Szolnok Megyei Néplap, 1986. augusztus (37. évfolyam, 180-204. szám)

1986-08-28 / 202. szám

8 SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 1986. AUGUSZTUS 28. 1986. AUGUSZTUS 28. CSÜTÖRTÖK ÁGOSTON NAPJA A Nap kél 5.57 — nyug­szik 19.35 órakor. A Hold kél 23.23 — nyug­szik 15.40 órakor. Változékony idő ELŐREJELZÉS az ország területére ma estig: Ele­inte napos, száraz, gyorsan melegedő idő lesz. Délután­tól dél, délnyugat felöl erősen megnövekszik a felhőzet és egyre többfelé várható eső, záporeső. Egyfúttal meg­élénkül, megerősödik a déli szél. A legmagasabb nap­pali hőmérséklet ma 24, 28 fok között alakul. Mozi Szolnok Vörös Csillag: Ártat­lanság bizonyítása (III. bcly- áron, 16.30, 13.30 és 20.30 óra­kor). Kert: szünnap. Tallinn: Tűzvonalban (II. helyáron). Ti­sza : Elvis Presley (III. hely­áron). Reptér: Fehér törzsfőnök (II. helyáron). Széchenyi: Ka­mionmozi. Vegyiművek: Nyo­más utána (kiemelt helyáron). Szandaszőlős Terv: szünnap. Abádszalók Petőfi: Te már nagy kisfiú vagy (II. helyáron, 14 é. t.). Jászapáti Táncsics: Szamu­rájháború (II. helyáron. 14 é. f.). Jászberény Lehel: Támadás a Knull bolygó ellen (III. hely­áron). Kert: Egy maréknyi dol­lárért (kiemelt helyáron). Mo- presszó: Menekülés a győzelem­be (II. helyáron). Vándor: Va­rázssapka. Így Jöttem. Karcag Déryné: Segítség, felszarvaztak! (III. helyáron). Kisújszállás Ady: Ivanhoe. Kunhegyes Szabadság: A Sárkány közbelép (III. hely­áron, 14 é. f.). Kunmadaras Pe­tőfi: Sárkányölő (III. helyáron). Kunszentmárton Körös: Liliomfl. Mezőtúr Dózsa: Nincs kettő négy nélkül (III. kiemelt hely- áron). Szabadság: Szerzetesek géppisztollyal (II. helyáron). Rákóczifalva Rákóczi: Az alvi­lágot«felszámolni. Tiszaföldvár Táncsics: Popeye (II. helyáron, 14 év. f.). JTiszafüred Tisza: Indiana Jones és a végzet temp­loma (kiemelt helyáron). Tó­szeg Petőfi: Egészséges erotika. Törökszentmlklós Dózsa: Nászút féláron. Túrkeve Vörös Csillag: Zorró (III. helyáron). Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ Kiállítások : A galérián: Kántor Andor fes­tőművész kiállítása. A Jobb oldali vitrinekben: Pravda Julianna kártyanaptár kiállítása. A Pályaválasztási Ta­nácsadó bemutatója keretén be­lül a Tiszamenti Vegyiművek kiállítása. A Jobb és bal oldali társalgó­ban : NEFAG bútorkiállítás. Megyei szövetkezeti napok Kedvezmények, kóstolók A megyei szövetkezeti na­pok rendezvénysorozatában az áfészek különböző part­nerekkel más és más ked­vezményeket biztosítanak a vásárlóknak. A Kunszent­márton és Vidéke Áfész az Orosházi Füszérttel 11 tele­pülésen szervezte meg egyes kozmetikai cikkek és élelmi­szerek „egyet fizet — ket­tőt kap” vásárát. Egészséges életmód címmel baromfi­töltelékáruból a helybeli és a környező települések ABC- iben rendeznek kóstolással egybekötött bemutatókat. Szinte minden napra jut valami újdonság a Török­szentmiklósi Áfész működési területére is. Hétfőn a Fejér Megyei Zöldért Vállalat új szörpjeit ízleltették meg a fogyasztókkal, az Egzotikus ízek bemutatóján Tiszapüs- pökiben és a Napsugár ABC- ben. Tegnap a Tavasz ABC- ben a Gabonaforgalmi és Malomipari Válalattal közö­sen a szójából készült ételek kóstolója várta a korszerű, változatos koszt iránt ér­deklődőket. Ma és holnap a Park étteremben és a ken­gyeli kisáruházban tejter­mékek, pénteken a kuncsor- bai és a tiszapüspöki biszt­róban szárnyasételek csábít­ják kóstolásra, illetve vásár­lásra az érdeklődőket. Fölmérték a viharkárokat Fölmérték az