Kegyes tanítórendi katolikus gimnázium, Szeged, 1856

T a r t a I o in: Az alapos előadási mód sikere. Tanodai történeti adatok. Iskolai tudósítások. I. Tanárikar, tantárgyak. II. Tanodai bizonyítvány. III. Az előadott rendes tantárgyak. IV. Rendkívüli tantárgyak. V. Taneszközök. VI. 185 3/ f i-ki tanévben tartott érettségi vizsgák eredménye. VII. A szegcdi nagy-gymnasiumhoz kötött ösztöndíjak. VIII. Kivonat az 185 5/ 8-ki és 185%-ki jegyzökönyvekből. IX. A második félévi vizsgálatok rende. X. Kidolgozási föladatok. XI- A tanoda belső állapota XII. Tanév folytán érkezett fontosabb rendeletek kivonata. XIII. A gymnasiumi ifjúság névjegyzéke. Figyelmeztetés.

Next

/
Oldalképek
Tartalom