Somogy vármegye Hivatalos Lapja 1920. (39. évfolyam 1-55. szám)

„SOMOGY WÁRMIGYi HIVATALOS LAPJA“ 1920-IKI ÉVFOLYAMÁNAK TÁRGYMUTATÓJA. JA * Alispáni vasúti bérletjegy árának megtérítése 5, 397. Apaállatvizsgálati és igazolványkiállitási dijak felemelése 51. Andocsi segédjegyzői állásra pályázati hirdetmény 75, 174. Anyagkészletek bejelentése 78. Alsósegesdi telekkönyv átalakítása tárgyában hirdetmény 110, 120, 125. Ameri..ából élelmiszerek küldése 114. Ammer Mária körözése 122. Apyakönyvvezetőhelyettesi kinevezések 130, 291, 346, 358, 484. Alter Ilona körözése 142. Alsoki közbirtokosság vadászati jogának bérbeadása 169. Andocsi korcsmaépület bérbeadása 242. Adóhátralékosok körözése 285. Anyakönyvi törvény végrehajtása 331. Alapi.ványi ügyeknek a népjóléti és munkaügyi miniszter ügykörébe való átvétele 352. Apaállatok időszaki vizsgálati dijainak felemelése 389. Adógabona beszolgáltatásának biztosítása 405. Arcképes igazolványra igényjogosultság kiterjesztése 442, 469. Állatbetegségek állásáról heti kimutatás 2, 12, 18, 29, 36, 47, 59, 74, 84, 96, 108, 118, , 131, 144, 210, 217, 255, 312, 337, 357, 368, 458. Államrendőri állásokra pályázati hirdetmény 3. Állatokkal — demarkációs vonalon túlról áthoz attakkal — szemben követendő eljárás 23. Árdrágítás körül fe’.»erűit kihágások m gtorlása 26. Államadóssági címletek szelvényeinek beváltása 35. Árvíz elleni védekezés 44. Árvaszék hirdeti énye ezüst evőkészlet elárverezéséről 109. Állatorvosi magánmunkálati dijak felemelése 127. Állatösszeirásnál tanítók közreműködése 143. Államépitészeti hivatali tisztviselőknek utbeutazásoknál napidij és fuvarpénzpótlék meg­állapítása 155. Áll ami gyerruekmenhelybeli gyermekek tartásdijának felemelése 172. Árvavagyon biztosi:ásara árlejtési hirdetmény 204. Állami felső ipariskola vegyészeti szakosztályának azon szakiskolák közé sorozása, me- , lyek elvégzése az ipar önálló üzésére jogosit 239. Ádándi körorvosi állásra pályázati hirdetmény 257, 282. Ádandi körállatorvosi állásra pályázati hirdetmény 449. Árvaszéki rsndeleteknek a körjegyzők általi késedelmes teljesítése 461.

Next

/
Oldalképek
Tartalom