Szolnok Megyei Néplap, 1987. november (38. évfolyam, 258-282. szám)

1987-11-27 / 280. szám

8 SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 1987. NOVEMBER 27. 1987. NOVEMBER 27. PÉNTEK VIRGIL NAPJA A Nap kél 7.05 — nyug­szik 15.59 órakor. A Hold kél 12.32 — nyugszik 22.48 órakor. Borult, sokfelé esős idő VÁRHATÓ IDŐJÁRÁS az országban ma estig: Ele­inte változóan felhős, foltokban ködös idő lesz számot­tevő csapadék nélkül. Később délnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet és egyre több helyen ered el az eső. Pénteken országszerte borult, gyakran esős idő lesz, a délutáni órákban északnyugaton már havaseső, hó is előfordulhat. A délkeleti szél sokfelé megélénkül, he­lyenként erős széllökések is lesznek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 8 és 13 fok között várható. TÁVOLABBI KILÁTÁSOK szombattól — keddig: A hét végén változóan felhős idő várható, legfeljebb ki­sebb záporok alakulhatnak ki. A jövő hét elején csapa­dék nem várható, hajnalban párára, helyenként ködre lehet számítani. Színház A Szigligeti Színház színház­termében 19 órakor Mágnás Miska (Rátkay bérlet). Mozi Szolnok Vörös Csillag: fél 5- kor. fél 7-kor és fél 9-kor: Az utolsó kézirat. Tallinn: fél 6- kor Volt egyszer egy vadnyugat I—II. Tisza A-terem: 5-kor és 7-kor A zsaru szava. B-terem: 5-kor A házibuli folytatódik. 7- kor ugyanezt vetítik. C-te- rem: 5-kor és 7-kor A sikátor hercege. Jászapáti Táncsics: Kicsorbult tör (16 é. f.). Jász­berény Lehel: A kék lovag ka­landjai (ifjúsági), mozi: A Be­verly Hills-i zsaru, videomozi: szünnapos. Karcag Déryné: Napló szerelmeimnek I—II. Kis­újszállás Ady: Asz. Kunhegyes Szabadság: Krokodil Dundee. Kunmadaras Petőfi: Rock Rió­ban. Kunszentmárton Körös: Vissza a jövőbe. Mezőtúr Dó­zsa: A 222-es járat. Szabadság: Ifjúsági: A szél harcosai, este Három férfi, egy mózeskosár. Tlszafőldvár Táncsics: Ágyú­golyó futam. Tiszafüred Tisza: A szurámi vár legendája. Tö- rökszentmiklós Dózsa: Silvera­do. Túrkeve Vörös Csillag: A csegemi bűneset. Tószeg Petőfi: szünnap. Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ Kiállítások : A galérián: .,A nagy október és a Jelenkor” című fotódoku­mentációs kiállítás. A jobb oldali vitrinekben: A Pályaválasztási Tanácsadó be­mutatója. A bal oldali vitrinekben: Dia­vetítőgépek bemutatója Kolozsi Sándor gyűjteményébőL Az előtérben: a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola be­mutatója. árusítással Széchenyi városrész Ecseki úti Gimnázium. Kiállítás a XX. sz. grafikáiból. Járműjavító Művelődési Központja Munkásőr út 1. délután 16.30- kor Zorán műsora. A 007 jelenti Vasúti baleset Karcagon Halál a homok alatt Cserkeszftlön Tegnap délelőtt 10 óra 10 perckor a karcagi vasútállo­másról a Budapest Nyugati pályaudvar felé kiinduló gyorsvonat utolsó kocsijából egy idős asszony kiugrott, és a kiemelt gyalogjárdáról a sínek közé esett. Dr. Wi- schák Elekné (Nyíregyháza, Bocskai út 61.) Nyíregyhá­záról Karcagra utazott, de későn vette észre, hogy a vonat az állomásra beérke­zett. Szerencsétlen ugrása következtében a vonat kere­mar típusú markológéppel homokot raktak. A tető a homok súlya alatt beszakadt, és maga alá temette az ott tartózkodó Kovács Ferenc helybeli, Nyomásdülő 47. szám alatti