Szatmármegyei Közlöny, 1912 (38. évfolyam, 1-52. szám)

Nagykároly, 1912-09-01 / 8. szám

SZATMÁRMEGVei KÖZLÖNY Az inas távozott, miközben mr. Wethe- rell és én meglepetten bámultunk a tisztvise­lőre, aki elnevette magát. — Csodálkoznak, hogy mért mondtam, ezt? — kérdezte. — Bevallom, hogy meglepett, — felelte mr. Wetherell. — Szándékosan mondtam. Nem látták a fiatal ember arczkifejezését beléptekor, amikor átadtam a levelet neki? Kétségkivül tud a dologról. — Azt hiszi tehát, hogy Nikola kéme? De hát mért nem tartóztatta le akkor? — Mert először egészén biztos akarok lenni. A pénzről pedig azért szóltam, mert, ha tényleg kéme Nikolának, értesíteni fogja őt, és igy leánya bizonyára egy nappal tovább marad Sidneyben. Belátja ezt? — Csodálom az ön éleslátását. Es mi a terve most? — Közölhetem előbb az én tervemet? — kérdeztem. (Folyt, köv.) Rilgok ellen most igen alaposan kell védekeznünk, mert vörheny, kanyaró, typhus, himlő és egyéb ragályos betegségek a meleg nyár után fokozottabb erővel lépnek fel, mint más évszakokban, miért is szükséges, hogy minden háztartásban egy megbíz­ható fertőtlenítő szer kéznél legyen. A je­lenkor legmegbizhatóbb fertőtlenítő szere á LySOFORM szagtalan, nem mérgező, olcsó és eredeti üvegekben 80 fillérért minden gyógyszer- tárban és drogériában kapható. Hatása gyors és biztos, miért is az összes orvo­sok betegágyak fertőtlenítésére, antisep- tikus kötözéseknél (sebekre és dagana­tokra), kéz- és arczmosásra és ragályok elhárítására, nőknek altesti irrigáczióra stb. mindenkor ajánlják. LpMW finom, gyenge pipereszappan; 1% lyso- formot tartalmaz és antiseptikus hatású. Alkalmazható a legkényesebb bőrre, még csecsemőknél is; szépíti, megpuhitja .és illatossá teszi a bőrt. Egy kísérlet és Ön a jövőben házilag ezen szappant fogja használni. Darabja I korona. Mni-lpta erősen antiseptikus hatású szájvíz Száj- bűzt rögtön és nyomtalanul eltüntet és a fogakat konzerválja. Használandó to­vábbá orvosi utasítás szerint toroklobnál, gégebántalmaknál és nátha esetén gurgulá- zásra. Néhány csepp elegendő egy fél po­hár sörre. Eredeti üvegje I K 60 f. Az összes lysoform-készitmények kapha­tók minden gyógyszertárban, drogériában és újabban a jobb füszerkereskedésekben is. Kívánatra bárkinek ingyen és bór- mentve megküldjük az „Egészség és fer­tőtlenítés“ czimü érdekes könyvet. Ahol Lysoform nem volna kapható, oda közvetlen is küldünk 6 korona előzetes beküldése esetén 3 üveg Lysoformot, 2 darab szappant és 1 üveg szájvizet. Dr. KELETI és MURÁNYI vegyészeti gyára Újpesten. Közgazdaság. Forgalmi ártáblázat Nagykároly, 1912. év augusztus 4-ik hetében. Búza legjobb métermázsa . . 21 K — „ közép „ . 20 40 Kétszeres legjobb » . 18 — „ közép . 17 50 Rozs legjobb . 16 60 „ közép . 16 — Zab legjobb . 22 — » közép . 21 »» — Marhahús I. oszt. I kiló . . 1 64 . 1 44 Kóserhus ” ” ” . . 1 88 Sertéshús . 1 86 Borjúhús „ „ . 1 84 Zsir , „ 2 20 Szalonna fehér , „ . 1 76 Füstölt „ „ . 2 20 Tűzifa 1 kbm ....................... . 10 — Laptulajdonos : TÓTH JÓZSEF. Felelős szerkesztő: ROSENFELD ZSIGMOND Segédszerkesztő: KÁLMÁN MIKLÓS. Ha el akarja adni Ipari termékeit, gépeit Raktáron lévő áruit, De bárminő más czikkeit is, Egész készleteit, Saját vagy bizományi áruit, Segítségére.jövök ebben s Elintézem Ön helyett Nagyon olcsón és pontosan. — Lelkiismeretesen Elhelyezi hirdetéseit, Nagyon jól megválasztva a lapok at, Készít hirdetési szövegeket Elismert hirdető irodám, mely Ingyen megküldi Önnek Ujságkatalógusát, Tele fontos tanácsokkal Jó útbaigazításokkal Általános reklámszokásokkal Nagyon kimerítő költségvetéssel! I I OHOtIHQHOtlOMO hirdetési osztálya ö OHOMOHOmtGHO Budapest, Dohány-u. 37. Telefon 176—09. I ÍR H I g pr AKI OLCSÓ ~3pf szép tiszta kidolgozási! tartós Botort altar vásárolni, keresse fel és tekintse meg vételkötelezettség nélkül GRÓSZ JÓZSEF butorraktárát Nagykárolyban, Nagypiacz-tér. (Saját ház.) a K l M l dem 25—30 százalék megtakarítás m Ül <D l-J k| m R£&! m Uj T BÚTOROK Ujl a modern bútor ipar remekeiből, u. m.: háló, ebédlő, úri szoba, iroda, szalon- és konyhaberendezések, meglepően ízléses kivitelű consulok, etazserok, magas fülkés kredenczek, Jardinerek és könyvszekrények, melyek palisander, mahagóni, habos körte, vörös cseresznye, jávor, dió- és bükkfából készülnek; telt, faragott, matt és fényezett kivitelben LÖVy RUDOLF butorraktárában a városháza mellett |F szerezhetők be a legelőnyösebben. Mielőtt bárki bútor szükségletét beszerezné, tekintse meg a raktáramon levő leg­modernebb és legjobb kivitelű garnitúrákat. Angol bőrgarnitúrák. Vas- és rézbuto- rokból külön osztály. Vétel nem kötelező I Kárpitos műhelyében készülnek a legjobb kárpitos munkák. Javításokat jutányos árban készít. Elvállalja bútorok szállítását s azok csomagolását. Czélja a m. t. vevőközönséget feltűnő olcsó ár mellett tartós és szép áruval ellátni pontos és lelkiismeretes kiszolgálással. Kényelmes részletfizetési tervekkel, költségvetéssel bármikor készséggel szolgál. B Oh

Next

/
Oldalképek
Tartalom