuréka központ e heti ajánlata, különös tekintettel a tavaszi szü­netre: számítógépes játékprogra­mok.- Országos állat- és kirakodó- vásárt tartanak szombaton Dé- vaványán, vasárnap Cegléden.- Czobor Sándor munkáiból nyí­lik kiállítás holnap délután 5 óra­kor a jászberényi Kortárs Galériá­ban (Táncsics M.u.). Az április 28- áig megtekinthető kiállítást No­votny Tihamér nyitja meg.- A Tisza vízállása Tiszafüred­nél 546 em (duzzasztott), Szol­noknál mínusz 64 cm (apadó); a víz hőfoka 13 C-fok. A Hármas- Körös Kunszentmártonnál 10 cm (áradó). A híroldal összeállításában köz­reműködött Tóth András, akivel in­formációk a 33-104-es telefonszá­mon közölhetők. Néplap JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NAPILAP az Axel Springer - Budapest Kiadói Kft. lapja Felelős vezető: az ügyvezető igazgató Főszerkesztő: Hajnal József Főszerkesztő-helyettes: Valkó Mihály Kiadja: az AS-B Kft. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Irodája, felelős az irodavezető Szerkesztőség és kiadóhivatal: 5001 Szolnok. Pf.: 105., I. sz. Irodaház; telefon: 42-211, telex: 23-357 Verseghy Nyomda Szolnok 5001 Szolnok, Vörös Csillag u. 28.. telefon: 35-433 Felelős vezető: Gombkötő Béla Terjeszti a Magyar Posta. Előfi­zethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál, a posta hírlapüzle­teiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR) Bp. XIII. kér. Lehel u. 10/a. 1900 - köz­vetlenül vagy postautalványon, va­lamint átutalással a HELIR Posta­bank Rt. 219-98636 021-02799 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj egy évre 1200 fo­rint, fél évre 630 forint, egy hónap­ra 105 forint. ISSN 0865-0659

Next

/
Oldalképek
Tartalom