lakost és a tu­lajdonost. A baleset követ­keztében Kovács Ferenc életét vesztette, Tálas sú­lyos, de nem életveszélyes sérülést szenvedett. Az okok kiderítésére a rendőrség vizsgálatot folytat. TÉLI KÖNYVVÁSÁR Kevés a kortársmü, keresettek a klasszikusok Költözik a Földhivatal Régi helyéről, a volt Já­rási Hivatal (most rendőrka­pitányság) épületéből, a Le­hel vezér tér 9. szám alatti szolgáltatóház második eme­letére ' költözik Jászberény­ben a Földhivatal. Üj helyén tágasabb, világos helyiségei­ben az eddigieknél jobb munkakörülmények között, kulturáltabb ügyfélfogadás­ra nyílik lehetőség. November 30-tól már a Lehel vezér téri új székház­ban várja a városból és a Jászság községeiből érkező ügyfeleit a hivatal. A lottó nyerőszámai 44, 62, 63, 82, 84 Huszonnégy kiadó 157 mű­vel készül a hazai könyvki­adás egyik legjelentősebb kereskedelmi akciójára, a Téli Könyvvásárra. A kiadványok többsége már kapható az könyvü^le- tekben, s a kiadók ígérete szerint karácsonyig vala­mennyi tervezett kötet a boltokban lesz. A legtöbb könyvet — több mint hú­szat — az Európa Könyvki­adó adta közre; 12. illetve 10 kötetet kínál a Megvető és a Gondolat Kiadó. A téli könyvvásári kínálatot gaz­dagítják az országos gyer­mekkönyvhétre megjelenő kiadványok, amelyek szintén ezekben a napokban kerül­nek a boltokba. Ezekkel együtt összesen 187 mű lát napvilágot, több mint négy­millió példányban. A téli könyvvásárra vi­szonylag kevés kortárs szer­ző művét jelentették meg a kiadók; úgy látszik kará­csony előtt inkább a kipró­bált értékekben, a klasszi­kusokban bíztak. Ennek el­lenére a világirodalomból Joseph Heller, Friedrich Dürrenmatt, a magyarból pedig egyebek között Mé­szöly Miklós; Tamás Meny­hért, Mándy Iván, Szakonyi Károly és Szász Imre új műveivel találkozhat az ol­vasó. A tapasztalatok sze­rint az eddigi legkelendőbb kötetek egyike Dante Isteni Színjátéka, amely Salvador Dali illusztrációival jelent meg a Helikon Kiadó gondo­zásában. Lesz elegendő csillagszári Az ország egyetlen csillag­szórógyárában — a Bólyi Áfész üzemében — tavaly tűz pusztított, s az újjáépí­tés elvitte az idény felét, mégis sikerült a szokásos mennyiségű, 26 millió csil­lagszórót előállítani. Ehhez a kisüzem harminckét dol­gozójának megfeszített mun­kájára, nyújtott műszakú termelésre volt szükség. Az üzemet biztonságosab­bá tették: átalakították és naponta kitisztítják a szárító kemencét, amelynek szeny- nyeződése okozta a tüzet, az alapanyagokat egymástól el­különítve tárolják az újon­nan létesített raktárakban. Egyébként bevezették a ter­mék mindennapos minőségi ellenőrzését is, a szállítás okozta törésnek pedig azzal vették elejét, hogy a csillag­szórókat már nem puha pa­pírzacskókba, hanem ke­mény kartondobozokba töl­tik. Ttfröksztntmlklóson Autóbusz­megálló áthelyezése Törökszentmiklóson az új autóbusz-pályaudvar építése miatt, november 28-tól, szombattól ideiglenesen — az építkezés befejezéséig — áthelyezik a járatok Kossuth téri érkezési, illetve kiindu­lási helyét a 4. számú főút mentén, a tér előtt kiépített megállóhelyekre. Tegnap nyílt meg a Képcsarnok Vállalat szolnoki Aba Novak termében Bokros Júlia keramikus­művész kiállítása. A tárlat december 3-ig tekinthető meg vasárnap kivételével naponta 9-től 18 