utóbbi na­pok vihar- és jégkárait Bács-Kiskunban és Szabolcs- Szatmáirban. ' Baja és Kiskunhalas térsé­gében tíz község határán pusztított az erős szél, s a jégeső. A szántóföldi, és a kertészeti 'kultúrákban tett kárt 35 millióra, a gazdasá­gi és a lakóépületek rongá­lódásából adódót pedig 15— 20 millióra becsülik. Szabolcs-Szatmár 40 nagy­üzemi gazdaságában tizen­egyezer hektáron — főként az alma és a dohányültetvé­nyekben — nyolcvanmilliós kárt okozott az orkánszerű szél. Nyíregyházán és a kör­nyező községekben, valamint Nagyecsed és Csenger kör­nyékén csaknem félezer épü­letet is megrongált a vihar. Az Állami Biztosító szakér­tői a helyreállítási munkák mielőbbi elvégzését azonna­li, helyszíni kártérítéssel se­gítették; a károsultaknak több mint egymillió forintot fizettek ki. Kedden lottó jutalomsorsolás Nyolc húzás szeptemberben A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság szeptemberben összesen nyolc lottóhúzást rendez. Kedden tartják a lottó au­gusztusi jutalomsorsolását, amelyen összesen 1320 tárgy­nyeremény — köztük főnye­reményként Zasztava és Da­cia személygépkocsi — talál gazdára. Szeptember 5-én Istenme­zején, 12-én Bátonyterenyén, 19-én Izsákon, 26-án pedig Pannonhalmán húzzák a lottó esedékes heti nyerő­számait. Ezenkívül szeptem­ber 16-án tartják helyszíni közvetítéssel Budapesten a TV-lottó számsorsolását, 23- án pedig a tárgynyeremény­sorsolást. Végül szeptember 30-án, ugyancsak Budapesten ren­dezik a lottó havi jutalom- sorsolását. Az ügyész halálbüntetést kért Ladislav Ambruz bűnügyének tárgyalása Ladlslav Ambruz a bíróság előtt Csaknem kétmillió forint a heti nyereményalapra A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság tájékoztatja fo­gadóit, hogy a 35. játékhéten a totócsalás bírósági határo­zatának végrehajtása foly­tán befolyt 1 880 365,80 fo­rinttal kiegészül a nyere­ményalap. Az összeg a négy nyerőosztály között egyenlő arányban kerül felosztásra. SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP AZ MSZMP Szolnok Megyei Bizottság« és a Szolnok Megyei Tanács lapja Főszerkesztő: Lazányi Angéla Főszerkesztő-helyettes: Valltó Mihály Szerkesztőség elme: 3001 Szolnok, 1. sz. Irodaház Tel.: 17850 Kiadja: Szolnok Megyei Lapkiadó Vállalat 5001 Szolnok, Pf. 105 Tel.: 17-850. Telex: 23—357 Felelős kiadó: Nánal Tibor Szolnoki Nyomdu Vállalat 3001 Szolnok, Vörös Csillag út 28 Tel.: 17-130 Felelős vezető: flombkülő Béla Szolnok, 1886 augusztus hó 2960 Terjesztő szerv: a Magyar Posta ISSN szám:HU 01330756 Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető: bármely hirlap- kézbesítő postahivatalnál, a hfrlapkézbesitőknél. a posta hírlapüzleteiben és a Ilirlnp- előfizetésl és Lapellátási Irodánál (HELIR) Budapest, V., József nádor tér 1.1900 közvetlenül vagy postautal­ványon, valamint átutalással a HEI.TR 215-96162 pénzforgalmi Jelzőszámra. Előfizetési dij: 1 évre 5t6 Ft, fél évre 258 Ft, egy hóra 43 Ft. Megjelenik: naponta, vasárnap kivételével. XXXVII. évfolyam 202. szám. 1986. augusztus hó 28. Hétfőn kezdődött a Fővá­rosi Bíróságon a csehszlovák állampolgárságú Ladislav Ambruz bűnügyének tárgya­lása. Tiltott határátlépés, fegyveres rablás, nemi erő­szak, s aljas indokból elkö­vetett emberölés a vád. Ambruz nem tagadta bűnös­ségét ... ! A Fővárosi Bíróság es­küdtszéki termében tegnap folytatódott Ladislav Amb­ruz bűnügyének tárgyalása. Dr. Lehoczki János és dr. Varga Zoltán öttagú bünte­tőtanácsa előtt a perbeszé­dekre került