Somogy vármegye Hivatalos Lapja 1923. (42. évfolyam 1-52. szám)

Somogy vármegye Hivatalos Lapja 1923. évfolyamának tárgymutatója. A András Katalin körözése 9. A Hérám Rezső kaposvári lakos kárára elkövetett lopás letteseinek nyomozása 10, 129. Arcképes igazolványok érvényesítése 1923. évre 13. Álla t.l> i;zt os i tó szövetkezetek alakit ácsa 30. Ádolman Andor ellopott asztalosszerszámainak, nyomozása 58. Árvái Ferenc elveszett okmányainak nyomozása 69. Állatorvosok illetményeinek felemelése 73. Andoos—bálát on boglár i törvényhatósági ut kanul! átkelési szakaszának kiépítése 73. Ár János körözése 120. Anyakönyvvezelőhelyettesi kinevezések 156, 584. , Árvaszéki ülnöki állás szervezése és arra pályázati hirdetmény 181, 184, 247. Alföldi Magyar Közművelődési Egyesület állal forgalomba hozott gr, Tisza István em­lékbélyegek árának megállapítása 209. Aman Anna munkásigazolványának érvény telenilése 220. Allamii cndőrségi szolgálatba lépésre felhívás 221, 296. A Banka irt ás elrendelése 224. Aratási szabadságot nyert katonák bevonulásának ellenőrzése 340. Alispán reprezentációs költségének felemelése 382, 529. Aljsoki adóügyi jegyzői állásra pályázat hirdetése 385, 403. Alid öcsi korcsmaépület bérbeadása 387. Adóügyi jegyzők, segédjegyzők és írnokok szolgálati viszonyairól szabályrendelet 413. Almamellék! szülésznői állásra pályázat hirdetése 448. Ál la tv ásár.lásra jágensilőtt kereskedők elősegítése a vásárlásban 508. Anyakönyv vezetőbe! yeltesek tiszteletdijának felemelése 517. Apaállatvizsgálati dijak felemelése 550. B Babai József járlalénvény leien itése 17. Bálátonhoglári aljegyzői állásra pályázat hindetése 18, 404. Balatonboglári körorvosi állásra pályázat hirdetése 19. Babai István körözése 27. Balatonszárszói úrbéri földek eladása 68. Balatonszárszói állami anyakönyvi kerület működésének megkezdése 86. Balatoni villamosmű vek 'részvényeiből jegyzés 92. Bakai György né ipar igazolványának érvénytelen i lése 122. Barcsi járási adóügyi jegyzői és jegyzőirnoki állásra pályázat hirdetése 128. Ballér Ferenc körözése 130. Bach Bálint munkakönyvé; vény télén itése 162. Balog János és Mihály körözése 173. Balatonlellei adóügyi jegyzői állásra pályázat hirdetése 191. Balogh Lajos körözése 219. Bauman István iiparigaziolványérvénytelenilése 220. Bakó Irén körözése 231.

Next

/
Oldalképek
Tartalom