Somogy vármegye Hivatalos Lapja 1917. (36. évfolyam 1-52. szám)

[I. e. Baranyaváruiégy« törvényhatósági közutai 1917—19. évi kavicsfedányag szükségletének biztosítására árlejtés 28. v. Bakos Veronika körözése 42. Baumeister Antal köröeése 43. / — Balog József felsőroocsoládi lakos sertésének nyomozása 99 Bartalos Eszter körözése 90. Bázics Vaszilie körözése 130. Barcsi kerületi kéményseprői állásra pályázati hirdetés 1 í6. Badé Józsefné körözése 146. Baromfi kolera elleni védekezés 150. Banyák Judit körözése 175. Baracskai Mihály körözése 1:8. Bakonyi Ferenc törvényhatósági bizottsági tag elhalálcz- a 199 Balatonmenti főszolgabírók fürdőbiztosi dijának felemc iese 221 Balesetbiztosítási kötelezettség kiterjesztése az orcsz-lengyciórszági alatt­valókra 281. Balatoncsehi községi birtok bérbeadása 285. , Balázs József körözése 299. Bartha László vizslájának nyomozása ÖCO. Bánfi Lajos körözése 327. Bábáknak betegség esetére való biitosi'ása 363, 592. Bagolasánci szülésznői állásra pályázat 370, 434. Balatonlellei szülésznői áifásra pályázat 396. Balog Antal járlatérvénytelenitése 399. Balbács Ilona körözése 428. Bander József körözése 495. Balatoiaszabadi gyermekszanaiorium céljára gyüjiés az iskolákban 500. Bakai Lá&ióné szállítási igazolványának érvénytelenítése 575. 1 Baranyavármegy® that, közutai kavicsszükségtetének fedezése 703. Balatonboglári gyógyfürdő szabályrendelet 715. Beisz József körözése 42. Berkes István kunfelepi lakos járlatérvénytelenité3e 84. Belevári József csurgói lskós járlatérvénytelenitése 107. Besztercebányai fémipari szakiskolának a?, igazolvány váltására jogosító isk*- lák közé sorolása 177. Benedek Borbála körözése 181. Berecz Lajos körözése 138. Bereti Erzsébet körözése 241. Beszerzési előleg a városi alkalmazottak részére 459. Beszerzési előleg a községi és körorvosok részére 465 Bertián István járlatérvénytelenitése 602. Beke Mihályné körözése 630. Bencze István őrlési tanusitv inyánajc érvénytelenítése 631. Bendekovics Péterné járiatérvényteletiité&e 663. * Beleznai Józsefné körözése 706. s s Bereczky Julianna körözése 713. Bíró György elszaladt tehenének nyomozása 6.

Next

/
Oldalképek
Tartalom