Szatmár és Vidéke, 1910 (27. évfolyam, 1-52. szám)

1910-09-27 / 39. szám

A Iri gyomorfájás, bélbetag, étvágytalan, leauvá- AKI ayodáshoz hejlandós használja a számos áv óta jónak bizonyult nyomorait, Schaumann gyógyszerésztől StockerEuban. i 1 • szabályozni és épségbou tartani akarja 16 Aki emésztését, használja a Sohaumann-féle gyomorsét tapasztalni fogja hogy más szerek " ellenében, mily jól érzi magát. i eltávolítja azonnal a toiosie­(jryomorsó gyomorsavat és elSoiozditja az emésztést Egy doboz ára 1 korona 60 fillér, az emesnezi. , i kényelmes Gyomorso-pasztülak s kellemes, ugyanazon hatást teszik, mint a gyomorsó.Ára tnrsolvonkint3phiolával á 10 gyomorsó-pasztillá­val*Kor L60. Postai szétküldés legkevesebb ^do­boz megrendelésnél, ntánvé ttel, Sohaumann gyógy­szerészestookorau-ban. Kapható minden gyógyszertárt«. Magyarországi főraktár. Egger és Dr. gyógyszertára Budapesten. 14_60 cs Szeszgyári berendezéseket, pálinkafőző üstöket, mosó- üstöket, vörösrézből legol­csóbb és legjobb kivitelben Szakvélemények A magy. kir. műegyetem borászat j lnboratoriuiwi Altul hivatalosan m egei tett és általunk tiulomrisul vitt vizs0 diatok ninpjan ns ESTERHÁZY-COGNACOT készít és szállít Arányi Adóit résművei, XJJPEST, Lörincz-utca 7. szám. 18—26 Árjegyzéket díjmentesen küld. betegeinknél alkalmaztuk és azt sikeresen basználvn mint kitűnő minő­,azurn es azv d„t a legi0bban ajánl ■égüt éi a franoia Cognacokkal hatjuk. 1_6 Kelt Budapesten, 1892. november 2.r>. Dr. KÉTLY KÁROLY egye tömi tanár. , Dr. TAUFFER VILMOS, egyetemi tanár. Dr. STILLER BERTALAN, Dr. RÉCZEY IMRE, D,' ™fe^R^TÓ egyetemi tanar. egyetemi tanár. Dr. ÁNGYÁN BÉLA, Dr. POOR IMRE, Dr. BÁRON JÓNÁS, i . . . tonár egyetemi tanai, kir. tanácsoa, egy. tanai. Sgyunü !! misztótfatusi Szent Srzsédet Forrásvizet. Páratlan űüsitő! ^tünő_Jo^ ueavAi jAsws iftermrtQmié&h, washAson.

Next

/
Oldalképek
Tartalom