Szolnok Megyei Néplap, 1989. március (40. évfolyam, 51-76. szám)

1989-03-31 / 76. szám

SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 1989 . MÁRCIUS 31. 15 Fél évszázad a feketeruhások között Egy olyan szerény sport- mberrői van szó, akit a megyében sokat ismernek, e országosan is elismert já- ;k vezető volt, a neve Ha- lar Antal. 1939-ben tett játékvezetői izsgát Szolnokon, ahol a izsgabizottság elnöke dr. Se- estyén Mihály volt. Azóta evékeny részese a labdarú- óspoortnak, korábban, mint átékvezető, később mint el- enőr segítette a fiatal játék- ezetők fejlődését. Működése Jatt több száz mérkőzést •ezetett, sok NB I-es talál- :ozón volt. partjelző. Később íB Il-es és NE III-as mér­kőzéseken működött közre, ihoi mindig igazságosan bí- áskodott. Több mint egy év­izeden keresztül volt elnö­ke a megyei játékvezető tes- ületnek és elnökségi tagja j megyei labdarúgó szövet­égnek. Eredményes munká­énak elismeréséül a Testne­velés és sport érdemes, ki­váló dolgozója kitüntetésben észesült. Az Országos JT vezetése annak idején arany- coszorús jelvénnyel jutal- nazta 35 éves munkáját. Elnöksége alatt négy Fifa- átékvezetője volt megyénk- íek (Almási, Bállá. Horváth, Szávó) és 20 országos minő- a'tésűvel is rendelkeztünk. \z ötvenes évek elején a Szolnokon vendégeskedő Aranycsapatnak is három al­talommal vezette mérkőzé­seit. Ezután Jászberényben a ’uineai Válogatott, Szolnokon i Légierő lengyel hadsereg- válogatott. 1962-ben pedig a szovjet válogatott—Szolnok ■nérkőzésen működött közre, mint partjelző. Több rangadó jellegű találkozót bíztak rá az NB II-ben is. Emlékeze­tes volt a* Debreceni VSC— Miskolci VSC megismételt összecsapás, ahol 15 ezer né­ző előtt játszottak a csapa­tok. s Tudását elismerték, őt ma­gát szívesen látták minden pályán, A közönség is szeret­te, igazi sportember volt az életben is. A játékvezetést 1965-ben hagyta abba, azóta mint ellenőr tevékenykedik. Korábban országos szinten, manapság megyén “’belül •munkálkodik. Idős kora el­lenére ma is járja a mérkő­zéseket, és nagy tapasztalatá­val segíti a jövő nemzedé­két. Az eltelt ötven évben a sportszeretet vezérelte, szol­gálva az egyik legnépsze­rűbb sportágat, a labdarú­gást. * * * A márciusban megtartott szakszövetségi küldöttgyűlé­sen dr. Soós István a szak- szövetség nevében jutalmat adott át félévszázados mun­kájának elismeréséül. Élete legyen példakép a fiatalok előtt. Rátfai J. Röplabda Elutasították a fellebbezést Rendkívüli ülést tartott a Magyar Röplabda Szövetség elnöksége, amelyen megvizs­gálta a Tungsram SC fel­lebbezését. (Mint ismert, a lámpagyáriak a március 16- án játszott Tungsram—Vasas bajnoki női mérkőzés után — 1:3 — bírói műhibára hi­vatkozva óvást nyújtottak be. Az óvást két nappal ké­sőbb a Versenybizottság el­utasította. A Tungsram nem fogadta el. az ítéletet, fel­lebbezett.) Az elnökség ezt a felleb­bezést elutasította, mivel a Tungsram által sérelmesnek tartott nyitás-elvételnél nem történt bírói műhiba. A pá­lyán elért eredményt jóvá­hagyták, így az 1988—89-es idény aranyérmese a Vasas, ezüstérmes pedig a Tungs­ram. Megyei II. o. labdarúgó­eredmények Pontot vesztett az éllovas J ászjákóhalma—Besenyszög 0:0, Jv.: Gulácsi, 200 néző, ifi: 0:4 (0:1). Szászberek—Alattyán 3:0 (3:0). Jv.: Agócs, 350 néző, gl.: Kántor, Bezzeg, Nagy. Ifi: 2:3 (1:2). Jászfényszaru—Kőtelek 2:3 (1:3). Jv.: Uhrinyi, 250 n., gl.: Csámpai, Horváth ill. Majzik, Csánki, Draskóczi. Ifi: 9:1 (4:0). Tiszatenyő—Tiszaörs 3:0 (1:0). Jv.: Pál, 200 néző, gl,: Márton,'Ramos, Balogh. Ifi: 4:1 (1:0). Kuncsorba—Rákócziújfalu 1:1 (1:0). Jv.: Varga, 100 n., gl.: Nagy I. ill. Fekete. Ifi: 5:5 (2:2). Kisújszállás—Tiszaszőlős 2:2 (1:1). Jv.: Kormos, 300 n., gl.: Sutus, Kincs ill. NagyS. (2). Ifi: 3:1 (0:0). Üjszász—Tószeg 2:0 (1:0). Jv.: Ferenczi, 200 n.. gl.: Er­dei. Szabó. Ifi: 1:0 (0:0). Kunmadaras—Abádszalók 4:0 (3:0). Jv.: Kovács, 300 néző, gl.: Máté (2), Kálmán, Farkas. Ifi: 2:1 (2:0). Megyei II. o. bajnokság 1. Besenysz. 18 12 5 1 37-15 29 2. Szászberek 18 11 4 3 23- 7 26 3. Jj.-halma 18 11 3 4 33-12 25 4. Kisújsz. 18 9 6 3 33-17 24 5. Üjszász 18 8 4 6 34-24 20 6. K.-csorba 18 7 6 5 37-32 20 7. T.-szőlős 18 5 7 6 26-34 17 8. J.-fén-ysz. 18 4 8 6 26-23 16 9. R.-újfalu 18 6 4 8 23-26 16 10. T.-tenyő 18 5 6 7 22-25 16 11. A--szalók 18 4 8 6 23-25 16 12. Kőtelek 18 5 6 7 17-28 16 13. Tiszaörs 18*»5 4 9 18-32 14 14. Alattyán 18 4 5 9 16-22 13 15. K.-madaras 18 5 3 10 30-44 .13 16. Tószeg 18 2 3 13 15-46 7 Megyei II. o ifjúsági bajnokság 1. Kisújsz. 18 15 3 — 74-17 33 2. J.-fénysz. 18 15 1 2 72-14 31 3. K.-madaras 18 14 1 3 81-16 29 4. Besenysz. 18 14 1 3 65-23 29 5. Üjszász 18 12 2 4 54-18 26 6. Sz.-berek 18 10 1 7 41-24 21 7. T.tenyő 18 9 2 7 49-46 20 8. Jj.-halma 18 5 4 9 33-42 14 9. Tiszaörs 18 6 2 10 36-52 14 10. T.-szőlős 18 6 2 10 37-54 14 11. A.-szalók 18 6 — 12 30-48 12 12. R.-újfalu 18 4 4 10 26-55 12 13. Tószeg 18 5 1 12 36-60 11 14. Alattyán 18 5 1 12 29-58 11 15. Kőtelek 18 3 — 15 18-92 6 16. K.-csorba 18 2 1 15 18-80 5 Megyei I . o. ifjúsági 1. Tisza Cipő 18 16 1 1 67-13 33 2. Túrkeve 18 12 $ 3 58-22 27 3. Szó. Vegyi. 18 12 3 3 47-19 27 4. Karcag 18 12 1 5 53-19 25 5. Jászapáti 18 11 3 6 43-15 25 6. J.-ladány 18 • 9 4 5 39-29 22 7. AÉV Szajol 18 9 4 5 44-36 22 8. T.-füred 18 9 3 6 56-26 21 9. T.-földvár 18 7 1 10 30-36 15 10. Kend. M. 18 7 — 11 37-58 14 11. H. Szabó 18 4 4 10 38-39 12 13. J.-alsószt. 18 4 3 11 24-68 11 14. J.ároksz. 18 4 2 12 25-60 10 15. KuTE 18 1 5 12 17-40 7 16. Szó. Cukor. 18 1 4 13 21-89 6 Hírek, eredmények Kunhegyesi labdakergetők A Dózsa Üti Általános Is­kola labdarúgócsapata befe­jezte a téli felkészülést, me­lyet hat teremtornán való részvétel színesített. A leg­nagyobb sikert a Budapest minifoci bajnokságban elért harmadik hely jelenti, hisz az egy évvel idősebbek kö­zött negyven csapatot utasí­tottak maguk mögé a dózsá- sok, csak a későbbi országos bajnoktól kaptak ki. Most, az április 4-i nagy mérkőzésre készülnek, ugyan­is Kunhegyesen a KESE pá­lyán 13 órai kezdettel meg­mérkőznek a serdülő C ma­gyar válogatottal, melynek a legnagyobb sztárja a fradis- ta Lisztes Krisztián, akinek nevét már Európa-szerte is­merik az utánpótlással fog­lalkozó szakemberek. A ma­gyar labdarúgás legnagyobb ígéretének tartják, igaz, hogy még csak hetedik osztályos, de az ő személye is bizonyít­ja. hogy vannak tehetsége­ink, akikért érdemes ki­menni a pályákra. Kunhe­gyesen szeretettel várják a környék utánpótlással fog­lalkozó szakembereit és a szurkolókat. — SZOMBATON megkez­dődött az autósportidény Ma­gyarországon. Ekkor bonyo­lították le Pest és Komá­rom megye útjain a Tavaszi Fesztivál Rallyet, amelyen Szolnokról, az Orosz—Bérezi páros vett részt. Az A-cso- portos autók között 1300 köbcentiméteres géposztály­ban 23 induló közül a 4. he­lyet szerezték meg, mindösz- sze négy másodperccel szo­rultak le a dobogóról. En­nek a géposztálynak a győz­tese Túri—Ajtay Suzuki Swift autóval. A verseny abszolút győztese Selmeczi— Juttassy (Audi). Az ÁB SE versenyzői Lada 1300 S gép­kocsival versenyeztek. — MÁRCIUS 18-án úttörő A szabadfogású területi birkózó versenyt rendeztek Túrkevén, melyen Postás László, a szol­noki Dr. Münnich F. Üti Ál tanulója 55 kg-osok között két győzelemmel első helyen végzett. Idén már a második Kelet-területi első helyét szerezte meg, s így bejutott a Mikrolin Kupa országos döntőjébe. — AZ ŰTTÖRÖ B-kate- góriás korosztály jászberényi versenyén a Kelet-területi kötöttfogású birkózók mér­ték össze erejüket. A TVSE birkózói közül hat versenyző is aranyéremért léphetett szőnyegre. Az egyesületek közötti pontversenyben Túr­keve végzett az élen. Ered­mények: 32 kg: Kaszatnyi 1., 38 kg: Simon 1., 41 kg: Ju­hász 2., 45 kg: Szarka 1., 45 kg: Nagy 2., 73 kg: Her- cegh 2. hely. — BEFEJEZŐDÖTT a Le­hel Vezér Gimnázium DSE nyílt egyéni sakkbajnoksága, amelyen tizennégy ifjúsági sakkozó vett részt. Eredmé­nyek: 1. Kaszab Tamás (LVG DSE) 10,5, 2. Kisné- met László (LVG DSE) 9,5, 3. Ivanics Sándor (LVG DSE) 9,5 pont. — ■AZ ELMŰLT hetekben volt Budapesten a Magyar Sakkszövetség versenytermé­ben a Diákolimpia VI. kor­csoport egyetemi és főisko­lai bajnokság. A huszonnégy induló tizenegy fordulós sváj­ci rendszerű tornán döntötte el a bajnoki címet és a he­lyezéseket. Sinka István, a Jászberényi Tanítóképző Fő­iskola harmadéves hallgatója ezüstérmet szerzátt (Sinka mesterjelölt, a Szolnoki Me­zőgép SE versenyzője, edzője Schrancz István). Mai műsor NB I B férfi kézilabda­mérkőzés Szolnoki Olajbá­nyász—Dunai Kőolaj, Szol­nok, tiszaligeti sportcsarnok 18.00. (Rájátszás az NB I- be kerülésért.) Táv a síi rajt a vízilabda OB l-bon Ideiglenes edzöcsere a Vízügynél Folytatódjék a szolnoki sikersorozat az idei bajnokságban is A hét végén folytatódik a bajnokság a vízilabda OB I-ben, megkezdődik a tava­szi foMuló, bemutatkozik Szolnok sikercsapata, a Víz­ügy SE. Szereplését mindig megkülönböztetett érdeklő­dés kíséri, jogosan, hiszen az utóbbi években rendre az .él­mezőny tagja, a bajnoki cím egyik esélyese, és kimagasló sikereket ér el a Magyar Népköztársasági Kupában is. Játékosai között rendre ta­lálunk válogatottakat, és olyan tehetséges fiatalokat, akik rövid időn belül a csa­pat erősségei lesznek. Ez az önmagából történő örökös megújulás a biztosítéka az állandó élvonalbeli szerep­lésnek és annak, hogy nem­csak a városban, hanem me- gyeszerte, sőt az országban is szeretik, becsülik, elisme­rik a szolnoki vízilabdázó­kat. tekintélyt vívtak és vív­nak ki maguknak. Büszkék lehetünk ezekre a játékosok­ra. A szakosztályt dr. Vezse- nyi Péter, a csapat egykori fürge csatára vezeti, aki 21 évig volt igazolt versenyző, és ebből 15 évet Szolnokon játszott. A bajnoki rajt előtt vele beszélgettünk a csapat helyzetéről., Mint korábban már közöltük, dr. Mayer