sor. Dr. Kurucz Péter ügyész a vádiratban foglaltakat vál­tozatlanul helytállónak tar­totta, s megállapította: a nyomozóhatóságok által fel­tárt bizonyítékok — a vád­lott vallomásával egyezően •— a bűncselekmények elkö­vetését igazolják. Mindezek alapján indítványozta, hogy a bíróság Ladislav Ambruzt mondja ki bűnösnek fegy­veresen elkövetett tiltott ha­tárátlépés, három rendbeli fegyveres rablás, két rend­beli erőszakos közösülés, va­lamint egy rendbeli aljas célból elkövetett emberölés bűntettében. Az ügyész in­dítványozta, hogy a Fővárosi Bíróság a vádlottat ítélje ha­lálra. Dr. Orosz Balázs védőbe­szédében enyhítő körülmé­nyeket felsorolva indítvá­nyozta. hogy a vádlottat a bíróság szabadságvesztésre ítélje. Az utolsó szó jogán Ladis­lav Ambruz csupán annyit mondott: a bírósághoz cím­zett levelében mindent meg­írt, amit saját védelmére fel kívánt hozni. A bűnügyben szeptember 3-án hoz ítéletet a Fővárosi Bíróság. Rókavadászat, holdfényes túra, karnevál Családi körben IHirek I elrepült az egy hét... Ismét megszervezte a Szol­nok Megyei Úttörőelnökség és a Megyei Gyermek- és If­júságvédő Intézet a megyé­ben élő állami gondozott gyerekek és nevelőszüleik közös táborát. Nagyvisnyón töltött egy felejthetetlen he­tet hetvenhét gyerek (4—17 évesek) és 38 nevelőszülő. A csoport — három autó­busszal .— kedden érkezett haza. Kicsik és nagyok nem győzik mesélni az élményei­ket. Megismerték a tábor környékét, a Bükk földrajzi, természeti, gazdasági és nép- művészeti kincseit. Jártak a Bükki Nemzeti Parkban, Dé- des váránál, kirándultak Aggtelekre, látták a Baradla barlangot. Izgalmas éjszakai túrán és tábori karneválon vettek részt, volt táncház és sütés-főzés bográcsban, já­tékos rókavadászat és egyéb versenyek, hallgattak elő­adásokkal és foglalkoztak a pályaválasztással. Ágyneműszellőztetés a nyárutói napsütésben. Felvételünk Tiszaszentimrén készült T. K. L. Számító^ gépek az évnyitóra (Tudósítónktól) Jelentősen javultak szep­tembertől a jászjákóhalmi iskola működésének feltéte­lei. A korábban megtartott kommunista szombatok, il­letve a hulladékgyűjtés ered­ményeként a hét folyamán két számítógépet vásárolnak 'melyeket a tanévnyitón Szi- ráki Bertalan tanácselnök ad át az általános iskola tanuló­inak. Ugyanebből az összeg­ből épültek meg a szükséges mellékhelyiségek az „öreg" iskolánál. A nyári szünet alatt a gamesz dolgozói új, a szabadba nyíló pincelejá­ratot készítettek az „új" is­kolánál, megszüntetve ezzel a folyosóra áramló széngázt és szennyeződést. — TEGNAPI lapunkban névelírás történt. A szak- szervezetek Szolnok városi szakmaközi bizottságának titkárává a Jászkun Volán nyugalmazott igazgatóját, Kerekes Ferencet választot­ták meg. Faluházat építenek a Zala megyei Bagód községben. Az 1200 lakosú település köz­pontjában — Makovecz Im­re Ybl-díjas építész és kol­légája, Koppány Zoltán ter­vei alapján — egy hajdani kastélyt újítanak fel és ala­kítanak át erre a célra. Beatrix, Erna A korai kereszténység eszmekörében keletke­zett a mai BEATRIX nevünk, amelynek latin­ból vett jelentése: „bol­dogságot adó nő”. Tör­ténelmünkből ismeretes hogy három király fele­sége, II. Endre, Róbert Károly és Mátyás ki­rályé viselte ezt a nevet. A világirodalomban azonban Dante tündök­lő szépségű Beatricejé- vel költözött be, akinek korai halála a költőt gyönyörű szonettjei és az Isteni színjátéknak a női ideált megörökítő utolérhetetlen sorai írá­sára ihlették. A képző- művészetben