Székes-Fejérvári Naptár, 1910 (38. évfolyam)

Kalauz - Fejérvármegye

166 Schneider Heinrik, alelnök Galambos József, jegyző Dusbaba Viktor pénztárnok Ulcz Nándor, könyvtárnok Csajtai Pál. — Jótékony nőegylet. Székhelye Mór, fővédnök és elnök br. Trautenberg Frigyesné, szül. gr. Almássy Emília, alelnök Kégl-Vértesy Anna, pénztárnok Szauer Györgyné, titkár Jókay Endre., — Izr. nő- egylet. Székhelye Mór. Elnök Steiner Izraelné, pénztárnok Ganz Mórné, ellenőr Mandi Gusztávné. — Az orsz. segélyzó nőegylet móri (vöröskereszt) fiók- egylete. Székhelye Mór, „elnök br. Trautenberg Frigyesné és Gourcy Henrikné, titkár üresedésben. — Önsegélyző népbank. Székhelye Mór, elnök Turmayer Gyula, igazgatók Vas Ferenc, dr. Lőwy Miksa, dr. Heumann ■ József, Steiner Izrael, könyvvivő Brettschneider Henrik, pénztárnok Schwarcz Mór, ügyvéd Försner Mór. — Mórvidéki takarékpénztár. Székhelye Mór, elnök br. Trautenberg Frigyes, igazgató Pénz Alajos, könyvvivő Szauer Ferenc, pénztárnok Steiner József, ügyvéd és titkár Kitlberger József. — Móri kath. kör. Elnök Schweighard Veremund, alelnök Kriegler Sándor, pénztárnok Szélics János, gondnok —, könyv­tárnok —, titkár Hőbausz Rezső, 160 tag. — A móri kér. hitelszövetkezet tisztikara. Elnök Szentiványi Károly, el. titkár Schweighard Veremund, igazgatók Gaszner József, Ruff György, Steiner József, Schindelle Antal, Szélits János, választmányi tagok Abele Ferenc, Brettschneider Ferenc, Buder János, Flátsker János, Forstner Ferenc, Frey József, Dipold Alajos, Geszler Mihály, Gippert György, Kadelka Ferenc, Kornsee István, Kuttér József, Langhmáhr Sándor, Mergl Ferenc, Mergl Márton, Pisch Ferenc, Pisch János, Pisch József, Pisch János, Ruff István, Schindele József, Stéger Márton, Szabó Ferenc, Szilágyi Vendel, Kriegler Sándor fel. biz. elnök, Hub Rezső és Pisch József f. b. tagok, könyvelő Fischner Ernő, pénztárnok Flátsker György. — A móri kér. fogyasztási szövet­kezet tisztikara. Elnök Szentiványi Károly, alelnök Schweighard Veremund, igazgatók Flátsker György, Kriegier Sándor, Mergl Ferenc, Ruff György, Steiner József, Szélits János, felügyelő bizottság Hub Rezső, Geszler János, Geszler Mihály, Krár János, Klebert Péter, Körmendy Péter, Magocs Pál, Schindele József, Stéger Márton, póttag Abele Ferenc, választmány Hasz Ferenc, Frey Márton, Erdélyi (Juraszek) Sándor, Pisch János, Grülf Antal, Dipold Alajos, Apolcer József, Ackl Péter, Frey Márton, Heins Ferenc, Abele Ferenc, Kornsée j István, Pisch János, ör. Pisch János, Mergl János, ifj. Mergl János, Ruff Ferenc, Ruff Lajos, Érti Ferenc, Schmidt Márton, Zahola Pál, Pisch János, Schindele Antal, Pisch és Wittner János, póttag Bretti Jakab, üzletvezető Amon Imre. — Móri ifjúsági kör. Elnök P. Klazer Gyula, alelnök Arnstein Ödön, pénztárnok Stern Béla, könyvtárnok Leimetzer József, gazda Csajtai Pál. — Móri dalegylet. Elnök Szőke Miklós, alelnök Hajós József, karmester Okányi Sándor, pénztárnok Dusbaba Viktor, titkár Galambos József, gazda Ulcz Nándor, zászlótartó Aschen­brenner Ferenc. — Országos vásár tartatik a községben Szt. György napi, Szt. f Háromság napi, Rozália és Mártonnapi, mindig hétfőn, hetivásárok hetenkint pénteken. — Közigazgatásilag a községhez tartozó puszták Árki, Géza-major, Karolin-major, Vajai, Üröm-major, Felső-, Alsó-, Kis-Dobos, Sövé’nykut, Törös, Tímár. . Nadap. Terjedelme 1204 k. h., 726 lakossal, orsz. gyűl. képv. vál.száma 45, választó kerület Csákvár, székesfehérvári járás, tsz., jb., tkh., adh. Székes­fehérvár, helyben posta ügynökség, ut. uvá. Nyék, jegyző és anyakönyvvezető Schwartz Fülöp, biró Reichenbach Flórián, törvénybiró Scholl Ferenc, közgyám Kailbach György, községi pénztárnok és adószedő Kailbach János, körorvos dr. Grünfeld Ignác lakik Lovasberény, szülésznő üresedésben, elöljárók Klausz József, Scanned by CamScanner

Next

/
Oldalképek
Tartalom