Szent Benedek-rendi Szent Asztrik katolikus gimnázium, Sopron, 1908

2 \ 9. Rczncr Tibold, oki. r. tanár, a VII. oszt. főnöke, a tört. és földrajzi szertár őre; tanította a latin nyelvet a VI., a történelmet a IV., VI., VU. és VIII. osztályban heti 17 órában; tanít 9 év óta. 10. Szekeres Bónis, oki. r tanár, a III. osztály főnöke, az ének- és zenekar vezetője; tanította a latin nyelvet a III., a német nyelvet a III. és VII. osztályban heti 13 órában; tanít 8 év óta. 11. Dr. Kocsis Lénárd, oki. r. tanár, a bölcselet doktora, az I. osztály főnöke, a Mária-Kongregáció felső szakaszának prézese. a ,,Szavaló-kör" vezetője, a felső osztályok hitszónoka ; tanította a magyar nyelvet az I. és V., a latint az I. osztályban heti 14 órában; tanít 8 év óta. 12. Czingraber Marcellin, oki. r. tanár, az ifjúsági könyvtór őre; tanította a hittant az I., II., III., IV. és a földrajzot az 1., II. és a természetrajzot a IV. osztályban heti 17 órában; tanít 5 év óta. 13. Csernák Szaniszló, oki. r. tanár, a Guzmics önképzőkör vezetője, a deáksegélyző könyvtár őre, templomi hitszónok ; tanította a vallástant az V., a magyart a VI. és VII. osztályban heti 8 órában ; tanít 7 év óta. 14. Molnár Bertalan, oki. r. tanár, az V. oszt. főnöke, az alsó oszt. hitszónoka, a régiségtár és éremgyüjtemény őre ; tanította a magyar nyelvet a III., a görög és latin nyelvet az V., a hittant a VII. osztályban heti 17 órában ; tanít 4 év óta. 15. Nelky István, oki. r. tanár, a IV oszt. főnöke, a tanári könyvtár őre; tanította a latin nyelvet a IV., a német nyelvet a IV., VI. és VIII., és a szépírást az I. osztályban heti 16 órában; tanít 4 év óta. 2. Világi. 16. Tormássy János, középiskolára jogosított tornatanár, a róm kath. népiskola oki. tanítója; tanította a testgyakorlatot heti 16 órában s vezette az ifj. játékokat ; az intézetben tanít 28 év óta. 3. A nem kath. tanulók hitoktatói. 1. Zábrák Dénes ág. ev. lelkész. 2. Grünwald Manó, rabbi. 4 Iskolaszolgák. Hotwagner Pál, az intézetnél szolgál 29 év óta. Erős Sándor, segédszolga.

Next

/
Oldalképek
Tartalom