Szatmár és Vidéke, 1914 (31. évfolyam, 1-50. szám)

1914-06-30 / 26. szám

SZATMÁR ÉS VIDÉKE. A legjobb és legmegbízhatóbb \ magánján!. JWotorcséplőkészletek magánján) Kőtörőgépek magánján) Fa fii rész- és Hasi! ógépek, Benzin», §zlvógái> és nyersolaj- motorok, — Malom berendezések, JRotorosekék, melyeket teherszáliitásru és cséplésre is lehet használni, KELLNER és HCHANZER Budapest, Kftlnión-utca 3. Csuk komoly érdeklődéseket kérüuk. __________________8—10_________________ El adó egy 2 köblös lucernu és egy 4 köblös kaszáló ujáii liuo/.uóluirn. — Cm: dr. Jégi-r Kál­mánná Szatmár, Attilu-utCH. Ja úrit­Sneumatiüoü!\ SZEPLŐS 5 csúnya lányok, májfoltos, kIDtéoes asszonyokon azonnal segít a világhírű FÖLDES-féle i n ARG IT­CREME ás A Margit créme rögtöni szüntet szeplőt, májfoltot, bBrkitöréseket, atkát, (miteser) 8 mindennemű bfirbajt. A Margit-crémtó'l az arcbőr- üde, rózsás lesz, a ráncok, redők el­tűnnek. A Margit-crémet a világ legszebb asszonyai, hercegnők, grófnők, bárónők, hires művész­nők stb. használják s el vannak ragadtatva annak páratlan bőr­konzerváló és bőrszépitó hatá­sától — 6 koronás rendeléseket bárhova börmentve küld. Földes Kelemen jrószertára Arai 8zatmáron kapható: Bartók László drog. Bossin József, Irgalmasok, Rajzinger Sándor, Rohlich Sámuel, Unger Ullman Sándor gyógyszertárakban. Szinérváralján kapható: Gerber Béla gyógyszertárában. Nagykárolyban kapható.- Fitos Feronez, Gyurotits Gyula, Gál Kálmán, győgyazer- tárakbau. Nagybányán kapható : BajDÓcky János, Vass Lajos, dr. War a Ernő gyógy­szertárakban. B Neubauer János . sodrony kerítés gyára DEBRECEN, Kétmalom-utoa 4. sz. Telefon 768. Ajánlja a legújabb világszabadalommal bíró gépsodronyfonatját, mely a két szélén mere­vítő huzallal van ellátva és felső szélén tus­késre készitve: Sodronykeritéseket szabadal­mazott betontömbös csöves oszlopokkal; erős egyszerű és díszes kapukat, ajtókat, szabadal­mazott trágya-hordd puttonyt, sodrony kocsi ülést, sodrony ágybetétet, építkezéshez rabicz hálót, szabadalmazott menyezet nádfonatot- drót kosarat, áthányó rostát, szikrafogót, azon, kívül mindenféle drótmunkát a legjutányo- sabban elkészít. Arjegyzeket kívánatra ingyen és bérmentrekiild Banktörlesztéssel átadó egy 500 koronás felfolyatott és iiszőbornyas ’ bonyhádi tehén. — Értekezhetni dr. Jéger [{álmáiméval, Szatmár, Attilu-utca. im ss® s® ^ fé® ms tm b® m. im M mi lm m jé J£ 03 N-e0-03 E 03 c (0 (0 <0 s» (0 S-C0 > 2 spi m n m Molykár elleni megóvás. A közeledő nyári idény alkalmá­val legjobbun elhelyezhetjük drága szőrme áruinkat és egyéb téli ru­háinkat a már 20 év óta fennállté, elösmert biztos megóvási helyen szűcs üzletében, ár-Németi, Károlyi-köz 1, ahol azok a legnagyobb szakkép- zatlséggel fognak kezeltetni. —g Főelőnye az itteni elhelyezésnek- uz, hogy — kisebb javítások a ruhákon díjtalanul eszközöltetnek. Becses pártfogását kérve a n é. közönségnek — — tisztelettel : Görömbey János szűcs. 