Somogy vármegye Hivatalos Lapja 1919. (38. évfolyam 1-56. szám)

Somogyvármegye Hivatalos Lapja 1919. évfolyamának Tárgymutatója. A. Aljegyzői (várrrfegyei) áliáira pályázati hirdetmény 2, 337, 343. Alispini illáira pályázati hirdetmény 2, 336, 343. Aigner Géza csurgói 1. j árlatérvéaytelenitése 4. Ammoniak készleteknek igénybevétel alóli feloldása 15. Anyakönyvi törvény végrehajtása 16. Anyakőnywezető-helyettesi kinevezések 41, 413. Albert Borbála munkakönyvérvénytelenitése 68. Arany és külföldi pénzek beszolgáltatása 118. A-»nytárgyak és ékszerek árusításával foglalkozó üzletek igénybevétele 120 Anyaghivatalok létesitése 154. Aranytárgyak, éksze ek és drágakövek beszolgáltatása 155. Attalai vadászati jog bérbeadása 219, 287. Almamelléki vadászati jog bérbeadása 233, 273. Andocsi volt úrbéresek vadászati jogának bérbeadása 234, 271. Almáskereszturi vadászati jog bérbeadása 266, 272. Als’Segesdi úrbéresek vadászati jogának bérbeadása 274. Alsósegesdl úrbéri korcsma bérbeadása 313. Árpatermés 1919. évi zár alá vétele 317, s Andocsi körjegyzői állásra pályázat 344, Anya és csecsemő-védelmi alap létesítése 350, Alsoki segédjegyzői állásra pályázat 414, 422. Andocsi szülésznői állásra pályázat 451. Állatbetegségek állásáról heti kimutatás 1, 6, 11, 17, 25, 31, 40, 45 50, 56, 61, 65, 79, 91, 102, 108, 143, 162, 167, 170, 193, 197, 203, 205, 212, 217, 225, 232, 234, 240, 248, 250, 257, 26!*. 26« 282, 293, 303, 310, 327, 334, 342, 357, 364, 379, 401, 412, 420, 426, 448, 437, 46J. Ádándi körorvosi állásra pályázati hirdetmény 18, 252, 260. Allatvzsgálatokhoz kiküldött tagok napidijának megállapítása 56. Árvapénzek tula donjogának igazolása 107. Áruüzletek köztulajdonba vétele 134. Árvaszéki elnöki, ülnöki és jegyzői állásokra pályázati hirdetmény 344, 359.

Next

/
Oldalképek
Tartalom