Giotto, Botticelli, Böcklin, De­lacroix és mások, a ze­nében Liszt szonátája, Wolf-Ferrari oratóriuma örökítette meg az alak­ját, de 1924-ben és 1935- ben film is készült Ame­rikában Dante Pokla, egy lélek színeváltozása címmel. Napkollektorok a lakótelepen Kísérleti -jelleggel néhány lakótelepi ház tetején is el­helyezték a Pest Megyei Mű- anyagipari Vállalat napkol­lektorát, a Pemüsolart. A berendezés polietilénből ké­szült, vízzel feltöltött csőhá­lózata a Nap sugárzási ener­giáját gyűjti össze. A felme­legített vizet szigetelt tar­tályba juttatják, így a hő­energia éjszakára is tárol­ható. A Pemüsolar — amit eddig főként kerti, illetve a strandokon lévő zuhanyozók melegvízellátására alkal­maztak sikerrel — egyszerű és olcsó, fölszerelése 3—4 éven belül megtérül. Lakótelepi alkalmazásá­nak lehetőségeit most a Fő­városi Távfűtő Művekkel közösen keresi a gyártó. A berendezésből a nyári hóna­pokban a számítások szerint 20—30 százalékos energia­megtakarítás érhető el. Amennyiben a gyakorlat igazolja az elgondolásokat, a távfűtésű lakóépületek tete­jére fölszerelik a napkollek­torokat. Ravel Ágoston Száz éve született Pavel Ágoston (1886, Vashidegkút — 1946, Szombathely) nyel­vész és etnográfus. Egészen fiatalon feltámadt érdeklődése az irodalom iránt. 1911-ben magyar—la­tin szakos tanári, majd 1913- ban doktori diplomát szer­zett a budapesti tudomány- egyetemen. Az 1910-es évek­ben többek közt Dombóvá­ron, majd 1920-tól Szombat­helyen tanított. 1924-től 1942-ig vezette Vas várme­gye és Szombathely Város Kultúregyesülete könyvtá­rát, 1928-tól néprajzi tárát is. 1933-ban átvette a Vasi Szemle (Dunántúli Szemle) című helyismereti folyóirat szerkesztését. 1941-ben a szegedi egyetemen a délszláv nyelv és irodalom tárgyköré­ben egyetemi magántanárrá képesítette magát. Nyelvé­szeti munkásságának közép­pontjában a Mura vidéki szlovén nyelvjárás vizsgála­ta állott. A népköltészetből kiindulva, tanulmányaiban (Az Orpheus monda rokonai a délszláv népköltészetben, A Hunyadiak a délszláv nép- költészetben) foglalkozott a szlovén irodalmi nyelv ki­alakulásának kérdéseivel, és magyarra fordította annak világirodalmi rangú reme­keit, közöttük Ivan Cankar munkáit. — A TAKARMÁNYOZÁSI és a gondozási körülmények javítása érdekében á szar- vasmarha-ellető Istálló re­konstrukcióján dolgoznak a Jászboldogházi Aranykalász Tsz-ben. Az 1,4 millió forin­tos beruházás kivitelezését áprilisban kezdték és no­vemberre fejezik be. — AZ ŰRHAJÓZÁSSAL is­merkedhetnek a hónap vé­géig a mesterszállási klub- könyvtár látogatói, a mező­túri művelődési központ vándorkiállításának segítsé­gével. Kétpón Kun Béla, Me- zőíhéken Marx Károly életét és munkásságát ismertető dokumentumokat állított ki a* városi intézmény a klub­könyvtárban. — A JÁSZÁROKSZÁLLÁSI strandfürdő hidegvíz-ellá­tása érdiekében kutat fúrnak a VIKUV dolgozói. Az 1,5 millió forint költségű beru­házással, a vízminőségtől és a hozamtól függően, a nagy­község ivóvízellátása is ja­vítható. — A TISZA vízállása tegnap Tiszafürednél 538 centiméter (duzzasztott), Szolnoknál —80 centiméter (apadó) volt. A víz hőmérséklete Szolnok­nál 21,8 Celsius-fok. — A KISIPAROSOK Orszá­gos Szervezete a „Kisiparo­sok a nemzetközi szolidari­tásért” jelszó jegyében teg­nap a Magyar Szolidaritási Bizottságnak kisipari termé­keket, díszműárukat adott át. hogy az eladásukból befolyó pénzösszeg szolidaritási cé­lokat segíthessen. — Egy kis munkát viszek haza

Next

/
Oldalképek
Tartalom