Somogy vármegye Hivatalos Lapja 1920. (39. évfolyam 1-55. szám)

III. „Bocskay István“ ciraü mű ajánlása 152. Bokor József balatonszentgyörgyi lakos sertéseinek nyomozása 174. Borgazdasági tanfolyam lelkészek és néptanítók részére 197. Bodvicai úrbéresek vadászati jogénak bérbeadása 243. Bodrog község vadászati jogának bérbeadása 259, 284. Boldogasszenyfa község vadászati jogának bérbeadása 260. Boronka község vadászati jogának bérbeadása 283. Boldogasszonyfai szülésznői állásra pályázati hirdetmény 333. Bognár Pálné városhldvégi lakos járlatérvényteleaitése 380. Bogdán Juli körözése 460. Bojkovszky Lipót körözése 468. Böhönyei pénztárkezelő-jegyzői állásra pályázati hirdetmény 37. Bcröczffy-Csaplovits-alapilvány kamataira pályázati hirdetmény 60. Bul*kovszky Gusztáv csurgói h. főszolgabíró részére napidijpótlák megállapítása 156. Budinszky János körözése 170. Budja László munkakönyvérvénytelenitése 262. Budinszky Lajos körözése 306. Brantner János nyomozása 132. C, Cs Csizmadia Gyula városhidvégi lakos járlaiérvénytelenitóse 22. Csire János csurgónagymartoni lakos járlatérvényteienitóse 86. Cserebogarak irtásánál tanulók felhasználása 147. Csik Vera körözése 150. Csóka Judith körözése 150. Csizi László körözése 199. Czéh Ferenc riayaujlaki lakos járlatérvénytelenitése 214. Csurgói jegyzőgyakoraoki állásra pályázati hirdetmény 240, 246. Cserénfai szülésznői állásra pályázati hirdetmény 258, 296, 304, 314. Cséplési jutalék megállapítása 273. Cseiik József körözése 363. Csökölyi úrbéresek vadászati jogának bérbeadása 371. Csökölyi püspöki birtokon gyakorolható vadászati jog bérbeadása 371. Charalambos Simepoulosnak görög megbízottá kinevezése 448. ■ Csordás József babócsai lakos munkakönyvérvénytelenitése 468. Demarkációs vonalon túlról áthnzott állatokkal követendő eljárás 23. Dávid József srdai lakos járlatérvénytelenitése 40. Dennica Rebeka körözése 142. Der János mtínkaköny vérvény telenitése 142. Decsi Józsefné körözése 185. „Dtsnántuli Sport“ nimü lap támogatása 328. Dudli József körözése 329. Dayka Gábor segédjegyzői állást keres 342. Dobró Márton körözése 364. Dabl Imre igali lakos elszaladt lovának nyomozása 380. Dunich József igali lakos elszaladt sertésének nyomozása 404.

Next

/
Oldalképek
Tartalom