Somogy vármegye Hivatalos Lapja 1920. (39. évfolyam 1-55. szám)

IV. Dohánylevelek beváltási ára az 1921. évben 459. Domonkos János kaposvári lakos elveszett tehenének nyomozása 452. Dani Imre igali lakos járlatérvénytelenitése 452. Dani Imre igali lakos katonaigazolványának érvénytelenítése 464. Der János kercseligeti lakos munkaköayvérvénytelenitése 468. Demarkációs vonalon túlról állatok, állati nyerstermények, stb. behozatala és átvitele 480. E „Est“ című lap utcai árusításának engedélyezése 17. Erdei lopások meggátlása tárgyában rendelet 24. Építőmesteri vizsgálati dijak felemelése 34. Építési szabályrendelet módosítása 61. Erdélyi menekültek összeírása 81. Ecet és ecetfélék forgalombahozatalának szabályozása 81. Erdőőrzési alap 1920. évi költségvetése 98. Erdőőrzési dijak kivetése az 19.20. évre 98. Ezüst csőkészlet elárverezése 109. tlelmiszerek küldése Amerikából 114. Erdei gyümölcsök és gombák gyűjtése 129. Elemi iskolákban póttanfolyamok szervezése 164. Erdőcsokonyára áthelyezése a barcsi főszolgabírói hivatalnak 189. Eescnyi te'ekkönyv átalakítása 260, 283, 292. Erdők eüdegeEÍtésénél alkalmazandó jogszabályok 311. Elhagyott gyermekek védelméről szóló szabályzat módosítása 381. Ebadó felemelése 3^0. Ellátatlan lakosság lisztszükségletének biztosítása 405. Erdocsokonyai vadászati, jog bérbeadása 461. Erdei érték- és árs abályzat az 1920 -1922. évre 472. a F 7 Fazekas József kutasi tanító nyomozása 32. Fábián József nágoesi lakos járlatérvényielenitése 97. F rkas Vendel kálmáncsai lakos munkásigazolványának érvénytelenítése 171. Fakih-sználásra és faelad isra vonatkozó engedélyek mikénti kieszközlése 182. Faszobrász iparnak a képesítés igazolásához kötött mesterségek közé sorozása 2c6. Feisőmoc ioladi segédjegyzői állásra pályázati hirdetmény 75, 174. Fejletlen korú házasulok fejlettségének mikénti elbírálása 82. Fekete Imre körözése 86. Fehér J no* cserén fai lakos elve zett utazási naplójának és pénzének nyomozása 153. Felsömocsoládi szülésznői állásra pályázati hirdetmény 161. Fényképész iparnak a képesítés igazolásához kötött mesterségek köze sorolása 230. Felsőse?esdi kórállatcrvosi állásra pályázati hirdetmény 340. Felsőse;;;esdi hetivásárra sertésfelhajtás 340. Fodor Is van körözése 122. Fodor Zsuzsanna körözése 305. Fonyódi községi orvosi állásra-pályázati hirdetmény 359. Fogadós és kávéházi iparnak a képesítéshez kötött mesterségeit közé sorozása 387. Füzessy Lzjosné nyugdija 396.

Next

/
Oldalképek
Tartalom