óráig ke térd fölött levágta a jobb lábát. A mentők a karcagi kórházba szállították a sé­rültet. ' Ugyancsak tegnap, Cser- keszőlőn, Tálas Imre Bodnár D. út 6. szám alatti lakásá­nak pinceépítése közben történt baleset délelőtt fél 10-kor. A téglából boltívesre kiképzett pincetetőre Wei­Az MSZMP Szolnok Megyei Bizottsága ás s Szolnok Megyei Tanács lapja Főszerkesztő: Lazányi Angéla Főszerkesztő-helyettes: Valkó Mihály Kiadja: a Szolnok Megyei Lapkiadó Vállalat Felelűa kiadó: Nánai Tibor Szerkesztőség és lapkiadó vállalat: »01 Szolnok, Pf. 105 I. sz. Irodaház Telefon: 17-850, teles: 23-357 Szolnoki Nyomda Vállalat 5001 Szolnok, Vörös Csillag ót 28. Telefon: 17-130 Felelőt vezető: Gombkötő Béla Terjeszti a Magyar Potts Előfizethető bármely hirlapkézbesltő postahivatalnál, a hlrlapkézbctftóknél, a Posts hírlapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HEUR) Budapest V., József nádor tér 1.- 1900 - közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HEUR 215-96162 pénzforgalmi jelzószámra. Előfizetési díj egy évre 516,- Ft, fél évre 258,- Ft. egy hóoapra 43,- Ft. ISSN 0133-0758 I Rádió I SZOLNOKI STÜDIO: 6.30—7.00: Jó reggelt Szolnok! Szerkesztő: Pálrétl Ágoston. (A tartalomból: Hírek. Időjárás — A tegnapról tudjuk, mondjuk — Ma történik — Programaján­lat — Lapszemle.) KOSSUTH: 4.30: Jó reggelt! — Zenés mű­sor. — Kb. 8.15; Mai progra­mok. — 8.20: Tér-idő. — 8.50: Katonadalok. — 9.10: Hétszínvl- rág. — 9.40: Ispllángi rózsa. — 10.05: Elbocsátó szép üzenet. — 10.10: Wolf: Spanyol dalos­könyv. — 10.50: Húsz perc country muzsika. — 11.10: Ma­gyar Írás. — 12.30; Ki nyer ma Békéscsabán? — 12.45: Külpoli­tikai könyvespolc'. *— 13100: Klasszikusok délidőben. — 14.10: Vonzáskör. — 14.55: Kritikusok fóruma. — 15.10: Nemzetiségeink életéből. — 15.40: Nóták. —10.05: Beszélgessünk ... — 16.20: „Ret­tenetes ez világnak minden dol­ga”. — 17.00: Kórusfelvételek. — 17.30; Idősebbek hullámhosz­szán. — 18.15: Hol volt. hol nem volt ... — 18.25: Könyvúj­donságok. — 18.30: Esti Magazin. — 19.15: Ifjúság ’87. — 20 15: Töltsön egy órát kedvenceivel! — 21.15: zenésjáték-felvételek. — 22.20: Tíz perc külpolitika. — 22.30: Kapcsoljuk a 6-os stú­diót. — Kb. 23.40; Szimfonikus táncok. — 0.10; Himnusz. — 0.15—4.20; Éjfél után... PETŐFI: 4.30: Reggeli zenés műsor. — 8.05: A madarász. — 8.50: Tíz perc külpolitika. — 9.05: Nap­közben. — 12.10: Polkaparádé. — 12.25: Édes anyanyelvűnk. — 12.30: Népi muzsika. — 13.05: Pophullám. — 14 00: péntektől — péntekig. — 17.05: Ipargaz­dák. — 17.10: Popzene. — 17.30: ötödik sebesség. — 18.33: Fia­taloknak.! — 19.50: Egészségün­kért! — 20.00: „Muzsikánál nincs jobb barát!” — 21.05: Senki többet? Harmadszor. — 22.10: Trió. — 23.20: Könnyűzene — esti hangulatban. — 0.15—4.20: Éjfél után . . BARTÓK: 6.05: Muzsikáló reggel. — 8.08: Időszaki kiállítások. — 8.12: Zenekari muzsika. — 9.26: Ivan Szuszanyin. — 10.10: Dixieland­felvételek. — 10.50: Fúvóstáncok. 