8—10 mi or* o B3 fi. s GC po ET CD 3" S3 »í 5) P3 ü ÍS® Tanulónak felvétetik egy jó házból való fitt Scherling Antal fényképésznél. gyerttánli get MÁRAMAROS MEGYE. A legszebb, legegészségesebb klimatikus erdei hegyi gyógyhely, ásványfürdó és vizgyögyintézet. Csodálatos szép magas fekvésű, por és szélmentes, ozondus, enyhs levegó, kitűnő izü és könnyen emészthető tiszta vasforrások. Teljesen berende­zett vizgyögyintézet. Fekvő kúra fedett csarnok­ban. Legradikálisabb győgysiker: vérszegénység, lápkőr, idegesség, neurasthenia, gyomor-belbajok és nól bántalmaknál. Kényelmes, csinos lakások és igen jó ellátás. Igen mérsékelt árak. Idény május—október. Vasútállomás: NagybooskA, Gyer­tyánliget — Előnyök: 1. Olcsó áruk és fesztelen életmód. 2. Enyhe éghajlat és barátságos kör­nyezet. 3. Közeli vasút állomás és jő kocsiút. Interurban telefon. . ... ‘ ., A fttrdolgazgatóaág. ADUINK. HASZNÁLATRA ■ MŰVÉSZI KIVITELŰ TŰZ És : BETORÉSMENTES.UJ PÁNCÉL TAKARÉKPERSELYT BÁRKINEK;. PESTMEGYEI TAKARÉKPENZTÁRri BÖDAPKT.iv. Kötőutca 8. Miként a naptól n gyepeD, úgy lesz a fehérnemű a katlan­ban fehérítve félórai főzés után persi I onmukodo i mosószerrel Ragyogó fehér ruha! Dörzsölés nélkül! Kefélés nélkül! TDTjVDQTT íí dúcára meglepő „IT HjHolIj hatásának, n«m tartulmuz semmi klórt és egyéb a fehér­neműnek árló alkotó reszt, amelyért felelősség vállaltunk. Gyár: Voitli Gottlieb, Wien HU. Mindenütt kapható! 12—26 _____________ / MA GASLATI &QSYft£LVi i LJ Ili ?j HIDEG VIZE VÓGYtNTÉZET: ELŐ ÉS UTÓIDÉNYBEN 50 % ENGEDMÉNY KÉRJEN PROSPEKTUST A FÜRDÖlGAlGATÓSÁGTÓl «81811(1 ÜL nyári a legdivatosabb női és férfi divat kelme újdonságok, valamint selymek, csip­kék és blousszö vetek dús választékban érkeztek: I fáig Imre hazai iparcsarnokába. ’Széchenyi [Püspök] utca. 'is’Ss IS®! mi mi w» mi m* Mi Ml ml mt ül Múlt évről visszamaradt áruk rendkivül olcsó árért áraztatnak. !H Ml Keil-lakk »Keil Lakk“-nál jobb máz nincsen Asszony rnondju : ez a kincsem ! A padló úgy fénylik tőle Nem is kell sok máz belőle; Kevés munka, semmi kin, Burna, vagy porszürke szin, Figyelmei csak arra tegyen, Hogy az mindig „Keil-Lakk“ legyen! Ajtó, mosdó, ablakpárkány Oly fehér lesz mint a márvány, Ha „fehér „Kei 1-L a k k * -ot veszünk, S vele mindent jól befestünk. Konyhabútor, asztal, szék, Itt van „Keil-Lakk“ azúrkék, Kertibútort fessünk zöldre. Gyermekeknek örömére. „ K e i 1-L a k k“-ból vau minden azin, Kék, piros, zöld-rózsaszin. Szóval: ház vagy nyáiilak, Mindig legyen ott „K e i 1-L a k k“ I ZMIixidenlzor Ira.plaa.t0l2:: 5-6 Szűcs Józsefnél i Lövinger Józsefnél Szatmár. H Szatmár. _______________" _____________ 'Sä I 3VL *■» J BH IIlSKll' Ezen GEGENÜBER DEM RUDOLFSPLATZ. oés kölnivíz, kölnivíz-szappan és púder Ügyeljünk a pontos címre : JOHANN MARIA FARINA Gegenüber dem Rudolfsplatz. — — Minden haionlónevü utánzatot utasítsunk vissza ! Főraktár Szatmaron : BRÓDY BÉLA drogériája.-----------^Magyarországi képviselő : HOLZÉR EMIL ZOLTÁN, Bud apest, VIII. • +------------------

Next

/
Oldalképek
Tartalom