Sportkiadás, 1936/1-2

1936-4-05

Az öttusa olympiái próba versenyének orsód ik részét? a párbaj­tőrversenyt vasárnap délelőtt tartották a Honvédtiszti Vivó Club Váci­utcai vívótermébenTizenketten indultak, mert a .lovaglásban résztvett Jós főhadnagy a párbajtőrben nem indult. Nagyszámú érdeklődő közön­ség nézte végig" az öttusázók pompás küzdelmét, ott volt vitéz Kalándy Imre altábornagy, vitéz Szombathelyig vitéz^Zalay, Dekleva, Novákovics, vitéz Bodrosy ezredesek, dr. Misángyi Ottó é s méa sokan mások. A párbajtőr versenyt, mint előrelátható«vol t.vitéz Bartha Rezső hadnagy nyerte, aki ma már nemcsak az öttusázók között a legjobb • vivó, hanem a magyar párbajtőr vívók között is a legjobbak" közé tartozik, a párbajtőrben szerzett győzelme után a szombati lo­vaglásban szerzett harmadik helyével 4 ponttal fezét az öttusában, Bezzegh-Huszágh István hadnagy ' előtt, akinek a lovaglás és nárbajtőr vivás után 6.5 pontja van. A/ Bartha egy ' . vereséget szenvedett. 'máso dik . Balázs­tól icapott ki. Hatan 6-6 győzelemmel kerülte k holtversenyb et, a harmadjEK­tól a nyolcadik: helyig és ezek az öttusa s zaba Ív ok rtelmébjn egyformán 5.5 -es helyezési szám középarányost kanták.Ebbé a csoportba kerül Petne­házy, Gyalokay, Bezzegh-Jftiszá^h,' a pompásan szereplő N^árády főhadnagy és a fiatal ludovikás Bolgár. Nyárády az összetett versenyben az előkelő harmadik helyre került Balázs előtt, .'. szorosan követte a ludovikás Bolgár és csak a hatodik helyen köveikezfttaz öttusa favoritja; Orbán, aki a oá rba j tőrvivá sban igen gyengén szerepelt és mindössze csak három gvüzelmet sze rzet t.Bár. Oroán számai ezután következnek, az első helyet Barthától már nehéz lesz elvennig 4 párbajtőr ere elmenve a követkéz*: l.vi téz B°rtha. Rezső hdgy. 20 pont, 2. Bálás Lajos hdgy 14 p, . 5»5-ik Petneházy Imre fhdgy, Nya rady László fhdgy. dr. . Gyalokay Sándor hdgy, Bezzegh-Huszágh István hdgy, Hennyey Imre hdgy és Bolgár Kálmán Ludovikás 12 p. 9. Poór Endre Ludovikás 10 pont 10.5 vitéz Orbán Nándor hdgy és Zanko Gáza hdgv 6 pont, 12. Ga iáry-Kuhinka Emil Ludovikás 4 pont, sz öttusa versenvállása a lovaglás ás párbajtőr vivás ' utána követ'ező: 1. vitéz Bartha 4 pont,2, Be z zsgh-Husz ág h 6.5 pont, 3, Myárády 7,5 pont, 4. Bálás 9 pont, 5. Bolgár 9,5 pontj 6. vitéz Orbán 15,0 p, 7-10. Petneházy,' dr, Gyalokay^ vitéz Zanko és Hennyey 16,5 pont, 11-12. Gajáry-Kuhinka és Poór 20 pont. *z öttusa''verseny harmadik versenyszámát.;,, a pisztolylövést hétfőn délelőtt 10 órakor~ta : tják -z Lllői-uti Liídovika A ;adémi.^ parkjában, a negyedik versenvszáma,^a 300 méteres úszás, ugyancsak "hétfőn, de délután 1/2 4 órakor lesz a margitszigeti fedett uszodában. • ™ • Igen érdekes vívóversenyt rendezett szombaton délután a Budapesti ügyetemi Mletikai Club. Háromtagú csapatok között folyt a verseny, a csapatnak mindar tagja más-más fegyverrel vivotti karddal, tőrrel, vagy párbajtőrrel. 4 z érdekes verseny során 12 csapat indult, k selejtező mérkőzéseket kiesési rendszerrel bonvolit o tták le, a négyes döntő bei a Honvén tiszti Vivó Clubnak a csapatai c erűitek- • ..,u,'--n .. CÍÍ ' •• " "Meglepetést keltett, "hogy a BS"4C tf csapata nem jutott a döntőbe, .. ..... ' M\ —a.*,­Vég eredménybon győzött a-Honvédtiszti Vivó . '.. Klub B/ csapata' j /Berf-zelly, .Sátszegy Qttó, Székelyhidy/ 2- T !TvT 4/ csana.ta /Maszlay, Há'tss.cgy József, Idrányi/, 3. ""TVK E/ csapata /Dr. Vikol, Száraz, Király/, 4. "TVK Cy csapata /'Zirczy, Palócz Gy. Timár./

Next

/
Oldalképek
Tartalom