Somogy vármegye Hivatalos Lapja 1923. (42. évfolyam 1-52. szám)

Ií. Halat onkiiliti jegyzői állasra pályázat hirdetése 234. Baky Bélámétól ellopott ezüstserleg nyomoz;')Sa 238. Bank- és pénzváltó üzletek számának megáilapitása 247. Balatotnboglári vadászati jog bérbeadása 250. Balogh János fegyvertartási engedélyének érvénytelenitóse 256. Balatonszentgyörgyi klörállatorvosi állásra pályázat hirdetése 276. Balatonszentgyörgyi segédjegyzői állásra pályázat hirdetése 277. Bál vány ősi adóügyi jegyzői állásira pályázat hirdetése 306, 510. Bar leik József körözése 308. Balog Lajos körözése 320. Balázs János fegyvertartási engedélyének érvénytelenítése 377. , Balatoni fürdőbiztosi dijak felemelése 383. Bábákról szóló szabályrendelet módosítása 94 441 Balaosi Károly iparigazolványérvény telem itése 450. Balogh Mária körözése 455. Balatoncsehi úrbéri kqrcsma bérbeadása 540 Balatonszárszói vasútállomáshoz vezető ut fentartási költségei 528. Baranyai Ádám körözése 539. Bata Kálmán elveszett kosbikájának nyomozása 539 Barcsi aljegyzői állásra pályázat hirdetése 579. Béres Ferenc kaposvári lakos kárára eikövetell lopás letteseinek nyomozása 16. Bélyegzőfesték árának közlése 29, 354. Bendó Julianna körözése 70. Bencsik Antal járlatérvénytelemilése 110. Behivój egyek (katonai) mikénti kézbesítése 445 Betegkísérők napidijának megáilapitása 116. Berzencei segéd jegyzői állásra pályázat hirdetése 117. Bécsi magyar kir. követség rövidített távirati címe 155. Berzencei jegyzői állásra pályázat hirdetése 459 Beleznai vadászati jog bérbeadása 328. Berzencei adóügyi jegyzői állásra pályázat hirdetése 334, 342. Benedek Antal körözése 479. Besenczi József fegyvertartási engedélyének érvénytelenítése 505. Benedek József munkakönyvének érvénytelenítése 540. Berger Lásizlónétól ellopott ruhanamüek nyomozása 558. Bitangságban talált tárgyak lulajdonosainak' nyomozása 27, 42, 110, 173, 194, 195, 232 239, 255, 280, 293, 309, 320, 321, 359, 360, 369, 377, 389, 405, 406, 423, 431, 449 455, 463, 470, 471, 480, 489, 490, 505, 542,- 524, 539, 540, 561, 562, 569, 570, 586 Biró Imre iparigazolványának érvénytelenitóse 220. Bíró József körözése 351, 360. Bidó Ferenc körözése 424. Biró István elszaladt csikójának nyomozása 523, Bogdán liboly körözése 27. V - . ■ Borbély Lajos jánlatérvénytelenilése 70. u: , ■ : ... . Bóki Gézától ellopott tárgyak nyomozása 161, > Botika József körözése 162. :í. Boros Áirpád fegyver engedélyének érvénytejenitése 174. ' Bogdán György munkásigazolványának érvénytelenítése 182. Bodies! József körözése 204. Bodvicai szülésznői állásra pályázat hirdetése 346. Bogdán György körözésé 350. * j Bosnyák Iván körözése 359. . Borbély György járlatlevőlérvénytelenitése 456, Bolhási szülésznői állásra pályázat hirdetése 477, Bolhási erdő sikárgyökér-ikitermelésének eladása 478. Bogdán József körözése 479. Bognár János járlatérvénytelenitése 480. Bozsa János és társai körözése 489. Borbély Dániel járiatérvénytélenitése 582.

Next

/
Oldalképek
Tartalom