Mi­hály vezető edző bizonytalan ideig kórházi kezelés alatt áll. és a felkészülés során több játékos sérült volt. vagy betegeskedett. — Sajnos úgy tűnik, hogy Mayer doktor betegsége tar­tós lesz — tájékoztatott dr. Vezsenyi. — Kedden este a szakosztály-értekezleten olyan döntés született, hogy amíg Mayer dr. fel nem gyógyul, addig Cseh Sándor veszi át az első csapat szak­mai vezetését. Mayer dr. egyébként korábban már te­lefonált, hogy ha nem tud jönni Cseh legyen a helyet­tese. — Változtat ez valamit a csapat felkészülésében és a bajnoki szereplésben? — Remélhetően nem. hi­szen a játékosok többsége régi, tapasztalt vízilabdázó, ilyen kiesést át kell hidalni. Cseh egyébként is a mi já­tékosunk volt, ismerik egy­mást és emberileg is jó kap­csolat kialakítása várható. Cseh Sándor főállásban után­pótlás vezető edző az egyesü­letben. A helyettes: Cseh Sándor Mayer, sajnálatosan az idén kisebb megszakítások­kal mindig betegeskedett, el­képzelhető. hogy Cseh Sán­dornak keli irányítani a csa­patot az egész tavaszi for­dulóban. A játékosoknak hi- vatálosan a pénteki értekez­leten jelentik be a változást. De a játékosok közül is so­kan kihagytak edzéseket kü­lönböző okok miatt. — A bajnokságra a teljes csapat rendelkezésünkre áll — folytatta örömmel a szak­osztályvezető. — Tóth Csaba játékra jelentkezett, Hasznos meggyógyult. Mohi kisebb műtéten esett át, Pintér Z. is kihagyott több edzést, Kiss Z. pedig a junior válogatot­tal Izraelben járt. A fel nem soroltak valamennyien egész­ségesek. A fiatalok közül Molnár Péter, Krasznai Gé­za. Nagy Tibor és Magyar István jöhet számításba. Cél a fiatalok beépítése a csapat­ba és a mostani harrnadik hely megtartása. Aztán bár­mi lehet... Mint ismeretes, az első négy helyezett rájátszásban dönti el a bajnoki címet. Mi biztosra vesszük, hogy a Víz­ügy SE csapata ott lesz a négy között. Emlékszünk még az MNK előcsatározá- saira, micsoda remek, szín­vonalas összecsapásokat lát­tunk a Damjanich uszodá­ban! Néha lenyűgözően ját­szott a csapat, a közönség a negyedek között vastapssal jutalmazta a játékát. Ha pe­dig a mérkőzés állása úgy hozta, akkor erejét megfe­szítve mindenki szívvel-lé- lekkel küzdött a sikerért. Csodálatos volt látni a csa­patjátékot! S ezt várjuk majd a bajnoki mérkőzése­ken is. Vezsenyi dr. külön kéri a közönséget, hogy ne csak Szolnokon buzdítsa a csapatot, hanem aki teheti idegenbe is utazzon el, mert a biztatás nagy erkölcsi erőt ad, jobb teljesítményre sar­kallja a játékosokat. Mint megtudtuk, nagyon lelkesen dolgozik, és segíti a csapa­tot a Baráti Kör is. (pataki) A Szolnoki Vízügy SE ta­vaszi sorsolása. Április 1. szombat: Ű jpest—Szolnok. Komjádi uszoda 17. Április 8. szombat: Vasas—Szolnok, Hajós A. uszoda, 18.15. Áp­rilis 9. vasárnap: Szolnok— FTC, Damjanich uszoda. 12. Április 22. szombat: Szolnok —Bp. Honvéd. Damjanich uszoda, 12. Április 23. vasár­nap: Szolnok—Szentes. Dam­janich uszoda 12. Április 29. szombat: Szolnok—Eger, Damjanich uszoda, 12. Ápri­lis 30. vasárnap: Szolnok— Tungsram. Damjanich uszo­da 12. Május 6. szombat: Szolnok—KSI. Damjanich uszoda 16. Május 7. vasár­nap: BVSC—Szolnok. Szőnyi u. 12. Május 13. szombat: Szolnok—OSC. Damjanich uszoda 16. Május 14. vasár­nap : Szeged—Szolnok. Sze­ged, 17. Május 20. szombat: Tatabánya—Szolnak, Tata­bánya. 