11.04: Jugoszláv előadóművé­szek lemezeiből. — 12.20: Ván­dor Sándor énekkari fesztivál 1987. — 13.05: Nagy idők. — 14 05: Zenekari muzsika. — 14.55: Ra­meau: Hippolytus és Aricia. — 18.22: Schubert: Pisztrángötös. — 19.05: A Bécsi filharmonikus zenekar játszik. — 20.00: Erkel operáiból. — 20.30: Klub N — Varsó. — 21.00: Űj lemezeink­ből. — 22.05: Operakettősök. — 22.28: A dzsessz története. — 23.08: Szinészvizsga 1987. iTeleyiKió L MŰSOR: 9.00: Tévétorna nyugdíjasok­nak. — 9 05: Jókai Mór: Avas­rács. A Magyar Televízió és a Pathé Cinema koprodukcióta ism. — 10.05: Panoráma. Világ­politikai magazin ism. — 11.05: Gyémántdijasok fesztiválja ism. Belga zenés film. — 11.25: Moz­gató. Tévétoma mozgáskorláto­zottaknak. — 11.35: Képújság. — 16.00: Hármas csatorna. Aszfalt­dzsungel. — 17.05: Hírek. — 17.10: Három nap tévéműsora. — 17.15: Péntek délután. — 17.15: Évgyűrűk. A nyugdíjasok műsora. — Kb. 17.45: Téka. Közhasznú információk. —17.55: Reklám — Kb. 18.00: Ablak. Közéleti szolgáltató műsor. — 19.00: Álljunk meg egy szóra! Gréts.v László és Vágó István nyelvművelő műsora. — 19.10: Olvassatok mindennap! —19.15: Esti mese — 19.25: Reklám. — 19.30: Híradó. — 20.00; Reklám. — 20.05: Telefere. Vitray Ta­más műsora. — 21.15: A hét műtárgya Alessando Algardi: Héraklesz küzdelme a lemal hidrával (Szépművészeti Mú­zeum). — 21.20: Raklám. — 21.25: Üi hullám. — 22.25: Kül­városi körzet. Amerikai tévé­filmsorozat. A 11 órai híradó. — 23.10: Híradó 3. 2 MŰSOR: 17.00: Tévétorna. — 17.05: ZDF est. A Zweites Deutsches Fern­sehen. az NSZK második tele­víziója a Magyar Televízió II. csatornáján. — 17.05: Bevezető. — 17.10; A ZDF bemutatkozik. — 17.15: Mim krimi rajzfilmso­rozat — Törött poharak. — Pénzhamisítók. — 17.20: Micsoda emberek, ötletes házak. NSZK rövidfilm. — 17 50: Mini krimi rajzfilmsorozat — gyerekeknek. — 18.10: Reklám. — 18.15: Tal­lózás a ZDF rendszeresen je­lentkező magazinjaibó!: Freizeit. Tele-IUustrierte. Aspekte. Aus- landjoumal. — 19.00: Televíziós párbeszéd Egy megkezdett be­szélgetés nyilvános folytatá­sa .. . Résztvevők: dr. Csehák Judit miniszterelnök-helyettes és dr. Rita Süssmuth egészségügy, ifjúság, család és nőkérdések szövetségi minisztere. — 19.30: Titanic (avagy egy katasztrófa utóiátéka). NSZK tévéfilm. — 21.20: Híradó 2. — 21.35: Rek­lám — 21.40; Az engesztelhetet­len múlt Bernd Wígmann és Ar­no Schmuckler rioort-dokumen- tumfilmje. — 22.25: Fordulatos fordulatok (Feliratos!). NSZK * film. — 23.05: James Last Band showműsora NSZK zenés film. — 23.35: Képújság. MOSZKVA: 14.00: Hirek. — 14.15: Gyer­mekfilm. — 15.30; Hírek. — 15.35: Kapcsoljuk Kijevet. — 15.55: Rajzfilm. — 16.15; Élet és tudomány. — 16.45: Világhíradó. 17.00: Dokumentumfilm. — 17.45: Hirek. — 17.50: Szeresd a forradalmat című tv-játék. — 19.00: Híradó. — 19.40; Az át­alakítás reflektorfényében. — 19.50: Filmpanoráma. — 21.20: Esti szórakoztató műsor. — 22.35: Sakk-VB. — 22.50: Ali baba és a negyven rabló — Film 2. rész. — 23.58: Hírek. — 0.03: Mesék a rajzfilmről. — 1.03: A cirkusz porondján. SZLOVÁK TELEVÍZIÓ: 17.00: Hírek. — 17.05: Egész­ségünkért. — 17.15: Zenés ve­télkedő. — 17.55: Nyúl az autó­pályán — Tv-játék. — 19.00: Tv-toma. — 19.10: Esti mese. — 19.20: Időjárás-Jelentés. — 19.30: Tv-hiradó. — 20.00: Fiatalok tv- klubja. — 21.00: Péntek esti vers. — 21.05: Az altatóorvosok és nővérek munkájáról. — 21.30: Időszerű események. — 21.56: Időjárás-jelentés. — 22.00: Ez történt 24 óra alatt. — 22.15: Régi melódiák. — 22.55: Amima — Rajzfilmek a képernyőn. Újvidék: 16.40. Műsorismertetés — ma­gyarul. — 