Szekszárdi Vasárnap, 2015 (25. évfolyam, 1-44. szám)

2015-10-25 / 37. szám

^ SZEKSZÁRDI VASARMAP 2015. október 25. Hamis biztonságérzetet is adhat a szénmonoxidjelző A képen balról jobbra: Huszár Tibor, dr. Balázs Gábor, Benkő József és Foltin Gyula Örvendetesen csökkenő ten­denciát mutatnak országo­san és így Tolna megyében is a szénmonoxid-mérgezések okozta tragédiák. Ám amíg csak egy is előfordul, addig nem árt tudni, mit tehetünk a megelőzés érdekében. Az alfa és az omega a tüzelőbe­rendezésekben, illetve az elve- zetőkben, különböző - nekünk felróható - okok miatt kelet- | kező füstgáz, a maga szénmo- o noxid-tartalmával. A Tolna Megyei Katasztrófa- védelmi Igazgatóság múlt heti aktuális sajtótájékoztatóján nyo­matékosan felhívták a figyelmet a gázkészülékek rendszeres, éves alapos - szakemberekkel törté­nő! - ellenőriztetésére. Ezzel a tüzelési móddal összefüggésben fordul elő a balesetek többsége. (A szilárd tüzelés direkt veszély nincs, ám indirekt annál inkább - például ha a kémény nem meg­felelő, folyamatosan rakódnak le ott égéstermékek, s előbb-utóbb kialakulhat a füstgázképződés­sel járó, nemkívánatos égés és a szén-monoxid visszaszivároghat a lakótérbe is.) Ha már nem ellenőriztetünk annyiszor és oly módon, ahogy azt kellene, éljünk azzal a le­hetőséggel, hogy a területileg illetékes tüzeléstechnikai cég (jelen esetben a Caminus) az idevonatkozó törvényi köte­lezettségét teljesítve minden­kihez minden évben egyszer „kiküldi” a kéményseprőt. Őt érdemes a lakásba beengedni, hiszen észreveszi a nyilvánva­ló vagy rejtett hibákat is, akár a berendezésben, vagy éppen a kémény vizsgálatakor. Ha már előjele mutatkozik a gáz meg­jelenésének, a szakember azon­nal intézkedik. Huszár Tibor, a Caminus Tüzeléstechnikai Kft. ügyvezetője a sajtóeseményen megjegyezte: munkatársaik jól képzett szakemberek. Mivel az oxigénnél háromszor jobban kötődik a vér hemoglo­binjához a szén-monoxid - emi­att, valamint mert nehezen felis­merhető, válhat gyilkossá -, nem mindegy, hogy mit teszünk a kezdeti tünetek megjelenésekor - adott tanácsokat a tájékoztatón Benkő József vezető mentőtiszt. „Első és legfontosabb teendőnk a szellőztetés. Egyébként húsz százalék térfogat fölött már je­lentkezhetnek olyan tünetek, mint a hányinger, a szédülés, eh­hez hasonló rosszullét, negyven százaléknál már az izomgyen­geség, vele együtt a menekülési képtelenség is fölléphet, hatvan százaléknál pedig - sajnálatos módon - a kiérkező mentők már nem tudnak segíteni a bajbaju­totton” - tudtuk meg a szakem­bertől. A reklámkampányok hatásá­ra is megnövekedett az érdeklő­dés a széles skálán mozgó szén­monoxidjelző készülékek iránt. Ezek ára háromezer forinttól akár a hatvanezerig terjedhet. A fogyasztóvédelem illetékes szer­vei a közelmúltban kiderítették: az általuk laboratóriumokban bevizsgáltatott készülékek, a gyártó állításával ellentétben - nem jeleznek semmit! A tolnai kormányhivatal fo­gyasztóvédőinek tapasztalatai nem voltak ennyire rosszak, de mint azt Foltin Gyula, a hivatal illetékes főosztályának helyettes vezetője elmondta: ők is találták több nem működő, a vásárlót megtévesztő terméket. Kellő támpontot nyújt a készülékkel már rendelkezőknek, hogy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Fő­hatóság a honlapján közzétette a honlapján a valóban működő, és a már megbukott, „hamis” ké­szülékek listáját. Ám, ha sikerült is rendben működő készüléket vásárolnunk, szem előtt kell tar­tani: nem mindegy, hogy milyen helyre szereljük fel, figyelni kell a szavatossági idő lejártára, illetve az elemcserére. Ám ha az ottho­nunkba bekopogtató szakember úgy látja, hogy nem megfelelő helyen van a műszer, minden bizonnyal áthelyezi azt. A működő, akár több tízezer forintért vásárolt szerkezet is a hamis biztonságérzetet kelthet viszont azokban, akik elhanya­golják kazánjaik, konvektoraik rendszeres, alapos évenkénti, avagy kétévenkénti ellenőrzé­sét, s a kéményeik sem felelnek meg az előírásoknak. B. Gy. Felfüggesztett fogházbüntetést kapott két szekszárdi nőgyógyász Egy-egy év, felfüggesztett fogházbüntetésre ítéltek kedden, nem jogerősen két szekszárdi nőgyógyászt, mert egy várandós nő halá­lát okozták a Tolna Megyei Balassa János Kórházban. A Szekszárdi Járásbíróság ha­lált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyez­tetés vétségében mondta ki bűnösnek az orvosokat, és az egy évre felfüggesztett szabad­ságvesztés mellett 600-600 ezer forint pénzbüntetéssel sújtotta őket - tájékoztatott Kovács Il­dikó, a bíróság szóvivője. A tényállás szerint 2012. július 3-án este egy terhessége tizenhato­dik hetében lévő nőt vittek a szek­szárdi kórházba erős vérzéssel. A két orvos eltávolította a magzatot. A jelentős vérveszteség miatt a nő sokkot kapott, és összeomlott a keringése. Másnap hajnalban egy harmadik orvos eltávolította az asszony méhét, akinek ennek ellenére nem javult az állapota, és négy nap múlva életét vesztette. A bíróság szerint a nő ellá­tása közben az orvosok több­ször megszegték foglalkozásuk szabályait. Többek között nem kutatták a szokatlanul nagy vér- veszteség okát, és a kellő időben nem végezték el a méh eltávolí­tását, ami esélyt jelentett volna a beteg életben maradására. SZV/MTI

Next

/
Oldalképek
Tartalom