Szamos, 1906. április (38. évfolyam, 26-34. szám)

1906-04-15 / 30. szám

8-ik oldal SZAMOS 80. szám. Gyomorbajban szenvedők figyelmébe. Mindazoknak, kik meghűlés, túlterhelés, vagy nehéz emésztésű eledelekkel való táplálkozás miatt gyomorbajba estek, alkalmazzák az illrich luberi-féle emésztési- és vértisztitó gyógyfübort, mely sok éven át kitűnő gyógyerejü szerül bizonyult'■ gyomorhurut, gyomorgörcs, gyomorfájás, nehéz emész tés és eluyálkásodás ellen. Ezen gyógyüfbor kitűnő gyógyerejü füvekből borral van készítve es bár nem hajtószer, erő­siti és serkenti az összes emésztési szerveket. A gyógyfübor eltávolít ugyanis minden rendetlenséget a véredényekből tisztítja a vért a kóranyagoktól és előmozdítja az egészséges vér képződését. A gyógyfübor idejekorán való alkalmazása a gyomorbajokat már első fellépésüknél elnyomják. Ne mulasszuk tehát el inkább azt alkalmazni, mint más erős, maró, egészség rontó szert. A fejfájás, fel- böfögés, gyomorhév, szelek, émelygés és hányinger, az idült gyomorbajnak mindannyi korjelei, már néhány- szori bevétel után eltünek. Székrekedés és annak következményei: szorongatás, vértódulás a máj-, lép-és verőczérben (Hämorroidallenden) bélgörcs, szívdobogás, álmatlanság gyorszn hatva eltávolíttatnak a bár enyhe hatású gyógyfübor alkalmazása által. A gyógyfübor ellensúlyozza az emészheteflenséget, serkenti az emésztési szervezetet és könnyű székeléssel eltávolít a gyomor- és belekből minden káros anyagot, A soványság, sápadt arczszin, vérszegénység, erőhanyatlás legtöbbnyire a rósz emésztés hiányos vérképződés- és a májkoros állapotnak a következményei. Az ily betegeknél majd teljes étvágytalanság lankadtság. Ichangoltság, gyakori fejfájás és álmatlanság következik be és azok lassú sorvadásnak indulnak. A gyógyfübor a gyöngült életerőnek uj lendületet nyújt. A gyógyfübor fokozza az étvágyat, elősegíti az emésztést és táplálkozást, hatalmasan serkenti az anyagcserét, gyorsítja és javítja a vérképződést, csilla­pítja az izgatott idegeket, uj életet és erőt szerezvén a betegnek. Számos elismerő és hálaadási levél bizonyítja a fent mondottakat. A gyógyfübor 3 koronás, 4 koronás üvegpalalaczkokban kaphatók a következő gyógyszertá­rakban : Szatmáron az összes gyógyszertárakban, Berencze, Ar.-Megyes, Apa, Lippó, Réztelek, Szatmárhegy, Erdőd. K.-Darócz. Szakasz, Csenger, K .-Tótfalu, Hermanszeg, F.-Gyarmat, Halmi, T.-Terebes, Turcz, Sárköz, Kányaháza, Bikszád, A.-Felsőfalu, Sz.-Váralja. N.-Sikárló, Erdőszáda, Tomonya, Farkasaszó, Zeles- tye, N.-Nyires, N.-Somkut, Sz.-Cseh, Szamos-Ujvár, Zsibó, Zilah, Perecsen, K.-Béltek, Uj-Német, Tasnád, T.-Szántó, Csány, Margittá, Ér-Endréd, Kémer, Sz.-Somlyó, Ér-Mibályfal va, Piskolt, Szaniszló, Fábiánháza, N.-Ecsed, M.-Szalka, Szamosszeg, Olcsva, Vitka, M.-Tarpa, M.-Vári, T.-Ujlak, N.-Szőílős, Huszt, Visk, Técső, Traczköz, F.-Fernezely, N.-Bánya, F.-Bánya, Szakállasfalu, Kovás, Szurdok, N.