16.45: Tv-napló — ma­gyarul. — 17.00; Reklám. — 17 03: Műsorismertetés. —17.10: Tv-napló. — 17.30: Gyermekmű­sor. — 18.00; Tv-magazin — szlovákul. — 19.00; Ma: tájé­koztató műsor. — 19.15: Rek­lám. — 19.25: Rajzfilm. — 19.30: Tv-nacló — magyarul. — 19.55: Reklám. — 20.00; Törvény Los Angelesben — amerikai sorozat- film. — 22.55: Tv-napló. — 21.10: Kontakt program. —2 2.20: Műsorzárás. BUKAREST: 20.00: Tv-hiradó. — 20.20: Gaz­dasági élet. — 20.30; Belpoliti­ka. — 20.45. Világfigyelő. — 21.00; Tudományos sorozat — 21.25: Jugoszláv korkép- —21.35: Könnyűzene. — 21.50: Tv-hír­adó. Január agyiéi Műszaki vizsgára kötelezik a lassú járműveket A Szolnok Megyei Közle­kedési Felügyelet tájékoztat­ja a Iqssú járművek tulaj­donosait, illetve üzemben tartóit, hogy a 10/1986. XII. 03. KM számú rendeletnek megfelelően, 1988. január 1- et követően a 11 kW-nál na­gyobb motorteljesítményű, lassú járművek közúti forga­lomban való részvétele mű­szaki vizsgához, illetve mű­szaki érvényességhez kötött. A vizsgák zavartalan lebo­nyolítása és a tavaszi torló­dások elkerülése érdekében, januárban és februárban a lassú járművek részére vizs­ganapokat tartanak, ame­lyekre kérik a járművek elő­zetes bejelentését. — IN MEMÓRIÁM Beatles címmel, szombat este 8 órai kezdettel tart a Törökszent­miklósi Művelődési Központ a pódiumteremben zenés, táncos emlékestet a legen­dás együttes megalakulásá­nak 25. évfordulója alkalmá­ból. Zenét az. újjáalakult Centrál együttes szolgáltat. Virgil A VIRGIL a latin Vergilius nemzetségnév rövidült módosulata. A változás a latin virgo (szűz) szó hatására tör­tént. A Virgil becézése: Virgi. — HÉTFŐN folytatódnak Túrkevén a tanácstagi be­számolók. Este 6 órakor a szakközépiskolában Vadász Istvánná és dr. Szőllősi Kál­mán; a Vass út 10. szám alatti kisegítő iskolában Bordács Lajos, Kiss István és Hagymási Istvánná; a Kálmán király út 2. szám alatti iskolában Négyesi La­jos és Kromperger György- né tanácstagok találkoznak választóikkal. — KERTBARÁTOK figyel­mébe: Szolnokon a NEFAG Kiss János út 122. szám alat­ti fatelepén cserjék, díszfák kedvezményes vására nyílt. Megtalálható a már az első évben termő feketeribizli- tövek mellett a dekoratív levelű mocsártölgy, a nyírfa a finom termésú törökmo­gyoró, a díszes vesszőjű vö­rösgyűrűs som is. Hétköznap délután fél 5-ig, szombatos 12 óráig várják a vásárló­kat. — SÜNI-NAPOT rendez szombaton 10-től 15 óráig a Megyei Művelődési és Ifjú­sági Központ. Madárvásáré! -tombola, mesemozi, számí­tógépes bemutató várja a gyerekeket és szüleiket. Ta­lálkozhatnak a Süni-vágta kitalálóival is. Elézetes letartóztatásban Tizenéves telvajok A rendőrség elfogta él előzetes letartóztatásba he­lyezte azt a három tizenévei fiatalt, akik alaposan gya­núsíthatok azzal, hogy no­vember 12-én egy személy- gépkocsiból elloptak eg; olyan diplomatatáskát, amelyben három és fél mil­lió forint értéket meghala­dó készpénz, ékszer és betét könyv volt. Az országosai kiadott körözés alapján Bu dapesten az Óra- és Ékszer kereskedelmi Vállalat egyi'l boltjában ismerték fel az el tulajdonított aranyból ké­szült karláncot. A gyanúsí­tottak beismerték tettükéi A Slzolnok Megyei Rendőr­főkapitányság az ügybei folytatja a vizsgálatot.

Next

/
Oldalképek
Tartalom