17. Május 21. vasár­nap: Bp. Spartacus—Szolnok, Kőér u. 17. Á rájátszás jú­nius 3-án kezdődik. Imre, az éremhalmozó Egedi Imre még fiatal em­ber, hiszen a 28. esztendejét tapossa, de már sokadízben a rémületbe kergette az MHSZ különböző szintű lö­vészversenyein a vetélytár- sakat. Pedig célzóvizet sem használ, ennek ellenére rit­kán remeg a keze. Amikor beáll a lőállásba, róla, a kar­cagi Városgazdálkodási Vál­lalat festőjéről szinte-a nyu­galom szobrát lehetne meg­mintázni. De ez csak a lát­szat, mert belül indulatok feszítik: igaz legtovább az első lövésig. Attól kezdve vi­szont kizárja a külvilágot és számára csak a verseny léte­zik. Imre az országos második helyezése után otthon, az MHSZ karcagi klubjában Valamikor kisiskolás ko­rában derült ki róla. milyen pontosan céloz. Ennek első­sorban nem a környékbeli ablaküvegek látták a kárát, hanem a táblára kifeszített tízes kör, amelybe légpuská­val meghökkentően sokszor béletalált. Néhány hónapos gyakorlás után már megyei bajnok, területi első, sőt or­szágos ezüstérmes volt. Mindez folytatódott, mivel ipari tanuló korában a hely­beli szakmunkásképző hon­védelmi klubjának verseny­zőiéként kispuska lövésze óben illetve légpisztoly-vetélkedő- kön vitézkedett. Nem akár­hogyan, hiszen országos har­madikként végzett. Ezután a katonaság következett, majd munka mellett tanult, érett­ségizett, házasodott. Időköz­ben újabb versenyek, ahol országos második, harmadik, negyedik helyezésekkel gya­rapította érmei, serlegei szá­mát. Szerencsére élete párja megértő, támogatja igyekeze­tét, sőt még azt is elnézi, hogy hobbiként pecázni jár. A tervei között szerepel jónéhány további verseny, ugyanis bőséges éremgyűj­teményében akad már me­gyei. területi arany, országos ötödik, negyedik, harmadik, második helyezésért járó érem. Kiadó hely már csak egy akad, valamilyen orszá­gos elsőségnek a medálja számára mivel csak abból nincs a gyűjteményében ... D. Sz, M, Donaueschingenben Súlyemelő Duna Kupa Idei első nagy vizsgája előtt áll a magyar felnőtt súlyemelő-válogatott. Pén­tektől vasárnapig Donau­eschingenben a hagyományos Duna Kupa-versenysorozat nyitóállomásán mérheti fel a gárda erejét Hanzlik János, az új szövetségi kapitány, akit tisztében gyakorlatilag most avatnak fel, hiszen az általa összeállított keret ez­úttal először lép ki a nem­zetközi porondra. A Duna Kupa az egyik legrangosabb, s múltját te­kintve az egyik legpatiná­sabb európai súlyemelő ese­mény. Annak idején a Duna menti országok (innen az el­nevezés) indították útjára a sorozatot, amelynek évente más-más résztvevő ad ott­hont. Mivel tavaly lezárult egy újabb hétesztendős cik­lus, a hét ország válogatott­jai a most kezdődő szakasz­ban ismét az NSZK-beli vá­rosban — amelynek közelé­ben a Duna ered — talál­koznak. 1 t*| Tavaly az ausztriai záró­viadalt a magyarok riyerték, a hét év eredményeinek ösz- szesítése alapján viszont a „szakaszgyőzelmet” Bulgária szerezte meg Magyarország előtt. Most, az új ciklusban, a mindkét országot erősen érintő doppingügyek miatt, s a szükségszerűen levont konzekvenciák következmé­nyeként gyaníthatóan gyen­gébbek lesznek a teljesítmé­nyek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom