Somogy vármegye Hivatalos Lapja 1919. (38. évfolyam 1-56. szám)

B. Baranyák Jánosné kaposvári l. cselédkönyvérvénytelenitéae 4. Balatonboglári szülésznői állásra pályázati hirdetmény 9. Balatonendrédi szülésznői állásra pályázati hirdetmény 57. B ndi István hozzátartozóinak nyomozása 64. Balatoni Szövetség kérelme az alapitótagsági dij felemalése iránt 92. Bányaüzemek köztulajdonba vétele 113. Balatonboglári körorvosi Jlásra pályázat 168, 286. Bagolasánci vadászterület bérbeadása 214. Balatoncsehi vadászterület bérbeadása 2l5. Balatonkereszturi jegy őség felállítása 226. Bábák átogatási dijainak felemelése 231. ~ Babócsai úrbéresek vadászati jogának bérbeadása 296. Balatoncsehi községi szülésznői állásra pályázat 423. Balog József mernyei 1. járlatérvénytelenités^ 460 Béri Lajos kisbárapáti l. munkakényvérvénytelenitése 4. Betegség és balesetbiztosítás 123. Bérkocsik lefoglalása 1 50 Benzin szükséglet be elentése 191. Berzenczei segédegyzöi állásra pályázat 206, '214 Betlehem János körözése 452. Bitangságban t Iáit tárgyak tulajdonosainak nyomozása 34, 47, 64, 68^ 172, 200 215, 216, 228, 238, >45, 262, 298, 314, 337, 33*, 04, 415, 423, 459. Bírák és ügyészek rendelkezési állapotba helyezése 113­Biztositó intézetek köztulajdonba vétele 1/8. 1 Birtokrendezés keresztülvitelének szervei 137. Biczó Jánosáé cselédkönyvérvénytelenitése 428. B gdai. Sándor munkakönyvérvénytelenitése 22. Borászati szakszolgálat felügyeletével Kosánszky Viktor megbízása 29. Bonnya község vadászati jogának bérbeadása 144. Bodviczai szülésznői állásra pályázat 195. Bodrog község vadászati jogának bérbeadása 199. Bódis János körözése 200. Borbás Viária körözése 204. Bohár Antal munkakönyvérvénytelenitése 239. Bodrogi János kisbajomi 1. járlatérvénytelenitése 239. Boidogasszonyfai (Antalszállás pta) vadászati jog bérbeadása 306. Bolhói úrbéri korcsma bérbeadása 346. Bolhói vadászati jog bérbeadása 346. Bozsik Mátyás görgetegi l. elveszett vadászjegyének érvénytelenítése 452. Böröczffy-Csaplov ch-alapitvány kamataira pályázati hirdetmény 9. Bőszénfai úrbéresek vadászati jogának bérbeadása 265. Budapest—eszéki állami közúton végzendő munkákra árlejtés 27. Budapesti áilamrendőrséfi szolgálatr jelentkezés 27«. Búzatermés 1919. évi zár alá vétele 317. Bucsák Károly körözése 428. Bűnügyek átvizsgálása 157. Büssűi vadászati jog bérbeadása 272.

Next

/
Oldalképek
Tartalom