-Károly valamint Magyaror­szág kisebb községeiben is. A szatinár-nemeti-i gyógyszertár szállítja a gyógyfübort mindenhová az Osz- trák-Magyarország területén eredeti árak mellett, ha legalább 3 palaczkot rendelnek. Óvakodjanak az utánzásoktól ! Tessék Ullrich Hub ért féle gyógyfübort kérni! Bartók László Beer Miklós Beer Mór, Horváth Testvérek Kanfmann Dávid Kínál Géza, Ullmann Testvérnk | Szűcs József Szentpétery M. Koos Kálmán Unger Ullm. S. evóevsz. 1 Lóvinger József Wallon Henrik fia, I Mertz István, Molnár Mihály, Csengerben: 1 Rácz István. Kondor Pál. Reiter B. Fehér-Gyarmaton: 11 Rooz Mihály || SchwarCz Albert és Fia, Blumel Adolf. \ Balika Miklós Szinér-Váralja Gerber Ödön, Markovics Adolf, Tóth Károly Técső: Róth O., A u LIPIK Szlavóniában elsőrendű fürdőhely. Egyetlen jódtartalmú alkalikus hö- viz (64 0 C.) Európában. Vasút-, posta- és távirda- állomás. Páratlan gyógyhatású a tápcsatorna és a vizeleti utak összes hurutos meg­betegedései, hugysavas áttétel, kösz- vény, csuz és ischias, görvély angol­kór és az összes vérbetegségek ellen. Ivókúra, hévvizes fürdők. Vizgyógy- intózet. Inhalatorium. A fürdőhelyen tiz kiváló orvos mű­ködik. Kívánatra prospektussal és bővebb ér­tesítéssel szolgál a fürdőigazgatoság. FIGYELEM! Megbízható legjobb minő­ségű hírneves valódi f^T szepességi lenvászon és = = damasztáru Páskuj Imre üzletben kapható. A késmárki gyár bejegyzett védjegye. A késmárki gyártmány csak az, mely ezen védjegy­gyei van ellátva. v^SZ£Pfí-'Vrzips^ !!!!HAZAI IPAR!!!! Gyertyánliget (Máramarosmegye) a legszebb, legegészségesebb klima­tikus erdei-hegyi gyógyhely, ásvány­fürdő és vizgyógyintézeb. Csodálatos szép magas fekvés, por- és szélmentes; ózondus, enyhe levegő, ki­tűnő izü és könnyen emészthető tiszta vasforrások. Teljesen berendezett viz- gyógyintézet. Legradikálisabb gyógysi- ker : vérszegénység, sápkor, idegesség, neurasthenia, gyomor-bélbajok, és női bántalmaknál. Kényelmes, csinos lakások és igen jó ellátás. Igen mérsékelt árak. Idény : május -október. Vasúti állomás Nagy-Bocskó. Előnyök: 1. Olcsó árak és fesztelen életmód. 2. Enyhe éghajlat és barátságos környezet. 3. Közeli vasút állomás és jó kocsiút. A fürdőigazgatóság. A rezszőr hölgyeknél csúnya és eltorzító! Egyedüli biztos, alapos eltávo­lítás gyökerestől mindenkorra a „Szőrvesztő" által. Ára 7 korona. — Kérjen megismertetést, (prospektust) mely ingyen, bér­mentve zárt levélbeu küldetik. Rendelhető csak Sehmidek I. illatszertárában, Budapest, VI. kér. Ó-utcza 12. sz. Köhögés, rekedtség és eluyálkásodás ellen gyors és biztos hatásúak EGGER mellpastillái az étvágyat nem rontják és kitűnő ízűek Doboza I korona és 2 korona. Próbadoboz 50 ti. Fő és szétküldési raktár : „NÁDOR“ GYÓGYSZERTÁR Budapest, VI., Váczi-körut 17. az. Kapható: Szatmárnémeti: Bossin József, Horváth József, Irgalmasok, Rajzinger Sándor, Rohrlich Sámuel, Unger Ullman , Sándor és Bartók László drog. Mátészalka: Áln.er Béla Nagy-Bánya: Ember Elek, Vass Lajos Bajnáczy Sáudor. Csenger : Katona Ágoston. Egger meílpasztiíía csakhamar meggyógyított. A t. gazdaK'őzönség figyelmébe, A gazdaság részére szükséges idei fcsf* tarka-paszuly kitűnő minőségben és jutányos áron nálam beszerezhető. Franki Mihály (Iroda, a volt .Korona“ szállóval szemben.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom