Szatmár és Vidéke, 1913 (30. évfolyam, 1-52. szám)

1913-02-11 / 6. szám

SZATMÁR ÉS VIDÉKE. Jorkshier© kan "NAGY kézimunka vásár kitüntetett apa állat, tenyésztési célra rendelkezésre áll a malom telepen. Egy kétkerekű I líeubauer,. János Bosch Dlágnes, UNGER gyertyagyújtásra, négysarku, de egy hengerre is használható, eladó e lap kiadójában. — alig használt — féderes talyiga- kocsi, két métermázsáig teherszállí­tásra is alkalmas, eladó. — Ara 110 korona. Cim a kiadóhiv.-ban. sodrony kerítés ágyára DEBRECEN, Kétmalom-utoa 4. sz. Telefon 768, ■ kézimunka üzletében Kazinezy-utcán. 10­Bródy Béla. Diana­Drogériája ==|5g ági 'W Ahova feljárni is bajos ___ 40­ez időszerint a leg­közkedveltebb üzlet. Friss kozmetikai áruk, különlegességek, fényképészeti cikkek nagy raktára. ahlström n Géza városi kutmseter Majláth-u. 9. Telefon 233. szám. Szivattyúk felsze­relését elvállalja­a sikárlói legma­gasabb hegyen ter­mett kitűnő sikár­lói karcosbor egy félliter butelia 25 kracár. Sajáttöltésű 4 éves sikárlói pe- csenyebor „Hungá­ria“ gyöngye címen egy butelia 50 kraj­cár. Aki még nem kóstolta, az mielőbb keresse fel a „Hungáriáit. WEISZ ADOLF vendéglős. Ajánlja a legújabb világszabadalommal bird gépsodronyfonatját, mely a két szélén mere­vítő huzallal van ellátva és felió szélén tüs­késre készítve: Sodronykoriiéssket szabadal­mazott betontömbös csöves oszlopokkal; erős egyszerű és díszei kapukat, ajtókat, szabadal­mazott trágya-hordó puttonyt, sodrony kocsi ülést, sodrony ágybetétet, építkezéshez rabiez hátét, szabadalmazott monyozet nádfonatot, drét kosarat, áthányö rostát, szikrafogét, azon­kívül mindenféle drőtmunkát a legjutányo- sabban elkészít, Jjj Árjegyzéket kívánatra Ingyen és bérmentre küld. Üzlet áthelyezés. Győry Károly üveg és porcéi Ián üzletét Deák-tér 9. sz. alá a saját házába helyezte át Telefon-szám 232, rtr rv 5lla1 6UMMIT löbb mini 20001 ^orvos mint a legmegbiz j .hatóbbat ajánlja. " A kirakatokban ki* i függesztett 0LLA rec j ” lamtáblácskák az elá-, frusitó helyeket jelzik lÁra4.6és8Kj. ituizaljáéri^fte d bebizonyiloH legjobb hygienikus GUMMI­. különlegesség1 J Teljes jótállás. 1 Mindenütt kapható.i k Árjegyzék ingyen .£ LOLlA’gummi gyáráhóy WienÜ/ Praler- kstrasseS7 Az OLX.A Szatmáron kapható: Bródy Béla, Bartók László, Rorhlich Sámuel, Kun Aladár és Hercz Sándornál. 75—100 Kedvelt minőségek: 1203 sz. tucatja 6 korona, 1204 sz. tucatja 8 korona. OLLA gummi saját eljárás szerint készítve és tör­vényileg védve van. O. K. I. K. 25.420 és 85.789.

Next

/
Oldalképek
Tartalom