Székes-Fejérvári Naptár, 1910 (38. évfolyam)

Kalauz - Fejérvármegye

167 Kleisz Fábián, Marksz József és Kimmekmann Ferenc. -— Iskolaszék. Elnök Kolonics Károly plébános, jegyző Nikolényi János, tagok gróf Cziráky Antal, Varga János, Kailbach János, Kaiser Vendel, Marksz József, Bauer József, Klausz István, Reichenbach Flórián, Scheiner István, Fülöp Mihály és Kailbach György, tanköte­lesek száma 80. Nikolényi János r. k. kántortanitó. — Önk. tűzoltó-egylet. Véd­nök Gr, Cziráky Antal, főparancsnok Varga János urad, főerdész, elnök Kolonics Károly, alparancsnok Weisz József, 30 működő tag. * NádasdBadány. Terjedelme 5581 k. h., 1874 lakossal, orsz. gyűl, képv. vál. száma 64, választó kerület Bodajk, székesfehérvári járás, tkh., jb., adh. Székesfehérvár, posta-távirdahivatal helyben, vá. Fehérvár-Zichyfalva. Körjegyző és anyakönyvvezető Brunkala Imre, helyettes körjegyző író Bálint, biró Szekeres > József, pénztárnok Major János, közgyám Berki Mihály. Tankötelesek szarna 223, tanítók Kersler Rókus, Brunkala Ilona rk., Németh Gusztáv ref. Önkéntes tűzoltó­egylet. Tb. főparancsnok gr. Nádasdy Tamás, főparancsnok Gyurkovich József, segédtiszt Kersler Rókus, osztályparancsnok Lázi Ferenc, pénztárnok Berger József, működő tag 40, három legújabb szerkezetű és egységes csavarral ellátott szívó fecskendő, ezenkívül 6 darab kézi fecskendő, tömlő 140 méter, lajt 3, tűzoltó szertár, mentő eszközök, állandó nappali és éjjeli tüzőrség. — Kaszinó könyv­tárral. Alakult 1879., székhelye Nádasdladány. Védnök gr. Nádasdy Ferenc, elnök Gyurkovich József, pénztárnok Hunyady Mihály, titkár és könyvtárnok Berger József, X választmányi tagok Grabovszky Szaniszló, Buzássy Lajos, dr. Kozma Kálmán. — Kölcsönös népsegélyző egylet mint szövetkezet. Székhelye Nádasdladány. Tb. elnök gr. Nádasdy Ferenc, elnök Gyurkovich József, igazgatók Brunkala Imre, Major János, pénztárnok Berger József, könyvvivő Hideg Gyula. — Közigazgatási­lag a községhez tartozó puszták Ilona, Julia, Csillérmajor, Mariska és Ménes-major. Nagyláng. Területe 10722 k. h., 3800 lakossal, orsz. gyűl, képv, vál. száma 41, választókerület Sárkeresztur, székesfehérvári j., tsz., tkh. és adh. Szé­kesfehérvár, ph. és th. Nagyláng, vá. Aba-Sárkeresztur, Szabadbattyán, Kiscséri, Lepsény, csendőrőrs Kisláng, anyakönyvi kerület Nagyláng. Jegyző Dely Nándor, segédjegyző Török Ferenc, írnok Gáncs Jenő, biró Rótt Ignác, tbiró Svajda János, közgyám Lábodi János, pénztárnok Mohi István, körorvos dr. Lehotsky Imre (or­vosi kör Nagyláng, Soponya, Csősz, Tácz), elöljárók Mayer Imre, Csomó János, Gombolay József és Svajda György, közs. szülésznő özv. Bruckner Józsefné. R. kath. lelkész Schultz István Nagyláng, Schmall György Kisláng, ref. lelkész Nagy # Elek Kisláng, r. kath. tanítók Hajósy István és Scheder József Nagyláng, Viliinek Gizella Tarnócza, Gőbel Jenő, Vadász Béla, Hirt János Kisláng, ref. tanító Kiss József Kisláng. — Nagylángi önk. tűzoltó-egylet. Az egylet védnöke, elnöke és főparancsnoka Dr. gr. 'Zichy János, alelnök Schultz István, főparancsnokhelyettes * Mohi Iván, alparancsnok Erdős Béla, orvos dr. Lehotsky Imre, pénztáros Rótt Ignác, titkár Hajósy István, segédtiszt Hirsch Ferenc. — A községhez közigazga­tásilag tartoznak Kisláng telep, Selyemmajor, Lobbmajor, Felsősárréti major, Péter- szállás, Jánosmajor, Vázsony, Alsótarnócza, Felsőtarnócza. Nagylók. Terjedelme 19250 k. h., 2284 lakossal, sárbogárdi járás, tsz. Székesfehérvár, jb., adh. Sárbogárd, up. Nagyhantos, ut. Sárbogárd, Adony. Jegyző és anyakönyvvezető Magyari Sándor, biró Adamecz Elek, helyettes biró Semetke Lajos, közgyám Mudri János, esküdtek Nagy István, Kéri András, Bakos József, Kapitány Ferenc, Tóth József és Király István, pénztárnok Pólón János, tanköte­lesek száma 76, tanítónő Streit Karolin rk. Felsőtöbörzsök pusztán tankötelesek száma 94. Kisiók pusztán a tankötelesek száma 97, tanítónő özv. Bubreg Jánosné Scanned by CamScanner

Next

/
Oldalképek
Tartalom