Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1906 (4. évfolyam, 1-53. szám)

X art alom jegyzék: Szatmár vármegye hivatalos Belügyi, kereskedelemügyi, földmivelésügyi, honvédelmi, pénzügyminiszteri, miniszterel­nökségi, vallás- és közoktatásügyi miniszteri rendeletek, törvényhatósági szabályrendele­tek. közérdekű határozatok, közigazgatási bizottsági és alispáni rendeletek. 1905« évi 19502. Építkezési engedélyek kiadása 30. 41686. „Gyermekvédelmi Lap“ ajánlata tárgyában 61. 57858. Élhagyott gyermek ideiglenes felvétele tárgyában 62. 113236. Tud. egyetemi nyomda által szállított cselédkönyvek árának leszállítása tárgyában 29. 116797. Horvátországi közkórházban ápolt magyarországi ápoltak illetőségi bizo­nyítványainak kiállítása tárgyában 86. 124437. Millánói tűzoltó kongresszus tárgyában 44. 125113. Kivándorlók szállításával megbízottak személyében beált változások 47. 127110. Eknu Camazza Hugó körözése 57. 132112. Közig, hatóságok postatakarékpénztári esek lapjának bélyegmentessége 29. 134248. Örökösödési eljárásról szóló törvény kiegészítése tárgyában 58. 129125. Községek részére érkező pénz- és értékküldemények kézbesítése tárgyá­ban 69. 135741. Igazolási jegyek beszerzése és azok árának kezelése 70. >906 évi 227 Külföldi művészek fellépése tárgyában 124. • 8189 Gyermekzenekarok az Egyesüli*államokba való szerződlretése tárgyában 157. 8641 R. t. városok és községek pecsétnyomóinak és bélyegzőinek ellenőrzése 134. 3055 Vármegyei pótadók és járulékok előírása és könyvelése és nyilvántartása tár­gyában 73. 18216 Szállítási szerződések megkötésére meghatalmazottak személyében beállott változás 364. 20970 Kivándorlást közvetítők személyében beállott változás 282. 23936 Észak-Amerikában elhalt, vagy szerencsétlenül járt magyar alattvalók, kár­térítése tárgyában 123. 1906. évfolyamához. 1 Belügyminiszteri rendeletek:

Next

/
Oldalképek
Tartalom